Znaki informacyjne - Znaki drogowe 2017

Znaki informacyjne mają na celu wyrażenie informacji o drodze, jej rodzaju, sposobie korzystania z niej oraz informują o obiektach znajdujących się przy tej drodze i w jej pobliżu, które przeznaczone są dla użytkowników dróg. Umieszcza się je w pobliżu miejsc i okoliczności, o których informują. Jeśli jest to obiekt, na który można wjechać tylko z jednej strony jezdni, wówczas znak będzie umieszczony po tej stronie, po której ten dojazd jest możliwy. Częstokroć wraz ze znakiem informacyjnym zamieszczona jest tabliczka, która pokazuje kierunek, w którym należy spodziewać się np. danego obiektu, a nawet odległość od niego.

Znaki informacyjne mają kształt kwadratu lub prostokąta o niebieskim tle i zazwyczaj białych symbolach. Wyjątkiem jest znak D-1 (romb o żółtym tle i białej obwolucie- droga z pierwszeństwem przejazdu). Występują znaki informacyjne pojedyncze, ale również zbiorcze, w których to na jednym znaku widnieją dwa lub trzy (tablica jednorzędowa), cztery (dwa rzędy po dwa symbole) lub nawet sześć symboli (dwa rzędy po trzy symbole).

Znaki informacyjne: Spis treści

 • D-1 Droga z pierwszeństwem
 • D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem
 • D-3 Droga jednokierunkowa
 • D-4a Droga bez przejazdu
 • D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu
 • D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
 • D-6 Przejście dla pieszych
 • D-6a Przejazd dla rowerzystów
 • D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 • D-7 Droga ekspresowa
 • D-8 Koniec drogi ekspresowej
 • D-9 Autostrada
 • D-10 Koniec autostrady
 • D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów
 • D-12 Pas ruchu dla autobusów
 • D-13 Początek pasa ruchu powolnego
 • D-14 Koniec pasa ruchu powolnego
 • D-15 Przystanek autobusowy
 • D-16 Przystanek trolejbusowy
 • D-17 Przystanek tramwajowy
 • D-18 Parking
 • D-18a Parking strzeżony
 • D-18b Parking zadaszony
 • D-19 Postój taksówek
 • D-20 Koniec postoju taksówek
 • D-21 Szpital
 • D-21a Policja
 • D-22 Punkt opatrunkowy
 • D-23 Stacja paliwowa
 • D-23a Stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów
 • D-24 Telefon
 • D-25 Poczta
 • D-26 Stacja obsługi technicznej
 • D-26a Wulkanizacja
 • D-26b Myjnia
 • D-26c Toaleta publiczna
 • D-26d Natrysk
 • D-27 Bufet lub kawiarnia
 • D-28 Restauracja
 • D-29 Hotel
 • D-30 Obozowisko
 • D-31 Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep
 • D-32 Pole biwakowe
 • D-33 Schronisko młodzieżowe
 • D-34 Punkt informacji turystycznej
 • D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym
 • D-35 Przejście podziemne dla pieszych
 • D-35a Schody ruchome w dół
 • D-36 Przejście nadziemne dla pieszych
 • D-36a Schody ruchome w górę
 • D-37 Tunel
 • D-38 Koniec tunelu
 • D-39 Dopuszczalne prędkości
 • D-39a Opłaty drogowe
 • D-40 Strefa zamieszkania
 • D-41 Koniec strefy zamieszkania
 • D-42 Obszar zabudowany
 • D-43 Koniec obszaru zabudowanego
 • D-44 Strefa płatnego parkowania
 • D-45 Koniec strefy płatnego parkowania
 • D-46 Droga wewnętrzna
 • D-47 Koniec drogi wewnętrznej
 • D-48 Zmiana pierwszeństwa
 • D-49 Pobór opłat
 • D-50 Zatoka
 • D-51 Automatyczna kontrola prędkości
 • D-52 Strefa ruchu
 • D-53 Koniec strefy ruchu

D-1 Droga z pierwszeństwem

Znak D-1Znak D-1 Znak D-1 Znak D-1

Znak D-1 informuje kierującego pojazdem, że znajduje się on na drodze, na której ma pierwszeństwo przejazdu. Wówczas na innej, nie objętej pierwszeństwem przejazdu drodze, ustawiany jest znak A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Umieszczany jest na początku drogi z pierwszeństwem w obszarze zabudowanym i przed każdym skrzyżowaniem, gdzie droga z pierwszeństwem może zmienić swój kierunek, o czym informuje dodatkowa tabliczka, pokazująca układ dróg z pierwszeństwem na danym skrzyżowaniu (większa wersja znaku o boku 600 mm lub 900 mm) oraz powtarza się go przed skrzyżowaniami wzdłuż drogi z pierwszeństwem (mniejsza wersja znaku o boku 400 mm).

D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem

Znak D-2Znak D-2 Znak D-2 Znak D-2

Znak D-2 informuje kierującego pojazdem, że nie znajduje się on już na drodze, na której ma pierwszeństwo pojazdu, o którym wcześniej informował go znak D-1. Umieszcza się go w odległości 50 metrów przed skrzyżowaniem na drogach, na których można poruszać się do 60 km/h oraz na 150 metrów na drogach, na których można poruszać się szybciej, niż z prędkością 60 km/h. Często towarzyszy mu znak A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu, jak również może występować tabliczka z informacją za ile metrów droga z pierwszeństwem przejazdu przestaje nią być. Należy wówczas zachować szczególną ostrożność.

