Znaki ostrzegawcze - Znaki drogowe 2017

Znaki ostrzegawcze mają na celu poinformowanie uczestnika ruchu o potencjalnym niebezpieczeństwie i uczulenie go na zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach występowania zagrożenia. Umieszczane są zarówno w miejscach, w których wspomniane niebezpieczeństwo występuje stale, ale również w miejscach, gdzie występuje nieregularnie. Do pierwszej grupy należy zaliczyć np. niebezpieczne zakręty, skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, ronda (one występują na drodze stale, są niezależne od warunków atmosferycznych i innych czynników). Do drugiej grupy należą znaki ostrzegające przed zwierzyną leśną, gospodarczą, osuwiskami skalnymi, czyli takimi zjawiskami na drodze, które nie mają charakteru stałego i są np. zależne od warunków pogodowych, opadów.

Znak ostrzegawczy ma kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest do góry. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły i jest nim znak A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Miejsce umieszczenia takiego znaku jest zależne od dopuszczalnej prędkości w danym miejscu. Zasada jest prosta- im większa dopuszczalna prędkość, tym w większej odległości od niebezpiecznego miejsca umieszczamy znak, by kierujący miał czas dostosować prędkość do warunków.

Znaki ostrzegawcze: Spis treści

 • A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
 • A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo
 • A-3 Niebezpieczne zakręty: Pierwszy w prawo
 • A-4 Niebezpieczne zakręty: Pierwszy w lewo
 • A-5 Skrzyżowanie dróg
 • A-6a Skrzyżowanie dróg z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
 • A-6b Skrzyżowanie dróg z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
 • A-6c Skrzyżowanie dróg z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
 • A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
 • A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
 • A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
 • A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
 • A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
 • A-10 Przejazd kolejowy bez zapór
 • A-11 Nierówna droga
 • A-11a Próg zwalniający
 • A-12a Zwężenie jezdni dwustronne
 • A-12b Zwężenie jezdni prawostronne
 • A-12c Zwężenie jezdni lewostronne
 • A-13 Ruchomy most
 • A-14 Roboty na drodze
 • A-15 Śliska jezdnia
 • A-16 Przejście dla pieszych
 • A-17 Dzieci
 • A-18a Uwaga na zwięrzeta gospodarskie
 • A-18b Uwaga na zwięrzęta dzikie
 • A-19 Boczny wiatr
 • A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
 • A-21 Tramwaj
 • A-22 Niebezpieczny zjazd
 • A-23 Stromy podjazd
 • A-24 Rowerzyści
 • A-25 Spadające odłamki skalne
 • A-26 Lotnisko
 • A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki
 • A-28 Sypki żwir
 • A-29 Sygnały świetlne
 • A-30 Inne niebezpieczeństwo
 • A-31 Niebezpieczne pobocze
 • A-32 Oszronienie jezdni
 • A-33 Zator drogowy
 • A-34 Wypadek drogowy

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

Znak A-1Znak A-1 Znak A-1 Znak A-1

Znak A-1 ostrzega kierującego pojazdem przed niebezpiecznym zakrętem w prawo. Służy do oznakowania pojedynczego łuku poziomego, którego kąt zwrotu jest większy niż 5 stopni a promień łuku jest równy lub mniejszy niż 450 metrów, jest większy od 450 metrów i mniejszy od 750 metrów (tu w zależności od przechyłu). Te warunki nie muszą być spełnione, jeśli tak czy inaczej widoczność na zakręcie jest ograniczona- wówczas A-1 pojawi się tam bezwzględnie. Spotkamy go również przed zakrętami, na których często dochodzi do kolizji lub wypadków oraz tam, gdzie lokalnie występują jakiekolwiek utrudnienia uniemożliwiające bezpieczne pokonanie zakrętu.

