Utrata prawa jazdy przez byłą żonę lub męża. Taki przepis naprawdę w Polsce istnieje

Rzadko się o tym mówi, ale w Polsce są przepisy, które pozwalają na odbieranie prawa jazdy za alimenty. I co ważne, decyzji w tej sprawie wcale nie podejmuje sąd, a starosta. Jak wygląda procedura i jaka jest jej podstawa prawna? O tym w tym materiale.

Rozstanie to moment silnych emocji. Zwłaszcza w sytuacji, w której dwie osoby przez lata łączyło małżeństwo i na zawsze połączą ich wspólne dzieci. W takim przypadku nagromadzenie negatywnych emocji może doprowadzić do różnych scenariuszy. Często byli małżonkowie robią sobie po prostu po złości.

Zobacz wideo 18-latek bez prawa jazdy prowadził pijany i uciekał policji

Kierowca może stracić prawo jazdy za długi alimentacyjne. Podstawa prawna

Dobrym przykładem jest świadczenie alimentacyjne. Były małżonek lub małżonka nie płacą go? Zatem wet za wet. Druga strona ma prawo złożyć wniosek o... odebranie prawa jazdy. I nie, to wcale nie jest żart. Taką właśnie podstawę prawną daje art. 5 ust. 3b pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zapis ten mówi bardzo wyraźnie o tym, że:

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Jakie są warunki odebrania prawa jazdy za alimenty?

Oczywiście, zanim były małżonek lub małżonka stracą prawo jazdy za alimenty, spełnionych musi być kilka warunków i przesłanek. Przepisy wymagają:

  • tego, aby dłużnik alimentacyjny w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu nie regulował zobowiązań alimentacyjnych w kwocie wynoszącej co najmniej 50 proc. ich wysokości.
  • tego, aby dłużnik alimentacyjny w razie braku możliwości regulowania alimentów odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania jako bezrobotny lub podjęcia pracy.
  • nadania statusu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Status taki nadaje wójt, burmistrz czy prezydent miasta za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej.
  • złożenia wniosku do starosty wraz z konieczną dokumentacją. Czasami wniosek musi złożyć osoba uprawniona. W przypadku pieczy zastępczej lub wsparcia z funduszu alimentacyjnego wniosek w sprawie zatrzymania uprawnień do kierowania jest składany przez organy samorządowe.

Zatrzymanie uprawnień przez starostę oznacza wydanie decyzji. Ta musi być dostarczona kierującemu. Od tego momentu prowadzenie pojazdu mechanicznego oznacza złamanie art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. W razie kontroli drogowej sprawa trafi do sądu. Prowadzący dostanie co najmniej 1500 zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący przez okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Odebranie prawa jazdy za alimenty i furtka prawna

Powyższe wymogi prowadzą do pewnego wniosku. Dłużnicy alimentacyjni nie będą nagminnie tracić praw jazdy. Mają bowiem do dyspozycji prostą furtkę. Wystarczy, że w ciągu 6 miesięcy choć raz zapłacą więcej niż 50 proc. świadczenia. W takim przypadku nie otrzymają statusu dłużnika alimentacyjnego, a tym samym starosta nie będzie mógł zatrzymać im uprawnień do kierowania pojazdami.

Kiedy i jak można odzyskać prawo jazdy odebrane za alimenty?

Zatrzymanie prawa jazdy za alimenty przez starostę ma charakter trwały. Decyzja nie jest wydawana na określony czas. To jednak nie oznacza, że kierujący do odzyskania uprawnień musi ponownie zdać egzamin. Ten nic mu nie da. Są tak naprawdę dwie drogi do odzyskania możliwości legalnego prowadzenia pojazdów. Opisuje je art. 5 ust. 6 w/w ustawy. Mowa o przypadku, w którym:

  • dłużnik alimentacyjny w każdym z 6 kolejnych miesięcy będzie wpłacał co najmniej 50 proc. świadczenia alimentacyjnego.
  • dłużnik alimentacyjny straci status dłużnika alimentacyjnego.

W takim przypadku do starosty ponownie kierowany jest wniosek – ten kieruje ośrodek pomocy społecznej monitorujący status dłużnika alimentacyjnego. Tym razem o przywrócenie uprawnień. To następuje "przez przekazanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zwrocie tego dokumentu niezwłocznie po uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy". Tak mówi art. 5 ust. 7 w/w ustawy. Co ważne, skoro procedura jest realizowana przez starostę, a nie sąd, skraca się czas jej trwania. Po spłaceniu długów alimentacyjnych kierowca może naprawdę szybko odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

Czy kierowca musi zdawać egzamin ponownie? Opinie prawników są jednoznaczne. Konieczności takiej nie ma. Może być zobowiązany jedynie np. do dostarczenia nowego orzeczenia lekarskiego – gdyby poprzednie straciło ważność.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.