To za znakiem D-42 kierowcy tracą prawo jazdy na potęgę. Zapominają o pewnym przepisie

Znak D-42 jest dobrze znany kierowcom. Oznacza początek strefy zabudowanej, a więc obszaru, gdzie powinniśmy jechać wolniej. Ile? Zwykle 50 km/h. Ale nie zawsze!

Od połowy zeszłego roku polscy kierowcy powinni jeździć wolniej w terenie zabudowanym w nocy. Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym zostało ujednolicone. Niezależnie od pory dnia kierowcy mogą jechać maksymalnie 50 km/h, o ile znak nie wskazuje innej wartości. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym taki podział istniał i w godzinach nocnych można było jeździć 60 km/h. Teraz, co do zasady, to zawsze 50 km/h.

Zobacz wideo Saudyjczycy kpią z Roberta Lewandowskiego. Skreślili "Where is Messi"

Czy w obszarze zabudowanym zawsze powinniśmy jechać 50 km/h?

To ogólne zasady dotyczące limitów prędkości w obszarze zabudowanym. Trzeba jednak zawsze obserwować znaki, ponieważ są miejsca, w których limity są inne. W miastach - na większych, najczęściej dwu- lub trzypasmowych - ulicach często można jechać 70 km/h lub 80 km/h. Z kolei w miejscach, gdzie mieszka dużo ludzi albo zlokalizowane są szkoły, ograniczenie wynosi np. 30 km/h. Miejsc z ograniczeniem 30 km/h będzie niedługo znacznie więcej - tworzenie stref z limitem 30 km/h rekomendował Parlament Europejski.

Dla polskich kierowców jednak wcale nie oznacza to rewolucji. Już teraz w naszych miastach na ulicach przy gęsto zamieszkanych osiedlach ustawione są znaki z trzydziestką.

Mandaty za prędkość w 2022 r. Jaka jest wysokość kar?

 • Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł
 • o 11–15 km/h – mandat 100 zł
 • o 16–20 km/h – mandat 200 zł
 • o 21–25 km/h – mandat 300 zł
 • o 26–30 km/h – mandat 400 zł
 • o 31–40 km/h – mandat 800 zł
 • o 41–50 km/h – mandat 1000 zł
 • o 51–60 km/h – mandat 1500 zł
 • o 61–70 km/h – mandat 2000 zł
 • o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł

Jeśli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h może stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Podstawą do wstrzymania uprawnień jest też spowodowanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykładnię taką daje art. 86 Kodeksu wykroczeń mówiący, że:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

W takim przypadku policjanci odbierają dokument na miejscu kontroli (lub wprowadzają adnotację do bazy CEK o wstrzymaniu uprawnień) i kierują do sądu wniosek o ukaranie kierowcy. To sąd decyduje o wstrzymaniu uprawnień i ewentualnym czasie obowiązywania zakazu prowadzenia.

Co nowego od września 2022 r.?

Działa już system podwójnych kar. Także w przypadku tych wyższych mandatów za prędkość. Podwójne stawki ustalono dla kierowców, którzy jadą o 30 km/h lub więcej za szybko:

 • o 31–40 km/h - 800/1600 zł
 • o 41–50 km/h - 1000/2000 zł
 • o 51–60 km/h - 1500/3000 zł
 • o 61–70 km/h - 2000/4000 zł
 • o 71 km/h i więcej - 2500/5000 zł

Nowe punkty karne za prędkość:

 • do 10 km/h - 1 pkt karny,
 • od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,
 • od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne,
 • od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,
 • od 26 do 30 km/h - 4 pkt karne,
 • od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych,
 • od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych,
 • od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,
 • od 61 do 70 km/h - 15 pkt karnych,
 • o więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych

Ograniczenie prędkości na terenie całej miejscowości. Jak je rozpoznać?

Czasem przy wjeździe do danej miejscowości, pod jej nazwą lub znakiem "obszar zabudowany", zobaczymy znak z informacją o ograniczeniu prędkości. Bardzo ważne: w takiej sytuacji ograniczenie na znaku obowiązuje na terenie całej miejscowości i nie jest odwoływane przez skrzyżowania. Ograniczenie obowiązuje do końca obszaru zabudowanego. Może zostać też odwołane przez znak z innym limitem dopuszczalnej prędkości. Warto mieć to na uwadze, bo zdarzają się miejscowości, gdzie jechać można np. 30 lub 40 km/h, łatwo więc o złamanie przepisów ze zwykłego przyzwyczajenia.

Strefa ograniczonej prędkości

Znak "strefa ograniczonej prędkości", który widzicie poniżej (to klasyczny znak ograniczenia prędkości, ale na kwadratowym znaku) oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje niższy limit dozwolonej prędkości. Ograniczenie to obowiązuje aż do momentu, kiedy nie miniemy znaku informującego o końcu strefy. Wygląda praktycznie identycznie, ale jest przekreślony. Skrzyżowania nie odwołują tego ograniczenia.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.