A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

Znaki A-2Znaki A-2 Znaki A-2 Znak A-2

Znak A-2 ostrzega kierującego pojazdem przed niebezpiecznym zakrętem w lewo. Służy do oznakowania pojedynczego łuku poziomego, którego kąt zwrotu jest większy niż 5 stopni a promień łuku jest równy lub mniejszy niż 450 metrów, jest większy od 450 metrów i mniejszy od 750 metrów (tu w zależności od przechyłu). Te warunki nie muszą być spełnione, jeśli tak czy inaczej widoczność na zakręcie jest ograniczona- wówczas A-2 pojawi się tam bezwzględnie. Spotkamy go również przed zakrętami, na których często dochodzi do kolizji lub wypadków oraz tam, gdzie lokalnie występują jakiekolwiek utrudnienia uniemożliwiające bezpieczne pokonanie zakrętu.

A-3 Niebezpieczne zakręty: Pierwszy w prawo

Znak A-3Znak A-3 Znak A-3 Znak A-3

Znak A-3 ostrzega kierującego pojazdem przed serią niebezpiecznych zakrętów, z czego pierwszy jest zakrętem w prawo. Nie informuje użytkownika ruchu w którą stronę będzie skręcać droga po pierwszym zakręcie, więc może to być zarówno kolejny raz w prawo, jak i w lewo. Jeśli będą to więcej, niż dwa zakręty, to pod znakiem A-3 umieszczona będzie tabliczka z ich liczbą lub tabliczka z informacją na jakim odcinku występują, a przy końcu serii zakrętów tabliczka z napisem Koniec . Znak umieszczany jest w takich samych sytuacjach, jak A-1.

A-4 Niebezpieczne zakręty: Pierwszy w lewo

Znak A-4Znak A-4 Znak A-4 Znak A-4

Znak A-4 ostrzega kierującego pojazdem przed serią niebezpiecznych zakrętów, z czego pierwszy jest zakrętem w lewo. Jak w przypadku znaku A-3, nie informuje on użytkownika ruchu w którą stronę będzie skręcać droga po pierwszym zakręcie, więc może to być zarówno kolejny raz w lewo, jak i w prawo. Jeśli będą to więcej, niż dwa zakręty, to pod znakiem A-3 umieszczona będzie tabliczka z ich liczbą lub tabliczka z informacją na jakim odcinku występują, a przy końcu serii zakrętów tabliczka z napisem Koniec . Znak umieszczany jest w takich samych sytuacjach, jak A-1.

A-5 Skrzyżowanie dróg

Znak A-5Znak A-5 Znak A-5 Znak A-5

Znak A-5 ostrzega kierującego pojazdem przez skrzyżowaniem dróg, na którym wszystkie krzyżujące się drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa, czyli żadna nie została oznaczona jako droga główna i żadna nie została oznaczona jako podporządkowana. Na takim skrzyżowaniu obowiązuje wówczas zasada pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony. Znak ten umieszczany jest na wszystkich wlotach na skrzyżowanie, często przez skrzyżowaniami, które posiadają nietypową geometrię, która może prowadzącego pojazd wprowadzić w błąd co do pierwszeństwa bezpiecznego przejazdu na takim skrzyżowaniu.

A-6a Skrzyżowanie dróg z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znak A-6aZnak A-6a Znak A-6a Znak A-6a

Znak A-6a ostrzega kierującego pojazdem przed skrzyżowaniem dróg, na którym znajduje się droga podporządkowana po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że uczestnicy ruchu znajdujący się na drodze podporządkowanej muszą zwrócić szczególną uwagę na takim skrzyżowaniu i ustąpić pierwszeństwa tym, znajdującym się na głównej drodze. Kierujących pojazdami, którzy poruszają się główną drogą A-6a również uczula na zachowanie ostrożności. Znak ten umieszczany jest na drodze głównej. Na drogach podporządkowanych umieszcza się znak A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu.

