Opony | Poradnik dla kupujących

Z czego składa się opona? Co mogą nam powiedzieć oznaczenia na oponach? Skąd tyle rodzajów bieżnika?

Oznaczenia na oponie

205/55 R 15 90 H

205 - szerokość opony w mm, 55 - stosunek wysokości do szerokości opony, R - radialna konstrukcja podbudowy, 15 - średnica obręczy w calach, 90 - współczynnik nośności w kg, H - współczynnik prędkości.

Współczynnik prędkości:

P - 150 km/h Q - 160 km/h R - 170 km/h S - 180 km/h T - 190 km/h H - 210 km/h V - 240 km/h W - 270 km/h Y - 300 km/h

Współczynnik nośności:

Współczynnik - nośność [kg] 50 - 190 60 - 250 70 - 335 80 - 450 90 - 600 100 - 800

Pozostałe oznaczenia na oponach:

DOT DM 6P 38T (467)

DOT - opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA), DM 6P 38 T - kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony, 467- data produkcji (46. tydzień, 1997 rok), M + S - specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą, tubetype - opona dętkowa, tubeless - opona bezdętkowa.

Wymiary opon

embed

Szerokość przekroju: odległość pomiędzy przeciwległymi bokami napompowanej opony.

Maksymalna szerokość zewnętrzna w eksploatacji: szerokość określona jw. zwiększona o tolerancję wykonania i przyrostu w eksploatacji.

Wysokość przekroju: połowa różnicy pomiędzy średnicą zewnętrzną i średnicą osadzenia.

Nominalny wskaźnik przekroju: stosunek wysokości przekroju do szerokości podawany w postaci symbolu procentowego (np. 80). Do niedawna w samochodach osobowych stosowane były powszechnie opony o wskaźniku przekroju 80 lub większym. Obecnie w większości samochodów osobowych stosuje się opony o wskaźniku 70, 65, 60, a w pojazdach sportowych 50 lub nawet mniejszym.

Średnica zewnętrzna: średnica napompowanej opony w najbardziej wysuniętym miejscu na powierzchni bieżnika.

Średnica osadzenia: nominalna średnica obręczy, na której powinna być zamontowana opona.

Maksymalna średnica zewnętrzna w eksploatacji: średnica zewnętrzna określona jw. zwiększona o tolerancję wykonania i przyrostu w eksploatacji.

Promień statyczny: odległość osi obrotu koła nieruchomego ustawionego prostopadle do płaszczyzny drogi i znajdującego się pod działaniem maksymalnego obciążenia.

Kształt bieżnika

Tradycyjne ogumienie z symetrycznym bieżnikiem wychodzi z mody. Obecnie producenci oferują trzy bardziej skomplikowane wzowy: z bieżnikiem asymetrycznym, bieżnikiem skierowanym do kierunku jazdy i kombinację tych dwóch wariantów.

W oponie o asymetrycznym kształcie wodę odprowadzają szersze kanaliki po wewnętrznej stronie. Po stronie zewnętrznej znajduje się natomiast więcej gumy, co poprawia sterowność samochodu. profil skierowany w kierunku jazdy poprawia odpływ wody spod kół. Profil asymetryczny i skierowany do kierunku jazdy łączy te dwie zalety. taka opona może by założona tylko po lewej albo tylko po prawej stronie samochodu.

embed

Powyżej - symetryczna rzeźba bieżnika. Przy zakładaniu nie trzeba zwraca uwagi na kierunek obracania.

embed

Powyżej - bieżnik asymetryczny. Strona zewnętrzna opony różni się od wewnętrznej.

embed

Powyżej - opona kierunkowa z rzeźb bieżnika w kształcie V. Trzeba zwraca uwagę na stronę zakładania opony.

Rzeźba bieżnika - budowa i rodzaje

Bieżnik jest tą częścią opony, która ma bezpośredni i ciągły kontakt z nawierzchnią drogi. Odpowiedni wybór rzeźby bieżnika, dostosowany do pojazdu i sposobu jego użytkowania jest tak istotny, jak różnica między klientem zadowolonym i niezadowolonym.

embed

Elementy bieżnika. Odpowiedni bieżnik: - poprawia własności trakcyjne opony - poprawia kierowalność - wpływa na żywotność ogumienia

Rzeźba bieżnika wpływa na: - komfort - poziom hałasu - zużycie paliwa

Lamelki - wąskie szczeliny tworzące w klockach bieżnika luki o szerokości 0,3-1,5 mm. Do zadań lamelek należy poprawa własności trakcyjnych na mokrej nawierzchni i śniegu oraz udział w odprowadzaniu wody.