D-3 Droga jednokierunkowa

Znak D-3Znak D-3 Znak D-3 Znak D-3

Znak D-3 informuje kierującego pojazdem, iż znajduje się na drodze, po której ruch pojazdów może odbywać się wyłącznie w jednym kierunku, wyrażonym przez symbol na znaku. Oznacza to, że zawracanie i jazda w przeciwnym kierunku są absolutnie niedozwolone i zagrażać mogą bezpieczeństwu kierowcy, innych uczestników ruchu oraz płynności ruchu drogowego. Na przeciwnym wjeździe na drogę musi być zastosowany znak B-2 (zakaz wjazdu) lub C-9 (nakaz jazdy z prawej strony znaku). Czasami D-3 występuje z tabliczką wyłączającą pewną grupę użytkowników drogi z obowiązku poruszania się w jednym kierunku (np. rowerzystów).

D-4a Droga bez przejazdu

Znak D-4aZnak D-4a Znak D-4a Znak D-4a

Znak D-4a informuje kierującego pojazdem, iż znajduje się on na drodze bez przejazdu, potocznie zwanej "ślepą uliczką". Oznacza to, że droga ta nie ma połączenia z innymi drogami, w pewnym momencie się kończy, a wyjazd z tej drogi możliwy jest tylko w tym samym miejscu. Znaki te częstokroć umieszczane są w obszarach zabudowanych przy wjazdach na uliczki osiedlowe, które mogą być zakończone parkingiem lub zatoczką.

D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu

Znak D-4bZnak D-4b Znak D-4b Znak D-4b

Znak D-4b informuje kierującego pojazdem, iż z drogi, którą się porusza odchodzi zjazd (zakręt), który prowadzi finalnie na drogę bez przejazdu ("ślepą uliczkę"). Oznacza to, że jeśli skręci w kierunku wskazanym na znaku, to znajdzie się na drodze, z której wyjazd możliwy jest tylko w tym samym miejscu. Znaki te często umieszczane są w obszarach zabudowanych przy wjazdach na uliczki osiedlowe, które mogą być zakończone parkingiem lub zatoczką.

D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

Znak D-5Znak D-5 Znak D-5 Znak D-5

Znak D-5 informuje kierującego pojazdem o tym, iż znajduje się on na zwężonym odcinku drogi, na którym ma pierwszeństwo przejazdu. Fakt ten nie zwalnia go jednak z zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego odcinka, by nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu, szczególnie jadących z naprzeciwka. Umieszcza się go w odległości 20 metrów przed zwężonym odcinkiem, a kierowcy jadący z przeciwnej strony napotykają znak B-31, czyli pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka.

D-6 Przejście dla pieszych

Znak D-6Znak D-6 Znak D-6 Znak D-6

Znak D-6 informuje użytkowników ruchu o miejscu, w którym piesi mają miejsce przeznaczone do przechodzenia w poprzek drogi. Dla pieszych oznacza to, że wyłącznie w tym miejscu mają prawo przejść przez drogę, natomiast kierujący pojazdami, widzący ten znak, mają obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, by nie stanowić zagrożenia dla pieszych znajdujących się w pobliżu przejścia. Rowerzyści mogą skorzystać z takiego przejścia dla pieszych wyłącznie zsiadając z roweru i przeprowadzając go na drugą stronę. Znak D-6 umieszcza się bezpośrednio przy przejściach dla pieszych.

D-6a Przejazd dla rowerzystów

Znak D-6aZnak D-6a Znak D-6a Znak D-6a

Znak D-6a informuje użytkowników ruchu o miejscu, w którym rowerzyści mają miejsce przeznaczone do przejeżdżania w poprzek drogi. Dla rowerzystów oznacza to, że wyłącznie w tym miejscu mają prawo przejechać przez drogę, natomiast kierujący pojazdami, widzący ten znak, mają obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, by nie stanowić zagrożenia dla rowerzystów znajdujących się w pobliżu przejazdu. Znak ten umieszcza się bezpośrednio przy przejazdach dla rowerzystów.

D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Znak D-6bZnak D-6b Znak D-6b Znak D-6b

Znak D-6b informuje użytkowników ruchu o miejscu, w których rowerzyści i piesi mają miejsce przeznaczone do przejeżdżania i przechodzenia w poprzek drogi. Dla rowerzystów i pieszych oznacza to, że wyłącznie w tym miejscu mogą bezpiecznie udać się na drugą stronę drogi, natomiast kierujący pojazdami, widzący ten znak, mają obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, by nie stanowić zagrożenia dla rowerzystów i pieszych, znajdujących się w pobliżu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Zazwyczaj przejazd dla rowerzystów i przejście są od siebie wyraźnie oddzielone, dlatego ważne jest też zachowanie szczególnej ostrożności przez samych pieszych i rowerzystów względem siebie.

D-7 Droga ekspresowa

Znak D-7Znak D-7 Znak D-7 Znak D-7

Znak D-7 informuje użytkowników ruchu o tym, że znajdują się na drodze ekspresowej (albo jej początek, albo kontynuacja). Droga ekspresowa jest drogą publiczną jedno- lub dwujezdniową, na której można poruszać się z prędkością do 120 km/h na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym, do 100 km/h poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej i do 80 km/h na terenie zabudowanym. Po drodze ekspresowej mogą poruszać się wyłącznie pojazdy samochodowe, dlatego znak D-7 oznacza równocześnie zakaz kontynuowania jazdy po drodze ekspresowej dla pieszych, rowerzystów, zaprzęgów, motorowerzystów.

D-8 Koniec drogi ekspresowej

Znak D-8Znak D-8 Znak D-8 Znak D-8

Znak D-8 informuje użytkowników ruchu o tym, że nie znajdują się już na drodze ekspresowej, którą zaczynał znak D-7. Oznacza to, że dalej mogą poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków jazdy i wynikającą z przepisów ruchu drogowego, ale nie równoznaczną z tą, obowiązującą wcześniej na drodze ekspresowej. Do ruchu mogą włączyć się już piesi, rowerzyści, pojazdy zaprzęgowe czy motorowerzyści, o ile nie jest to zabronione żadnym innym znakiem.