A-6b Skrzyżowanie dróg z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znak A-6bZnak A-6b Znak A-6b Znak A-6b

Znak A-6b ostrzega kierującego pojazdem przed skrzyżowaniem dróg, na którym znajduje się droga podporządkowana występująca po prawej stronie drogi z pierwszeństwem przejazdu. Informuje użytkownika ruchu, że znajduje się na drodze głównej, jednak nadal musi zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na pojazdy chcące włączyć się do ruchu. Znak ten umieszczany jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu, natomiast droga podporządkowana oznaczona jest znakiem A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu.

A-6c Skrzyżowanie dróg z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Znak A-6cZnak A-6c Znak A-6c Znak A-6c

Znak A-6C ostrzega kierującego pojazdem przed skrzyżowaniem dróg, na którym znajduje się droga podporządkowana występująca po lewej stronie drogi z pierwszeństwem przejazdu. Informuje użytkownika ruchu, że znajduje się na drodze głównej, jednak nadal musi zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na pojazdy chcące włączyć się do ruchu. Znak ten umieszczany jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu, natomiast droga podporządkowana oznaczona jest znakiem A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu.

A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Znak A-6dZnak A-6d Znak A-6d Znak A-6d

Znak A-6d ostrzega kierującego pojazdem przed skrzyżowaniem, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z drogą z pierwszeństwem przejazdu wlotem jednokierunkowym z prawej strony. Informuje użytkownika ruchu, że znajduje się on na drodze z pierwszeństwem przejazdu, gdyż właśnie tam jest umieszczony, ale uczula go na zachowanie szczególnej ostrożności względem włączających się do ruchu z prawej strony. Na drodze podporządkowanej ustawiony jest znak A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu.

A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Znak A-6eZnak A-6e Znak A-6e Znak A-6e

Znak A-6d ostrzega kierującego pojazdem przed skrzyżowaniem, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z drogą z pierwszeństwem przejazdu wlotem jednokierunkowym z lewej strony. Informuje użytkownika ruchu, że znajduje się on na drodze z pierwszeństwem przejazdu, gdyż właśnie tam jest umieszczony, ale uczula go na zachowanie szczególnej ostrożności względem włączających się do ruchu z lewej strony. Na drodze podporządkowanej ustawiony jest znak A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu.

A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu

Znak A-7Znak A-7 Znak A-7 Znak A-7

Znak A-7 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się skrzyżowaniem, na którym droga z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się z drogą podporządkowaną, na której to właśnie umieszczany jest A-7 i na której znajduje się uczestnik ruchu. Oznacza to, że kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, poruszającym się po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Znak ten sytuowany jest na drodze podporządkowanej. Jest na tyle istotnym, że jako jedyny znak ostrzegawczy ma kształt trójkąta równobocznego, ale odwróconego wierzchołkiem ku dołowi.

A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak A-8Znak A-8 Znak A-8 Znak A-8

Znak A-8 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się skrzyżowaniem, na którym panuje ruch okrężny, odbywający się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku (skrzyżowanie to potocznie zwane jest rondem). Panuje na nim zasada, że kierujący znajdujący się już na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu przed tymi, którzy chcą na nie wjechać. Znak A-8 uczula uczestnika ruchu na zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do panujących na rondzie zasad ruchu. Należy wówczas pamiętać o dokładnym sygnalizowania zamiaru opuszczenia ronda.

A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

Znak A-9Znak A-9 Znak A-9 Znak A-9

Znak A-9 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się przejazdem kolejowym z zaporami zamykającymi całą szerokość jezdni lub pół-zaporami. Znakowi temu zazwyczaj towarzyszą słupki wskaźnikowe, które informują o odległości od wspomnianego przejazdu. Razem z A-9 występuje również tak zwany krzyż św. Andrzeja. Znak ten umieszczany jest w odległości od 300 do 100 metrów przed przejazdem kolejowym w zależności od rodzaju drogi i dopuszczalnej prędkości na tej drodze. Informacja o przejeździe kolejowym z zaporami nie zwalnia kierowcy z zachowania szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania przez tory.