Bloki bieżnika - elementy tworzące bieżnik. Podstawową funkcją bloków jest zapewnienie dobrej trakcyjności opony.

Żebro bieżnika - grzbiet bieżnika ciągnący się na jego całym obwodzie, niekiedy zaopatrzony w poprzeczne rowki. Tworzy obwodowy pas kontaktowy.

Rowek bieżnika - wklęsła część bieżnika opony. Wzór rowków, ich kształt i wielkość odgrywają fundamentalną rolę decydując o jakości opony. Rowki poprawiają efektywność hamowania oraz kierowalność opony. Głębokość oraz wzór rowków decyduje o poziomie hałasu emitowanego przez oponę w trakcie ruchu pojazdu.

Dołki - jeżeli występują, służą poprawie chłodzenia opony.

Rowkowanie bieżnika - służy stworzeniu przestrzeni niezbędnej do usuwania wody spod opony na mokrych nawierzchniach. Utrzymanie dobrej przyczepności zapewnia skanalizowanie jej w szerokich rowkach bieżnika przebiegających wzdłuż osi opony. Stosunek powierzchni rowków do powierzchni bloków wpływa na całkowitą powierzchnię kontaktu opony z podłożem. Duża liczba rowków oznacza mniejszą przyczepność opony na suchej drodze, lecz zdolność usuwania wody na mokrej nawierzchni. Stopień rowkowania bieżnika zależy zatem od przeznaczenia opony.

Wzór żebrowy - równoległe rowki o "esowatym" kształcie wzdłuż osi jazdy.

embed

Plusy: Małe opory toczenia. Stabilność kierunkowa i kierowalność dzięki dobrej przyczepności bocznej. Dogodny dla długich dystansów przy wyższych prędkościach z uwagi na niski poziom nagrzewania się opony.

Minusy: Słaba przyczepność podczas hamowania oraz przyspieszania w szczególności na mokrych nawierzchniach. Siły działające na bieżnik o takim kształcie czynią go bardziej podatnym na rozerwanie.

Zastosowanie: Nawierzchnie twarde, asfaltowe lub betonowe; koła osi sterującej ciężarówek i autobusów.

Wzór "ciągnący" - rowki prostopadłe do osi jazdy.

embed

Plusy: Znakomita przyczepność podczas hamowania i przyspieszania. Świetne własności trakcyjne.

Minusy: Opona hałaśliwa przy wyższych prędkościach. Niedogodna do wyższych prędkości z powodu dużych oporów toczenia.

Zastosowanie: Drogi nieutwardzone; koła osi napędowej ciężarówek i autobusów; pojazdy terenowe i specjalistyczne.

Wzór mieszany "żebrowo-ciągnący" - kombinacja obu wzorów rzeźby bieżnika.

embed

Własności: Wzór "żebrowy" w części centralnej bieżnika zapewnia kontrolę kierunkową podczas, gdy elementy o wzorze "ciągnącym" w części barkowej dają dobre własności trakcyjne przy hamowaniu i przyspieszaniu.

Zastosowanie: Drogi o twardej nawierzchni oraz gruntowe. Zazwyczaj stosowane na kołach zarówno osi sterującej jak i napędowej ciężarówek oraz autobusów.

Wzór blokowy - bieżnik składa się z niezależnych bloków; rowki między nimi łączą się ze sobą.

embed

Plusy: Dobra kierowalność i stabilność na drogach mokrych i pokrytych śniegiem. Zapewniają wydajne odprowadzanie wody.

Minusy: Niska żywotność opony uzależniona od wielkości klocków.

Zastosowanie: Odpowiedni wzór bieżnika dla osobowych opon zimowych oraz całosezonowych.

Wzór asymetryczny - rzeźba bieżnika różna po obu stronach. Zazwyczaj po zewnętrznej (względem nadwozia) stronie występują większe bloki dla zapewnienia stabilności na zakrętach. Wewnętrzne bloki są mniejsze, służą rozpraszaniu warstwy wody, która następnie jest odprowadzana zewnątrz przez sieć rowków.

embed

Plusy: Dobra przyczepność na zakrętach przy wysokiej prędkości dzięki lepszym własnościom obszaru kontaktu bieżnika z nawierzchnią. Redukcja zużycia cząści zewnętrznej opony.