D-9 Autostrada

Znak D-9Znak D-9 Znak D-9 Znak D-9

Znak D-9 informuje kierujących pojazdem o tym, że znajdują się w pobliżu autostrady/na autostradzie. Autostrada jest drogą publiczną dwujezdniową, na której można poruszać się z prędkością do 120 km/h. Po autostradzie mogą poruszać się wyłącznie pojazdy samochodowe, dlatego znak D-9 jest jednocześnie zakazem kontynuowania jazdy po autostradzie dla pieszych, rowerzystów, motorowerzystów czy pojazdów zaprzęgowych, gdyż ich poruszanie się po niej stanowiłoby zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, jak i dla płynności ruchu drogowego na autostradzie. Często przy znaku D-9 występują dodatkowe tabliczki z informacją np. o tym, czy autostrada jest płatna.

D-10 Koniec autostrady

Znak D-10Znak D-10 Znak D-10 Znak D-10

Znak D-10 informuje użytkowników ruchu o tym, że nie znajdują się już na autostradzie, którą zaczynał znak D-9. Oznacza to, że dalej mogą poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków jazdy i wynikającą z przepisów ruchu drogowego, ale nie równoznaczną z tą, obowiązującą wcześniej na autostradzie. Do ruchu mogą włączyć się już piesi, rowerzyści, pojazdy zaprzęgowe czy motorowerzyści, o ile nie jest to zabronione żadnym innym znakiem.

D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów

Znak D-11Znak D-11 Znak D-11 Znak D-11

Znak D-11 informuje użytkowników ruchu o tym, że na drodze zaczyna się pas, który przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu autobusów lub trolejbusów, będących częścią komunikacji publicznej. Dla kierujących autobusami oznacza to konieczność poruszania się po wyznaczonym pasie, natomiast dla kierujących innymi pojazdami, zakaz poruszania się pasem przeznaczonym dla autobusów. Wyjątkiem jest umieszczenie tabliczek pod znakiem D-11, które mogą wykluczać z zakazu poruszania się po pasie dla autobusów niektórych uczestników drogi, np. TAXI.

D-12 Pas ruchu dla autobusów

Znak D-12Znak D-12 Znak D-12 Znak D-12

Znak D-12 informuje użytkowników ruchu o tym, że jeden z pasów na drodze, przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu autobusów lub trolejbusów, będących częścią komunikacji publicznej. Dla kierujących autobusami oznacza to konieczność poruszania się po wyznaczonym pasie, natomiast dla kierujących innymi pojazdami, zakaz poruszania się pasem przeznaczonym dla autobusów (chyba, że pod D-12 umieszczono tabliczkę wykluczającą z zakazu niektórych użytkowników drogi, np. TAXI).

D-13 Początek pasa ruchu powolnego

Znak D-13Znak D-13 Znak D-13 Znak D-13

Znak D-13 informuje kierującego pojazdem o tym, że te pojazdy, które na wzniesieniu nie mogą osiągnąć pełnej prędkości podanej na znaku, powinny skierować się na wyznaczony dla nich pasu ruchu powolnego. Takie rozwiązanie sprawia, że pojazdy nie nie stanowią zagrożenia dla innych użytkowników ruchu drogowego oraz nie wpływają na jego płynność. Drugi pas może służyć wówczas do ominięcia wolno poruszających się użytkowników drogi, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

D-14 Koniec pasa ruchu powolnego

Znak D-14Znak D-14 Znak D-14 Znak D-14

Znak D-14 informuje kierującego pojazdem o tym, że te pojazdy, które na wzniesieniu nie mogły osiągnąć pełnej prędkości podanej na znaku, przez co poruszały się wyznaczonym dla nich pasem powolnego ruchu (zapoczątkowany przez znak D-13), włączą się ponownie do ruchu przez koniec pasa ruchu powolnego. Wszyscy użytkownicy drogi muszą wówczas zachować szczególną ostrożność i nie doprowadzić do zagrożenia dla innych użytkowników oraz płynności ruchu drogowego.

D-15 Przystanek autobusowy

Znak D-15Znak D-15 Znak D-15 Znak D-15

Znak D-15 informuje użytkowników drogi o tym, że obok niego znajduje się miejsce na jezdni, przeznaczone dla zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej, pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, przejazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do przedszkoli i szkół. Każdy inny kierujący pojazdem, nie powinien zatrzymywać się na przystanku autobusowym. Kierowca dodatkowo ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa autobusowi komunikacji miejskiej, który przez włączenie kierunkowskazu sygnalizuje zamiar włączenia się do ruchu.

D-16 Przystanek trolejbusowy

Znak D-16Znak D-16 Znak D-16 Znak D-16

Znak D-16 informuje użytkowników drogi o tym, że obok niego znajduje się miejsce na jezdni, przeznaczone dla zatrzymywania się trolejbusów. Każdy inny kierujący pojazdem, nie powinien zatrzymywać się na przystanku trolejbusowym. Kierowca dodatkowo ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w pobliżu przystanku, by nie stwarzać zagrożenia jego pasażerom. Znak ten umieszcza się w odległości od 0,5 do 2 metrów od krawędzi jezdni po stronie, po której zatrzymuje się trolejbus (taka sama zasada obowiązuje co do znaku D-15).