A-10 Przejazd kolejowy bez zapór

Znak A-10Znak A-10 Znak A-10 Znak A-10

Znak A-10 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się przejazdem kolejowym bez zapór. Znakowi temu towarzyszą słupki wskaźnikowe, które informują o odległości od wspomnianego przejazdu (trzy kreski to 3/3 odległości od przejazdu, dwie kreski to 2/3 odległości od przejazdu, natomiast jedna kreska to 1/3 odległości od przejazdu). Znak A-10 ma przygotować użytkownika ruchu do zachowania szczególnej ostrożności oraz do zatrzymania się przed przejazdem kolejowym w celu upewnienia się, czy może bezpiecznie przejechać przez tory.

A-11 Nierówna droga

Znak A-11Znak A-11 Znak A-11 Znak A-11

Znak A-11 ostrzega kierującego pojazdem przed nierównościami na jezdni, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym lub nawet stanowić zagrożenie w przypadku zignorowania ich występowania. Znak ten umieszczany jest między innymi w przypadku wystąpienia nierówności na przejazdach kolejowych, poprzecznych ścieków lub garbów, niewielkich zapadnięć jezdni, zniszczeń nawierzchni, pofałdowań występujących na mostach lub wiaduktach lub przy zjazdach z nich, itp. Znak A-11 wymusza na kierowcy dostosowanie prędkości do stanu nawierzchni, zachowanie ostrożności podczas przejazdu po nierównej drodze.

A-11a Próg zwalniający

Znak A-11aZnak A-11a Znak A-11a Znak A-11a

Znak A-11a ostrzega kierującego pojazdem przed progiem zwalniającym umieszczonym na jezdni. Jest to środek uspokojenia ruchu w postaci poprzecznej wypukłości na jezdni, który zamieszcza się na niej w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdu. Często stosowany w okolicach szkół, w strefach zamieszkania. Znak ten umieszczany jest w pobliżu progu zwalniającego i ma na celu wymuszenie na uczestniku ruchu dostosowania prędkości do bezpiecznego pokonania progu zwalniającego (zazwyczaj 20-30 km/h).

A-12a Zwężenie jezdni dwustronne

Znak A-12aZnak A-12a Znak A-12a Znak A-12a

Znak A-12a ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się zwężeniem jezdni, występującym z obu stron. Zwężenie to może być niebezpieczne dla kierujących pojazdami, dlatego też muszą oni zachować szczególną ostrożność przy pokonywaniu tego rodzaju przeszkody na drodze i dostosować swoją prędkość do bezproblemowego poruszania się zwężonym odcinkiem jezdni. Znak ten umieszczany jest zazwyczaj niemal przed samym obustronnym zwężeniem jezdni po obu stronach zwężenia.

A-12b Zwężenie jezdni prawostronne

Znak A-12bZnak A-12b Znak A-12b Znak A-12b

Znak A-12b ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się zwężeniem jezdni, występującym po prawej stronie. Zwężenie to może być niebezpieczne dla kierujących pojazdami, dlatego też muszą oni zachować szczególną ostrożność przy pokonywaniu tego rodzaju przeszkody na drodze i dostosować swoją prędkość do bezproblemowego poruszania się zwężonym odcinkiem jezdni. Znak ten umieszczany jest zazwyczaj niemal przed samym zwężeniem jezdni, natomiast po drugiej umieszczany jest A-12c, czyli ostrzegający o zwężeniu jezdni lewostronnym.

A-12c Zwężenie jezdni lewostronne

Znak A-12cZnak A-12c Znak A-12c Znak A-12c

Znak A-12c ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się zwężeniem jezdni, występującym po lewej stronie. Zwężenie to może być niebezpieczne dla kierujących pojazdami, dlatego też muszą oni zachować szczególną ostrożność przy pokonywaniu tego rodzaju przeszkody na drodze i dostosować swoją prędkość do bezproblemowego poruszania się równolegle do zwężonego odcinka jezdni. Znak ten umieszczany jest zazwyczaj niemal przed samym zwężeniem jezdni, natomiast po drugiej umieszczany jest A-12b, czyli ostrzegający o zwężeniu jezdni prawostronnym.