Minusy: Konieczność dokładnego pozycjonowania montowanych opon względem nadwozia. Aby zapewnić odpowiednie wykorzystanie własności konstrukcyjnych opony, podczas montażu należy umieścić ją zgodnie z opisem na oponie - jedną stroną na zewnątrz nadwozia.

Zastosowanie: Opony wyższej klasy, High Performance oraz ogumienie sportowe.

Wzór kierunkowy - rowki poprzeczne ustawione pod tym samym kątem po obu stronach osi opony. Opony o kierunkowym wzorze bieżnika muszą być zamontowane zgodnie z oznaczonym kierunkiem.

embed

Plusy: Bardzo dobre własności trakcyjne i wydajne hamowanie. Dzięki dobrej wydajności w odprowadzaniu wody zapewnia odpowiednią stabilność na mokrych drogach. Korzystny wybór dla szybkiego stylu jazdy.

Własności: Konieczność montażu z godnie z kierunkiem wskazanym na oponie.

Zastosowanie: Opony samochodów osobowych o wysokich indeksach prędkości.

Anatomia typowej opony radialnej

embed

Wewnętrzna warstwa uszczelniająca - specjalna warstwa miękkiego kauczuku przymominająca bardzo dętkę i w rzeczywistości ją zastępująca. Wyściela wnętrze opony i dzięki swej szczelności zapobiega ubytkom powietrza.

Ściana boczna lub bok opony - element konstrukcji opony odpowiedzialny za jej sztywność oraz spełniający funkcję ochronną dla karkasu. Element kluczowy dla własności amortyzacyjnych opony, podlega ściskaniu i rozprężaniu na nierównościach drogi.

Pasek ochronny lub czefer tekstylny - nagumowana mocna tkanina krzyżowa. Jej zadaniem jest ochrona warstw osnowy zawiniętych wokół drutówki przed przetarciem lub innym uszkodzeniem podczas montażu opony na obręczy.

Bieżnik - część opony odpowiedzialna za kontakt z drogą. Jego zadaniem jest zapewnienie przyczepności i stabilności w zakrętach przy jednoczesnej odporności na ścieranie, przecięcie, przebicie, uderzenia oraz odporność na działanie wysokich temperatur.

Stopka - przylegając mocno do obręczy koła zapewnia stabilny i szczelny kontakt opony z felgą. Zabezpiecza również zakończenie kordu osnowy. Składa się z drutówki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie zatopionej w wypełnieniu gumowym o dużej sztywności.

Rowek centralny - kanał rzeźby bieżnika biegnący przez cały obwód opony. Poprawia kierowalność opony oraz jej własności podczas przyspieszania i hamowania.

Opasanie - wykonane z kordu stalowego gęsto ułożonego w kilku warstwach. Opasanie spełnia rolę wzmocnienia przeciwko uderzeniom pochodzącym z nierówności drogi oraz pomaga w utrzymaniu stabilności przez zapewnienie równomiernego kontaktu bieżnika z podłożem.

Pasek bazowy - element posiadający funkcję związaną ściśle z konstrukcją opony radialnej. W oponach diagonalnych nie występuje. Jego zadaniem jest podparcie krawędzi podkładu stalowego i ułatwienie zakotwiczenia krawędzi w gumie. Guma tego paska musi być odporna na obciążenia dynamiczne i nie powinna przegrzać się mimo wielokrotnych odkształceń.

Bark opony - fragment ciągnący cię od krawędzi bieżnika do początku ściany bocznej. Jednym z zadań barku jest dobre przewodzenie ciepła, aby zapobiec przegrzaniu fragmentów opony.

Osnowa - wewnętrzne warstwy kordu pełniące funkcje nośne i stabilizujące boki opony. Jako element konstrukcji opony, osnowa zapobiega jej rozerwaniu przez ciśnienie oraz nadmiernemu rozciąganiu boków podczas amortyzacji nierówności drogi.

Źródło: opony.moto.pl

Jestem z Warszawy. Mam pierwszeństwo - ZOBACZ TUTAJ

Bezpieczeństwo w stylu retro - WIDEO - ZOBACZ WIĘCEJ

Opony zimowe - ogłoszenia

dane dostarcza:

embed
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.