Podatek od kupna samochodu 2023. Kto musi go zapłacić? Ile wynosi?

Zakup pojazdu od prywatnej osoby wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Wśród nich znajduje się podatek PCC od kupna samochodu, który musi zostać uiszczony przez nabywcę auta. Odpowiadamy na kluczowe pytania - jaki jest podatek od kupna samochodu, jak go zapłacić i kto przede wszystkim musi o nim pamiętać.

Podatek PCC od kupna samochodu - podstawowe informacje

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera informacje m.in. na temat obowiązku stojącego przed kupującymi pojazdy. Chodzi o PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych i dotyczy on z reguły umów sprzedaży, w których stronami są osoby niebędące przedsiębiorcami. Samą umową sprzedaży jest natomiast pisemne porozumienie między obiema stronami transakcji, na mocy którego pojazd, w tym przypadku samochód, jest przekazywany przez sprzedawcę na rzecz kupującego, który z kolei jest zobowiązany za to zapłacić.

Zobacz wideo Trik z pastą do zębów i lusterkiem samochodowym podbija internet. Sprawdziliśmy go!

Zgodnie ze wspomnianą ustawą przedmiotem umów sprzedaży objętych PCC mogą być także pojazdy rolnicze, motocykle, sprzęt RTV, działki budowlane, mieszkania, a także prawa autorskie czy użytkowanie wieczyste.

Jaki jest podatek od kupna samochodu?

W deklaracji PCC-3 znajduje się rubryka "Podstawa opodatkowania", w której należy wpisać przeciętną wartość samochodu, jaka obowiązuje w miejscu jego pochodzenia. Nie zawsze kwota ta jest równoważna z tą, która została wpisana do umowy sprzedaży. Jeśli na przykład wcześniejszy właściciel obniży cenę, aby chce szybciej sprzedać pojazd, a jednocześnie okaże się, że średnia wartość w regionie jest wyższa, to podatek będzie obliczany właśnie na jej podstawie.

Pracownicy urzędu skarbowego zazwyczaj korzystają z własnych katalogów, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat wartości konkretnych pojazdów pod kątem marki, przebiegu czy pojemności silnika. Jeśli zatem w deklaracji znajdzie się znacznie niższa kwota, może być potrzebne wyjaśnienie, z jakiego powodu pojawiły się takie rozbieżności.

Kiedy należy zapłacić podatek od kupna samochodu?

W najprostszym tłumaczeniu: nabywca samochodu jest zobligowany do zapłacenia podatku w chwili, gdy sprzedawcą auta jest osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej. PCC jest obowiązkiem w sytuacji, gdy samochód w momencie zakupu znajdował się w Polsce lub za granicą, ale kupujący mieszka w Polsce, a umowa została zawarta również na terenie kraju.

Istnieje kilka przypadków, w których kupujący jest zwolniony z zapłaty podatku od kupna samochodu. Chodzi np. o sytuację, gdy wartość rynkowa samochodu będącego przedmiotem transakcji jest niższa niż 1000 złotych. Zwolnione z opłaty są także osoby z niepełnosprawnością (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), które kupiły auto na własny użytek.

Jak zapłacić podatek od kupna samochodu?

Nabywca samochodu, który jest zobowiązany do uiszczenia podatku PCC ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3. Dokument ten jest podstawą do uruchomienia procedury, w myśl której kupujący zapłaci podatek w wysokości 2 proc. wartości samochodu. Warto pamiętać, że sztuczne zaniżanie tej ceny może doprowadzić do zwiększenia należnej kwoty, a w niektórych sytuacjach nabywca może nawet zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Deklarację PCC-3 należy złożyć do urzędu skarbowego, z którym nabywca pojazdu regularnie się rozlicza, tj. do oddziału przynależnego do miejsca zamieszkania kupującego. Wniosek można złożyć osobiście, przez Internet, jak również wysłać pocztą.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.