A-13 Ruchomy most

Znak A-13Znak A-13 Znak A-13 Znak A-13

Znak A-13 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się ruchomym mostem, zwodzonym lub obrotowym. Często znakowi temu towarzyszą inne znaki, na przykład nakazujące zmniejszenie prędkości, zakazujące wyprzedzanie czy wprowadzające ograniczenia w masie pojazdów, które mogą poruszać się na owym moście. Znak umieszczany jest w niewielkiej odległości do mostu i towarzyszy mu sygnalizacja świetlna, która ostrzega uczestnika ruchu przed wjazdem na most. Uczestnik ruchu musi zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że przejazd przez ruchomy most jest bezpieczny.

A-14 Roboty na drodze

Znak A-14Znak A-14 Znak A-14 Znak A-14

Znak A-14 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsc, w których odbywają się roboty drogowe, w związku z którymi na jezdni mogą pojawić się pracujący tam ludzie lub przedmioty, stanowiące przeszkodę w poruszaniu się drogą, jak maszyny czy materiały budowlane. Znak ten wymusza na kierowcy zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na osoby i maszyny na jezdni. Umieszczany jest w pobliżu robót drogowych i niejednokrotnie w ich pobliżu znajdują się inne znaki (np. ograniczające prędkość, zakazujące wyprzedzania, etc.) czy sygnalizacja świetlna.

A-15 Śliska jezdnia

Znak A-15Znak A-15 Znak A-15 Znak A-15

Znak A-15 ostrzega kierującego pojazdem przed odcinkami drogi, które z powodu zmniejszenia szorstkości jezdni mogą być śliskie, przez co stanowić niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. Śliska jezdnia spowodowana może być zmianą rodzaju nawierzchni, okresowym lub słabym zawilgoceniem nawierzchni i w każdym z tych przypadków kierowca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, by nie wprowadzić pojazdu w poślizg i bezpiecznie poruszać się po drodze. Znak umieszczany jest w niewielkiej odległości od występowania śliskiej jezdni.

A-16 Przejście dla pieszych

Znak A-16Znak A-16 Znak A-16 Znak A-16

Znak A-16 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżającym się przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściami dla pieszych, które mogą być słabo widoczne dla kierowców lub z różnych względów bezpieczne poruszanie się po nim przez pieszych jest zagrożone. Regułą jest stawianie znaku A-16 przed przejściem dla pieszych na drogach, po których można się poruszać z prędkością większą, niż 60 km/h oraz przed przejściami dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, które występują pomiędzy skrzyżowaniami.

A-17 Dzieci

Znak A-17Znak A-17 Znak A-17 Znak A-17

Znak A-17 ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem na drodze, które szczególnie uczęszczane jest przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Umieszczany jest w miejscach, do których uczęszczają dzieci: szkół (podstawowe i gimnazja), dużych placów zabaw, świetlicach, placówek, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi we wspomnianym wieku. Znak A-17 pojawia się obok takich placówek wyłącznie wtedy, jeśli na jezdnię z dużą częstotliwością pojawiają się na drodze lub w jej okolicach, innymi słowy- wówczas, gdy istnieją przesłanki o zasadności umieszczenia go w danym miejscu. Ostrzega on kierowcę o możliwości wtargnięcia na jezdni dzieci, wymuszając na nim szczególną ostrożność i często zmniejszenie prędkości pojazdu.

A-18a Uwaga na zwięrzeta gospodarskie

Znak A-18aZnak A-18a Znak A-18a Znak A-18a

Znak A-18a ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem na drodze, w którym odbywa się przepęd zwierząt gospodarskich, który ma charakter regularny. Innymi słowy- uczestnik ruchu drogowego może spotkać na swojej drodze zwierzęta domowe. Znak ten umieszcza się zazwyczaj w pobliżu pastwisk, ośrodków hodowlanych, w sąsiedztwie dużych gospodarstw. Kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, a w przypadku napotkania na swojej drodze zwierząt gospodarskich, bezpiecznie je ominąć (jeśli warunki na to pozwalają).