D-17 Przystanek tramwajowy

Znak D-17Znak D-17 Znak D-17 Znak D-17

Znak D-17 informuje użytkowników drogi o tym, że obok niego znajduje się miejsce na jezdni, przeznaczone dla zatrzymywania się tramwajów. Każdy inny kierujący pojazdem, nie powinien zatrzymywać się na przystanku tramwajowym. Kierowca dodatkowo ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w pobliżu przystanku, by nie stwarzać zagrożenia jego pasażerom. Znak ten umieszcza się w odległości od 0,5 do 2 metrów od krawędzi jezdni po stronie, po której zatrzymuje się tramwaj (taka sama zasada obowiązuje co do znaku D-15) lub na wysepce przystanku, jeśli taka znajduje się w pobliżu przystanku.

D-18 Parking

Znak D-18Znak D-18 Znak D-18 Znak D-18

Znak D-18 informuje kierującego pojazdem o tym, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się parking, czyli miejsce postoju pojazdów lub zespołów pojazdów z wyjątkiem przyczep kempingowych (chyba, że dołączona jest tabliczka, która informuje o możliwości zostawienia przyczepy kempingowej na parkingu). Często do znaku D-18 dołączona jest tabliczka, która informuje w jaki sposób można parkować samochody (np. równolegle lub prostopadle do krawężnika, na ukos, przednimi kołami na krawężniku, etc.).

D-18a Parking strzeżony

Znak D-18aZnak D-18a Znak D-18a Znak D-18a

Znak D-18a informuje kierującego pojazdem o tym, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się parking strzeżony, czyli miejsce postoju pojazdów lub zespołów pojazdów, które do tego postoju są uprawnione. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka z symbolem niepełnosprawnej osoby, co oznaczać będzie, że wybrane miejsca parkingowe przeznaczone są dla osób posiadających kartę niepełnosprawnego, innym razem tabliczka może zawierać numer rejestracyjny właściciela samochodu uprawnionego do parkowania w danym miejscu.

D-18b Parking zadaszony

Znak D-18bZnak D-18b Znak D-18b Znak D-18b

Znak D-18b informuje kierującego pojazdem o tym, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się parking zadaszony, czyli miejsce postoju pojazdów lub zespołów pojazdów (wykluczając przyczepy kempingowe). Pod znakiem umieszczone mogą być symbole i napisy, które mogą występować również przy znaku D-18.

D-19 Postój taksówek

Znak D-19Znak D-19 Znak D-19 Znak D-19

Znak D-19 informuje kierującego pojazdem i innych użytkowników drogi o tym, że w jego pobliżu znajduje się postój taksówek. Znak wyraża początek odcinka jezdni przeznaczonego do postoju taksówek osobowych lub taksówek bagażowych (D-19a). Oznacza to, że kierujący taksówką ma obowiązek zatrzymać się właśnie na postoju taksówek, a inny użytkownik drogi nie powinien zajmować żadnego z miejsc pasa postoju taksówek. D-19 występuje często nieopodal dworców autobusowych, dworców kolejowych, galerii handlowych, hoteli, restauracji, obiektów kulturowych, obiektach sportowych.

D-20 Koniec postoju taksówek

Znak D-20Znak D-20 Znak D-20 Znak D-20

Znak D-20 informuje kierującego pojazdem i innych użytkowników drogi o tym, że ogłoszony wcześniej przez znak D-19 postój taksówek skończył się i zaczyna się pas, po którym można się poruszać lub pas włączający taksówki do ruchu. W obu przypadkach wszyscy użytkownicy drogi powinni zachować szczególną ostrożność, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie nawzajem i dla płynności ruchu.

D-21 Szpital

Znak D-21Znak D-21 Znak D-21 Znak D-21

Znak D-21 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się szpital lub klinika. Częstokroć znakowi temu towarzyszą inne znaki, np. zakaz używania sygnałów dźwiękowych, ograniczenie prędkości. W okolicy szpitala należy zachować szczególną ostrożność i największą uwagę zwrócić na poruszające się w jego okolicy pojazdy uprzywilejowane na sygnale (karetki), które mają na drodze bezwzględne pierwszeństwo. Znak umieszczany jest w pobliżu szpitala, w odległości nie większej niż 25 metrów.

D-21a Policja

Znak D-21aZnak D-21a Znak D-21a Znak D-21a

Znak D-21a informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się siedziba jednostki policji. W okolicy siedziby jednostki policji należy zachować szczególną ostrożność i zwrócić największą uwagę na poruszające się w jego okolicy pojazdy uprzywilejowane na sygnale (radiowozy policyjne), które mają na drodze bezwzględne pierwszeństwo. Znak ten wskazuje ponadto posterunek policji, który prowadzi nadzór nad ruchem drogowym. Umieszczony na drodze wojewódzkiej, powiatowej i krajowej wskazuje kierunek, w którym znajduje się najbliższy posterunek policji.

D-22 Punkt opatrunkowy

Znak D-22Znak D-22 Znak D-22 Znak D-22

Znak D-22 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się punkt medyczny, w którym uczestnik ruchu drogowego może liczyć na pomoc medyczną. Stosuje się go poza miastami, gdzie trudniej znaleźć jest przychodnię, pogotowie lub szpital.

D-23 Stacja paliwowa

Znak D-23Znak D-23 Znak D-23 Znak D-23

Znak D-23 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się stacja paliw, na której prowadzona jest sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych. Czasami przy tym znaku umieszcza się tabliczkę informującą o tym, że stacja paliwowa posiada również gaz do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony przy dowolnej stronie jezdni. W jego pobliżu uczestnicy ruchu powinni zachować szczególną ostrożność, zwracając uwagę na osoby wjeżdżające na stację i włączające się do ruchu po wyjeździe z niej.

