Kierowcy dostają taki listy i tracą prawo jazdy. Nie chodzi tu o mandaty i punkty karne!

Nieopłacenie jednego zobowiązania może prowadzić do utraty prawa jazdy, nawet jeśli kierowca nie popełnił żadnego wykroczenia. O tym specyficznym przepisie nie ma ani słowa w Kodeksie ruchu drogowego, ale warto go znać.

Kierujący pojazdami przywykli do myśli, że stracić uprawnienia - tymczasowo lub na stałe - mogą za przewinienia związane z jazdą samochodem, np. pod wpływem alkoholu czy przekraczając prędkość. Jak się jednak okazuje, prawo jazdy można stracić również na inne sposoby, takie jak chociażby zaniechanie regularnej spłaty swojego zobowiązania.

Zobacz wideo Karygodne omijanie pojazdu, zatrzymującego się przed przejściem dla pieszych

Kierowca może stracić prawo jazdy, nawet jeśli nie popełnił wykroczenia

Kierowca może utracić prawo jazdy, jeśli nie wywiązuje się z płacenia obowiązujących go alimentów. Nie dzieje się to, rzecz jasna, natychmiast i automatycznie. Groźba odebrania uprawnień na prowadzenie pojazdów pojawia się w momencie, gdy co najmniej połowa zarządzonych sądownie alimentów nie jest płacona przez minimum pół roku z rzędu.

Co więcej, niewywiązywanie się z obowiązku jest karane na wniosek osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów na dziecko (zwykle drugiego rodzica). Prawo zakłada dwa odstępstwa od tej reguły: gdy osoba uprawniona jest pod pieczą zastępczą lub gdy osoba uprawniona otrzymuje już wsparcie z funduszu alimentacyjnego. 

O tym przepisie nie przeczytasz w Prawie o ruchu drogowym. Lepiej o nim wiedzieć

Nie przeczytamy o tym przepisie w Kodeksie ruchu drogowego. Zapis o odebraniu uprawnień do prowadzenia pojazdów w przypadku niepłacenia alimentów widnieje jednak w art. 5 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Cały proces utraty prawa jazdy opisano w punkcie 3b wyżej wymienionego aktu prawnego.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika: 1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) oraz 2) po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji

- czytamy w dokumencie. Prawo to ma być "motywacją" do płacenia zobowiązań na czas. Po utraceniu w ten sposób prawa jazdy kierowca może je odzyskać poprzez regularne płacenie zobowiązań alimentacyjnych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.