A-18b Uwaga na zwięrzęta dzikie

Znak A-18bZnak A-18b Znak A-18b Znak A-18b

Znak A-18b ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem na drodze, w którym często drogę przekraczają zwierzęta dzikie, które zazwyczaj zamieszkują lasy. Umieszcza się go przed wjazdami do lasów, w których żyje duża ilość zwierzyny, w pobliżu szlaków wędrówek dzikich zwierząt, w pobliżu drogi do wodopojów. Znak ma na celu uczulić kierowcę na możliwość wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia, co może stanowić ogromne zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i dla zwierzęcia, na zachowanie szczególnej ostrożności i obserwowanie okolicy.

A-19 Boczny wiatr

Znak A-19Znak A-19 Znak A-19 Znak A-19

Znak A-19 ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem na drodze, w którym często występują silne boczne podmuchy wiatru. Bardzo często są to wyjazdy z gęstych lasów, otwarte przestrzenie, doliny, wyjazdy z obszarów zabudowanych na tereny otwarte, mosty. Znak ten ustawiany jest w niedużej odległości od obszaru, na którym występują wspomniane podmuchy wiatru. Często jest elektroniczny i włącza się, gdy prędkość wiatru przekroczy 12 m/s. Kierowca widząc znak A-19 powinien zachować szczególną ostrożność i wziąć pod uwagę możliwe problemy z prowadzeniem pojazdu.

A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak A-20Znak A-20 Znak A-20 Znak A-20

Znak A-20 ostrzega kierującego pojazdem po drodze jednokierunkowej przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stawia się, gdy droga jednokierunkowa przechodzi w drogę dwukierunkową, gdy jeden pas jezdni jest zamknięty i ruch skierowany jest na drugi pas (np. w trakcie robót drogowych), który dotąd również był jednokierunkowy. Uczestnik ruchu musi wówczas zachować szczególną ostrożność i dostosować się do zmieniających się zasadach poruszania po jezdni, biorąc pod uwagę, że na tym samym pasie jezdni poruszać się będą pojazdy z naprzeciwka.

A-21 Tramwaj

Znak A-21Znak A-21 Znak A-21 Znak A-21

Znak A-21 ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem, w którym tory tramwajowe przecinają drogę. Umieszcza się go w miejscach, w których uczestnicy ruchu mogliby mieć problem z zauważeniem tych torów oraz zorientowaniu się w jakim kierunku i w jaki sposób biegną. Ma na celu uczulenie kierowcy na możliwość poruszania się tym samym pasem z tramwajem, gdzie musi zachować szczególną ostrożność, by nie narazić na niebezpieczeństwo ani siebie, ani uczestników ruchu poruszających się tramwajem.

A-22 Niebezpieczny zjazd

Znak A-22Znak A-22 Znak A-22 Znak A-22

Znak A-22 ostrzega kierującego pojazdem przed spadkiem podłużnym drogi wynoszącym 7 procent lub więcej, a w terenach górzystych 10 procent lub więcej. Jeśli na danym odcinku drogi istnieją jeszcze inne zagrożenia oprócz niebezpiecznego zjazdu, wówczas nie bierze się pod uwagę kryterium nachylenia jezdni i można A-22 postawić nawet, gdy spadek podłużny jest mniejszy niż przytoczone wartości. Często znak ten uzupełniony jest tabliczką z informacją o procentowym spadku drogi. Kierowca widzący ten znak powinien dostosować swoją prędkość do utrudnienia i zachować szczególną ostrożność.