D-23a Stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów

Znak D-23aZnak D-23a Znak D-23a Znak D-23a

Znak D-23a informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się stacja paliw, na której prowadzona jest sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony po dowolnej stronie jezdni. W jego pobliżu uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność, zwracając uwagę na osoby wjeżdżające na stację i włączające się do ruchu po wyjeździe ze stacji.

D-24 Telefon

Znak D-24Znak D-24 Znak D-24 Znak D-24

Znak D-24 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się ogólnodostępny aparat telefoniczny, z którego może skorzystać w razie potrzeby. Znaki te umieszcza się głównie poza obszarami zabudowanymi. Zdarza się, że dołączona jest do niego tabliczka, informująca o tym, w jakich godzinach czynny jest telefon. W dobie telefonów komórkowych zasadność umieszczania ogólnodostępnego telefonu wydawać się może wątpliwa, jednak częstokroć umieszczany jest on w miejscach, w których ciężko jest o zasięg sieci telefonicznych.

D-25 Poczta

Znak D-25Znak D-25 Znak D-25 Znak D-25

Znak D-25 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się placówka pocztowa. Bywa, że wraz z symbolem koperty, na znaku umieszcza się symbol telefonu, co oznacza, że na poczcie można skorzystać z ogólnodostępnego telefonu. Znak ten stosuje się głównie poza obszarami zabudowanymi, gdzie znalezienie obiektu pocztowego może być trudne dla osoby nie znającej okolicy.

D-26 Stacja obsługi technicznej

Znak D-26Znak D-26 Znak D-26 Znak D-26

Znak D-26 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się stacja obsługi technicznej. Stosuje się go głównie w terenach pozamiejskich, w celu łatwego zlokalizowania zakładu usługowego, który prowadzi naprawy pojazdów samochodowych. Znak ten umieszczony jest przy zakładach, które prowadzą naprawy części, podzespołów i układów, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i bez naprawienia których dalsza droga pojazdu często byłaby niemożliwa, a kierujący nim stanowiłby niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ruchu.

D-26a Wulkanizacja

Znak D-26aZnak D-26a Znak D-26a Znak D-26a

Znak D-26a informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się zakład wulkanizacyjny. Znak ten można umieścić już na odległości pół kilometra od zakładu na drodze ogólnokrajowej, wojewódzkiej, powiatowej. Bliskość stacji wulkanizacyjnej pozwala na szybkie i sprawne naprawienie szkód, np. przebicia lub pęknięcia opony, co eliminuje niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego, które stwarza unieruchomiony samochód.

D-26b Myjnia

Znak D-26bZnak D-26b Znak D-26b Znak D-26b

Znak D-26b informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się myjnia samochodowa, czyli miejsce oferujące mycie samochodu. Może to być myjnia zarówno ręczna, tunelowa, bezdotykowa, bezwodna, parowa, portalowa, dla ciężarówek, jak również dla motocykli. Częstokroć skorzystanie z myjni samochodowej jest niezbędne celem odbycia dalszej podróży, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, szczególnie po wyjeździe z terenu podmokłego czy szutrowego.

D-26c Toaleta publiczna

Znak D-26cZnak D-26c Znak D-26c Znak D-26c

Znak D-26c informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się toaleta publiczna. Jest to toaleta ogólnodostępna, z której może skorzystać każdy uczestnik drogi. W niektórych toaletach znajdują się urządzenia do opróżniania toalet znajdujących się w autobusach, wówczas przy znaku D-26c umieszczany jest napis "BUS". Jeśli toaleta jest ogólnodostępna, ale płatna, informacja o tym pojawi się na tabliczce dołączonej do znaku.

D-26d Natrysk

Znak D-26dZnak D-26d Znak D-26d Znak D-26d

Znak D-26d informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się ogólnodostępny natrysk, dzięki czemu podróżny może skorzystać z kąpieli przed dalszą drogą. Natrysk ten może znajdować się w obiektach razem z toaletą, ale wówczas obok znaku D-26d będzie znajdować się znak informacyjny "toaleta publiczna". Prysznic będzie znajdować się w obiekcie położonym blisko drogi.

D-27 Bufet lub kawiarnia

Znak D-27Znak D-27 Znak D-27 Znak D-27

Znak D-27 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się ogólnodostępny bufet lub kawiarnia, czyli lokal gastronomiczny, w którym można skorzystać z tak zwanych szybkich usług gastronomicznych, ale w określonym, ograniczonym zakresie. W takich miejscach zazwyczaj podaje się gorące napoje, przekąski i dania, które robi się możliwie jak najszybciej. Bufet lub kawiarnia znajdują się w obiekcie położonym blisko drogi.

D-28 Restauracja

Znak D-28Znak D-28 Znak D-28 Znak D-28

Znak D-28 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się ogólnodostępna restauracja, czyli lokal gastronomiczny, który przystosowany jest do obsługi uczestników ruchu drogowego w dużo większym zakresie niż bufet czy kawiarnia. Przy restauracji oznaczonej znakiem D-28 powinny znajdować się miejsca postoju (parkingi), dlatego unika się oznaczania miejsc gastronomicznych, które znajdują się blisko drogi, ale w pobliżu których nie można zaparkować na czas korzystania z usług lokalu.

D-29 Hotel

Znak D-29Znak D-29 Znak D-29 Znak D-29

Znak D-29 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się ogólnodostępny hotel lub inny lokal, w którym świadczone są usługi hotelowe (wynajem pokoi lub łóżek na krótki czas). Przy obiekcie oznaczonym znakiem D-29 powinien znajdować się wyznaczony plac, na którym możliwy jest dłuższy postój, dlatego nie D-29 nie stosuje się przy hotelach znajdujących się przy drogach, ale nie posiadających miejsc parkingowych.