A-23 Stromy podjazd

Znak A-23Znak A-23 Znak A-23 Znak A-23

Znak A-23 ostrzega kierującego pojazdem przed podjazdem o wzniesieniu większym lub równym 6% lub większym lub równym 8% w terenach górzystych. Stawia się go w niedalekiej odległości od stromego podjazdu. Umieszczany jest również przed podjazdami, które z różnych innych przyczyn mogą stanowić zagrożenie lub stwarzać niebezpieczeństwo. Często uzupełniony jest tabliczką z informacją o procentowym wzniesieniu drogi. Tak, jak w przypadku A-22, kryterium wysokości wzniesienia nie jest brane pod uwagę, jeśli oprócz samego faktu wzniesienia występują czynniki, które mogą sprawić, że wjazd na nie jest trudniejszy.

A-24 Rowerzyści

Znak A-24Znak A-24 Znak A-24 Znak A-24

Znak A-24 ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem, w którym na drodze mogą pojawić się rowerzyści. Stawiany jest w takich miejscach, jak wjazdy z drogi rowerowej na jezdnię, przejazdy dla rowerzystów przez drogę (jeśli dopuszczalna prędkość poruszania się po drodze jest równa lub większa niż 60 km/h) lub w miejscach, w których przejazd dla rowerzystów przez drogę może być słabo widoczny. Znak ten uczula kierowcę na możliwość pojawienia się na jezdni innych, pełnoprawnych uczestników ruchu, jakimi są rowerzyści i zmusza do zachowania szczególnej ostrożności.

A-25 Spadające odłamki skalne

Znak A-25Znak A-25 Znak A-25 Znak A-25

Znak A-25 ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem na drodze, na które mogą zsuwać się kamienie lub odłamki skalne. Umieszczane są zazwyczaj w niewielkiej odległości od takiego miejsca, głównie w terenach górzystych. Odłamki skalne stanowią realne zagrożenie dla uczestników ruchu, dlatego też muszą oni nie tylko zachować szczególną ostrożność, ale obserwować otoczenie i dostosować swoją prędkość do możliwości czynienia owej obserwacji.

A-26 Lotnisko

Znak A-26Znak A-26 Znak A-26 Znak A-26

Znak A-26 ostrzega kierującego pojazdem przed miejscem, w którym nisko nad jezdnią może przelatywać samolot lub śmigłowiec i ma uchronić kierowcę przed zaskoczeniem, które może skutkować wykonaniem przez niego nieprawidłowego manewru zagrażającego jemu samemu i innym uczestnikom ruchu. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaprzęgowe znajdujące się na drodze, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni. Znak ten umieszczany jest na drogach znajdujących się w pobliżu lotnisk lub lądowisk.

A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

Znak A-27Znak A-27 Znak A-27 Znak A-27

Znak A-27 ostrzega kierującego pojazdem przed tym, że porusza się on drogą ogólnodostępną, która to przebiega po nabrzeżu lub brzegu rzeki albo kanału lub zmierza do bulwaru położonego bezpośrednio nad morzem lub brzegiem rzeki. Stawia się go na drodze, na której odległość od krawędzi jezdni do brzegu jest mniejsza niż 10 metrów. Kierowca widząc A-27 powinien dostosować prędkość do charakteru jezdni i zachować szczególną ostrożność. Unika się stawiania tego znaku, jeśli w wyżej wymienionych miejscach postawione są bariery ochronne.

A-28 Sypki żwir

Znak A-28Znak A-28 Znak A-28 Znak A-28

Znak A-28 ostrzega kierującego pojazdem przed odcinkiem drogi, który pokryty jest żwirem, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo wyrzucania żwiru, kamieni, grysu i innych odłamków spod kół poruszających się po tej drodze pojazdów lub utrudnień ruchu spowodowanych przez tworzący się tam kurz. Uczestnik ruchu widząc ten znak, powinien dostosować prędkość do panujących warunków, by nie stwarzać niebezpieczeństwa zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.Znak A-28 umieszcza się między innymi przed wjazdami i wyjazdami z kamieniołomów i żwirowni, na drogach tłuczniowych.

A-29 Sygnały świetlne

Znak A-29Znak A-29 Znak A-29 Znak A-29

Znak A-29 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsca, w którym ruch kierowany jest za pomocą zastosowania sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna dla uczestnika ruchu wystarczająco wcześnie. Znak ten umieszcza się przed każdą sygnalizacją świetlną poza obszarem zabudowanym, przed remontowanymi odcinkami dróg w sytuacji, kiedy ruch został skierowany na jeden pas, który ma być użytkowany przez jadących w obie strony, w sytuacjach, kiedy nie występuje sygnalizator stojący, a wyłącznie wiszący.

A-30 Inne niebezpieczeństwo

Znak A-30Znak A-30 Znak A-30 Znak A-30

Znak A-30 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsca, które może być niebezpieczne z przyczyn innych, niż te, które sygnalizują pozostałe znaki ostrzegawcze. Zazwyczaj uzupełniony jest o tabliczkę informującą o rodzaju owego niebezpieczeństwa, np. koleiny, przeprawa promowa, granica państwa, podłużny uskok, miejsce, w którym szczególnie często dochodzi do wypadków, śliska nawierzchnia spowodowana intensywnymi opadami, etc. W każdym przypadku uczestnik ruchu zmuszony jest do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania prędkości pojazdu do panujących na jezdni warunkach.

A-31 Niebezpieczne pobocze

Znak A-31Znak A-31 Znak A-31 Znak A-31

Znak A-31 ostrzega kierującego pojazdem przed niebezpiecznym, czyli zbyt wąskim, zbyt wysokim, za miękkim lub za niskim poboczem. Stawiany jest w niewielkiej odległości od niebezpiecznego pobocza. Umieszcza się go również w miejscach, w których bitumiczne pobocze przechodzi w ziemne. Symbole umieszczone na znaku zawsze informują które pobocze jest niebezpieczne- prawe czy lewe. Kierowca widząc A-31 powinien zachować szczególną ostrożność i nie wykonywać manewrów, które będą zmuszały go lub innych uczestników ruchu drogowego na najeżdżanie na niebezpieczne pobocze.

A-32 Oszronienie jezdni

Znak A-32Znak A-32 Znak A-32 Znak A-32

Znak A-32 ostrzega kierującego pojazdem przed mostami i wiaduktami, na których w okresie zimowym panuje oszronienie lub gołoledź dużo wcześniej lub w dużo większym stopniu niż na pozostałych odcinkach jezdni. Umieszczany jest głównie w pobliżu stalowych mostów, w pobliżu zbiorników wodnych i rzek, w miejscach, gdzie przez wzgląd na warunki atmosferyczne dużo częściej występuje oszronienie jezdni. Kierowca widzący znak A-32, powinien zmniejszyć swoją prędkość, dostosowując ją do panujących warunków, by uniknąć sytuacji niebezpiecznych, które zagrażać będą jemu samemu lub innym uczestnikom ruchu.

A-33 Zator drogowy

Znak A-33Znak A-33 Znak A-33 Znak A-33

Znak A-33 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsca, w których ze względu na duże natężenie ruchu często dochodzi do zatorów drogowych, potocznie zwanych korkami. Znak umieszcza się w miejscach, w których często dochodzi do sytuacji zablokowań ruchu, w miejscach, w których stojące samochody mogą nie być dostrzeżone w porę przez nadjeżdżające pojazdy. Kierowca musi wówczas zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i dostosować tempo jazdy do panujących na drodze warunków.

A-34 Wypadek drogowy

Znak A-34Znak A-34 Znak A-34 Znak A-34

Znak A-34 ostrzega kierującego pojazdem przed zbliżaniem się do miejsca, w którym miał miejsce wypadek drogowy, w którym mogą znajdować się osoby pomagające, służby, osoby usuwające skutki wypadku, zabezpieczające miejsce wypadku lub wykonujące inne czynności na miejscu wypadku. W skutek wypadku może nastąpić albo całkowite zablokowanie drogi, albo utrudnienie przejazdu w którąś ze stron. W związku z tym kierowca musi zachować szczególną ostrożność, by nie stwarzać dodatkowego niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu i wymienionych osób.

Znaki drogowe :

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.