D-30 Obozowisko

Znak D-30Znak D-30 Znak D-30 Znak D-30

Znak D-30 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się obozowisko zwane inaczej kempingiem. Oznacza to, że w pobliżu drogi znajduje się wytyczone miejsce, na którym uczestnicy ruchu mogą rozbić namiot, ustawić przyczepę kempingową i ustawić samochód. Miejsca te zazwyczaj wyposażone są w niezbędne urządzenia sanitarne. Nie można ustawić przyczepy kempingowej w innym ,niż przystosowane do tego celu obozowisko.

D-31 Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep

Znak D-31Znak D-31 Znak D-31 Znak D-31

Znak D-31 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się obozowisko zwane inaczej kempingiem, wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep. Miejsca te dodatkowo wyposażone są w odpowiednie urządzenia sanitarne, które wymagane są odrębnymi przepisami. Nie można ustawić przyczepy kempingowej w innym, niż przystosowane do tego celu obozowisko.

D-32 Pole biwakowe

Znak D-32Znak D-32 Znak D-32 Znak D-32

Znak D-32 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się pole biwakowe, czyli takie miejsce, w którym możliwe jest rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy kempingowej. Pole biwakowe posiada nieutwardzony plac postojowy i urządzenia, jak stoły, daszki, ustęp. Miejsce to powinno być ogrodzone, znajdują się na nim punkty poboru wody pitnej, tereny rekreacyjne, urządzenia sanitarne, zbiorowa umywalnia.

D-33 Schronisko młodzieżowe

Znak D-33Znak D-33 Znak D-33 Znak D-33

Znak D-33 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się schronisko młodzieżowe, czyli taki ośrodek wypoczynkowy, który preferuje turystów będących uczniami lub studentami. Posiada zazwyczaj wieloosobowe pokoje (sześcio-, ośmio-, dziesięcioosobowe), wspólne łazienki i toalety, pomieszczenie kuchenno-jadalne. Nad takimi obiektami pieczę sprawuje Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Kierujący, znajdujący się w pobliżu schronisk młodzieżowych, powinni zachować szczególną ostrożność na drodze.

D-34 Punkt informacji turystycznej

Znak D-34Znak D-34 Znak D-34 Znak D-34

Znak D-34 informuje kierującego pojazdem, że w pobliżu drogi, po której się porusza, znajduje się punkt informacji turystycznej, czyli obiekt, w którym uczestnicy ruchu drogowego mogą znaleźć ważne dla siebie informacje turystyczne, które uzyskują od personalu obiektu informacji turystycznej. W takiej placówce można zdobyć komplet informacji łącznie z informacjami o miejscach noclegowych, instytucjach, ważnych adresach i telefonach, mapy.

D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym

Znak D-34aZnak D-34a Znak D-34a Znak D-34a

Znak D-34a informuje kierującego pojazdem, że na podanych na znaku częstotliwościach radiowych, znajdzie on stację radiową, na której usłyszy informacje dotyczące warunków ruchu, jego płynności, panujących warunkach pogodowych, przejezdności dróg, korkach, zdarzeniach drogowych w okolicy. Znak umieszczany jest na drogach poza obszarem zabudowanym, na których panuje duże natężenie ruchu, przez co prawdopodobieństwo powstania zatorów na drodze jest większe, niż gdzie indziej.

D-35 Przejście podziemne dla pieszych

Znak D-35Znak D-35 Znak D-35 Znak D-35

Znak D-35 informuje pieszych o wyznaczonym dla nich miejscu, w którym mogą przejść na drugą stronę drogi przez przejście podziemne (usytuowane pod jezdnią). Znak ten umieszczony jest nieopodal wejścia do przejścia podziemnego. Przejścia podziemne budowane są w miejscach, w których przejście dla pieszych na jezdni stanowiłoby zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego lub płynności ruchu, dlatego często występują pod drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu, w dużych miastach.

D-35a Schody ruchome w dół

Znak D-35aZnak D-35a Znak D-35a Znak D-35a

Znak D-35a informuje pieszych o wyznaczonym dla nich miejscu, w którym mogą przejść na drugą stronę drogi przez przejście podziemne, wyposażone w schody ruchome w dół. Znak ten umieszczony jest razem z D-35 lub samodzielnie nieopodal wejścia do przejścia podziemnego. Przejścia podziemne budowane są w miejscach, w których przejście dla pieszych na jezdni stanowiłoby zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego lub płynności ruchu, dlatego często występują pod drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu, w dużych miastach.

D-36 Przejście nadziemne dla pieszych

Znak D-36Znak D-36 Znak D-36 Znak D-36

Znak D-36 informuje pieszych o wyznaczonym dla nich miejscu, w którym mogą przejść na drugą stronę drogi przez przejście nadziemne (usytuowane nad jezdnią). Znak ten umieszczony jest nieopodal wejścia do przejścia nadziemnego. Przejścia nadziemne budowane są w miejscach, w których przejście dla pieszych na jezdni stanowiłoby zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego lub płynności ruchu, dlatego często występują pod drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu, w dużych miastach.

D-36a Schody ruchome w górę

Znak D-36aZnak D-36a Znak D-36a Znak D-36a

Znak D-36a informuje pieszych o wyznaczonym dla nich miejscu, w którym mogą przejść na drugą stronę drogi przez przejście nadziemne, wyposażone w schody ruchome w górę. Znak ten umieszczony jest razem z D-36 lub samodzielnie nieopodal wejścia do przejścia nadziemnego. Przejścia nadziemne budowane są w miejscach, w których przejście dla pieszych na jezdni stanowiłoby zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego lub płynności ruchu, dlatego często występują pod drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu, w dużych miastach.

D-37 Tunel

Znak D-37Znak D-37 Znak D-37 Znak D-37

Znak D-37 informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się on do wjazdu do tunelu. Umieszcza się go na 50 metrów przed wjazdem do tunelu. Należy pamiętać, że podczas przejazdu przez tunel należy zachować szczególną ostrożność, by nie stanowić niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu drogowego lub płynności tego ruchu, gdyż ewentualne akcje ratownicze w tunelu mogą być utrudnione przez ograniczoną przestrzeń działania. Niekiedy do znaku D-37 dołączana jest tabliczka informująca o długości tunelu.

D-38 Koniec tunelu

Znak D-38Znak D-38 Znak D-38 Znak D-38

Znak D-38 informuje kierującego pojazdem, poruszającego się tunelem wcześniej oznaczonym przez D-37, że zbliża się on do końca tunelu. Przy wyjeździe z tunelu uczestnik ruchu również musi zachować szczególną ostrożność, by nie stanowić ewentualnego zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla płynności tego ruchu.

D-39 Dopuszczalne prędkości

Znak D-39Znak D-39 Znak D-39 Znak D-39

Znak D-39 informuje kierującego pojazdem, który właśnie wjeżdża na terytorium Polski o tym, jakie dopuszczalne prędkości panują na poszczególnych rodzajach dróg. Pojazdy do 3,5 ton masy mogą poruszać się z prędkościami: w terenie zabudowanym 50 km/h w godzinach od 5:00 do 23:00 i 60 km/h od 23:00 do 5:00, na drodze jeznojezdniowej poza terenem zabudowanym do 90 km/h, na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym i drodze jeznojezdniowej ekspresowej 100 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej 120 km/h, na autostradzie 140 km/h. Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony mogą poruszać się z prędkościami: w terenie zabudowanym 50 km/h w godzinach od 5:00 do 23:00 i 60 km/h od 23:00 do 5:00, na drodze jeznojezdniowej poza terenem zabudowanym do 70 km/h, na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym i drodze jeznojezdniowej ekspresowej, na drodze ekspresowej dwujezdniowej i na autostradzie 80 km/h (z wyjątkiem autobusów, które mają zezwolenie jechania z maksymalną prędkością 100 km/h).

D-39a Opłaty drogowe

Znak D-39aZnak D-39a Znak D-39a Znak D-39a

Znak D-39a informuje kierującego pojazdem, który właśnie wjeżdża na terytorium Polski o tym, jakich opłat drogowych na jakich drogach może się spodziewać. Znak ten stawia się w pobliżu granicy państwa oraz w pobliżu parkingów przy granicy, jak również w pobliżu wszelkich punktów poboru opłat drogowych. Na znaku znajduje się informacja po polsku, angielsku, jak również można umieścić trzecią informację- w języku kraju, z którym graniczy Polska, a z którego prowadzi droga, na której umieszczony jest znak.

D-40 Strefa zamieszkania

Znak D-40Znak D-40 Znak D-40 Znak D-40

Znak D-40 informuje kierującego pojazdem o tym, że znajduje się w strefie zamieszkania, czyli określonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne przepisy ruchu drogowego. Kierujący pojazdem ma obowiązek ograniczenia prędkości do 20 km/h, liczyć się z licznymi progami zwalniającymi, musi pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo przed wszelkimi pojazdami, a parkowanie może odbyć się wyłącznie w wyznaczonych ku temu miejscach. Często wyodrębnienie strefy zamieszkania podyktowane jest wcześniejsza dużą ilością wypadków i zdarzeń drogowych w danym miejscu, spowodowanych przez duże natężenie ruchu pieszych, gęstą zabudowę mieszkalną, etc.

D-41 Koniec strefy zamieszkania

Znak D-41Znak D-41 Znak D-41 Znak D-41

Znak D-41 informuje kierującego pojazdem, który poruszał się w strefie zamieszkania oznakowanej uprzednio znakiem D-40 o tym, że strefa zamieszkania się kończy. Umieszczony jest na wszystkich drogach wylotowych, które wychodzą ze strefy zamieszkania. Oznacza, że kierowcy mogą zwiększyć swoją prędkość z 20 km/h do dopuszczalnej na danej drodze prędkości, jednak nie zwalnia ich to z zachowania szczególnej ostrożności.

D-42 Obszar zabudowany

Znak D-42Znak D-42 Znak D-42 Znak D-42

Znak D-42 informuje kierującego pojazdem, że wjeżdża on właśnie na teren obszaru zabudowanego. Obszar zabudowany to obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa wiejska, miejska lub przemysłowa. W związku na wzmożony ruch pojazdów i pieszych w obszarze zabudowanym, znak D-42 obowiązuje uczestników ruchu do zmniejszenia prędkości, z którą się poruszają do 50 km/h w godzinach 5:00 do 23:00 i 60 km/h od godziny 23:00 do 5:00 oraz do zachowania szczególnej ostrożności względem pieszych i innych uczestników ruchu drogowego.

D-43 Koniec obszaru zabudowanego

Znak D-43Znak D-43 Znak D-43 Znak D-43

Znak D-43 informuje kierującego pojazdem, że obszar zabudowany, w którym się poruszał i który oznaczony był znakiem D-42 kończy się, w związku z czym może on zwiększyć prędkość poruszania się do takiej, która jest dopuszczalna na danej drodze i nie jest wyrażona znakiem ograniczenia prędkości. Przy wyjeździe z obszaru zabudowanego kierowca nadal zmuszony jest do zachowania szczególnej ostrożności względem pieszych i innych uczestników ruchu drogowego.

D-44 Strefa płatnego parkowania

Znak D-44Znak D-44 Znak D-44 Znak D-44

Znak D-44 informuje kierującego pojazdem, że obok znaku znajduje się strefa, w której w określone dni tygodnia lub godziny, pobierana jest opłata za postój. Oznacza to, że postój może odbyć się wyłącznie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty za niego, inaczej można ponieść surowe konsekwencje niezapłacenia za postój. Częstokroć przy znaku D-44 umieszcza się tabliczki informujące w jakiej formie można zapłacić: parkometr, bilet czasowy, karta zegarowa. Strefy płatnego parkowania wymuszają na kierujących pojazdami większą rotację na miejscach parkingowych, dlatego też tworzone są między innymi w dużych miastach.

D-45 Koniec strefy płatnego parkowania

Znak D-45Znak D-45 Znak D-45 Znak D-45

Znak D-45 informuje kierującego pojazdem, że strefa płatnego parkowania kończy się w miejscu postawienia znaku. Oznacza to, że jeśli w pobliżu znajdują się jeszcze inne miejsca wyznaczone do postoju, nie są one objęte obowiązkiem uiszczenia za nie opłaty. Należy zwrócić uwagę na podane na znaku D-44 dni i godziny, w których panuje obowiązek zapłacenia za postój, ponieważ częstokroć zdarza się tak, że wieczory lub weekendy są czasem, w którym można parkować bezpłatnie.

D-46 Droga wewnętrzna

Znak D-46Znak D-46 Znak D-46 Znak D-46

Znak D-46 informuje kierującego pojazdem, że tuż przy znaku znajduje się wjazd na drogę wewnętrzną, czyli drogę, parking, plac przeznaczony do ruchu pojazdów, które nie są zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Umieszcza się go przy połączeniu drogi publicznej i drogi wewnętrznej. Często D-46 spotyka się w okolicach wielu kompleksów budynków handlowych czy usługowych (np. gęsta zabudowa kilku galerii handlowych, sklepów, etc.).

D-47 Koniec drogi wewnętrznej

Znak D-47Znak D-47 Znak D-47 Znak D-47

Znak D-47 informuje kierującego pojazdem, który poruszał się po drodze wewnętrznej zaznaczonej wcześniej znakiem D-46 o tym, że droga wewnętrzna kończy się i zmienia w drogę publiczną. Przy wyjeździe z drogi wewnętrznej uczestnik ruchu zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania swojego zachowania do zasad ogólnych ruchu drogowego.

D-48 Zmiana pierwszeństwa

Znak D-48Znak D-48 Znak D-48 Znak D-48

Znak D-48 informuje kierującego pojazdem, który zbliża się do skrzyżowania o tym, iż nastąpiła zmiana organizacji ruchu na owym skrzyżowaniu, w tym zmiana pierwszeństwa przejazdu. Oznacza to, że droga, która do tej pory miała pierwszeństwo przejazdu, stanie się drogą podporządkowaną, a droga z obowiązkiem ustąpienia przejazdu, drogą z pierwszeństwem przejazdu. Znak umieszcza się od 100 do 150 m przez skrzyżowaniem (na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h) oraz do 50 m przed skrzyżowaniem (na drogach o dopuszczalnej prędkości poniżej 60 km/h).

D-49 Pobór opłat

Znak D-49Znak D-49 Znak D-49 Znak D-49

Znak D-49 informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się do punktu poboru opłat. Umieszczany jest np. na płatnych odcinkach dróg ekspresowych czy autostrad. Kierowca powinien zredukować swoją prędkość, zatrzymać się przy punkcie poboru opłat i uiścić odpowiednią, by móc kontynuować jazdę. Znak sytuuje się na 1000 m przed punktem poboru opłat.

D-50 Zatoka

Znak D-50Znak D-50 Znak D-50 Znak D-50

Znak D-50 informuje kierującego pojazdem, że zbliża się on do zatoki, umieszczonej w tunelu. Zatoka ta powinna być wyposażona w telefon alarmowy, gaśnicę, o czym informuje tabliczka z symbolem telefonu i "S.O.S".

D-51 Automatyczna kontrola prędkości

Znak D-51Znak D-51 Znak D-51 Znak D-51

Znak D-51 informuje kierującego pojazdem o tym, że zbliża się on do miejsca, w którym następuje automatyczna kontrola prędkości dokonywana przez urządzenie pomiarowe, rejestrujące, zwane fotoradarem. Często do znaku D-51 dołączona jest informacja na jakim odcinku drogi można spodziewać się automatycznej kontroli prędkości. Znak zobowiązuje uczestnika ruchu do dostosowania prędkości do dopuszczalnej prędkości. Ustawiany jest najczęściej w miejscach, w których wcześniej zdarzały się wypadki lub inne zdarzenia drogowe, którym ma zapobiec obecność fotoradaru.

D-52 Strefa ruchu

Znak D-52Znak D-52 Znak D-52 Znak D-52

Znak D-52 informuje kierującego pojazdem o tym, że przy znaku zaczyna się strefa ruchu, czyli obszar wyznaczony na drodze wewnętrznej, na którym obowiązują dokładnie takie same zasady, jak na drodze publicznej. To zarządca drogi decyduje o tym, by dany obszar włączyć jako strefę ruchu, do czego należy się dostosować, mimo że nieprzestrzeganie zasad w strefie ruchu nie zawsze może być postrzegane jako wykroczenie.

D-53 Koniec strefy ruchu

Znak D-53Znak D-53 Znak D-53 Znak D-53

Znak D-53 informuje kierującego pojazdem, który poruszał się po drodze wewnętrznej w strefie ruchu o tym, że strefa ta kończy się tuż za znakiem. Zobowiązuje to uczestnika ruchu do ustąpienia pierwszeństwa innym, którzy poruszają się po drodze publicznej i dostosowania się do ogólnie przyjętych zasad ruchu drogowego.

Znaki drogowe :

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.