Kolizja z rowerzystą 2022. Jak postępować? Czy zawsze trzeba wzywać policję?

Jak postępować w przypadku kolizji z rowerzystą? O czym pamiętać, gdy dojdzie do stłuczki samochodu z rowerem? Co to oznacza dla kierowcy? Zbliża się sezon rowerowy, warto więc przypomnieć sobie najważniejsze zasady.

 Kolizja z rowerzystą 2022. Jak postępować?

Jak postępować w przypadku kolizji z rowerzystą w 2022 r.? Przede wszystkim warto wyjaśnić pewną kwestię jeśli chodzi o definicje: potocznie uznaje się kolizję i wypadek za synonimy. W świetle prawa kolizja jest jednak zdarzeniem drogowym, w którym żaden uczestnik nie ucierpiał fizycznie. W przypadku wypadku zawsze ktoś zostaje ranny lub umiera. 

Jeśli więc będziemy traktować kolizję i wypadek jako synonimy, to podstawowym działaniem ze strony kierowcy auta jest sprawdzenie stanu rowerzysty i udzielenie mu pomocy. Najczęściej uzasadnienie ma wezwanie służb ratunkowych i policji. Niestety, ale z uwagi na dysproporcje pomiędzy rowerem a autem bardzo często dochodzi do powstania obrażeń u rowerzysty. W sytuacji, gdy pozwala na to stan rowerzysty, kolejnym działaniem jest usunięcie roweru z jezdni tak, by nie blokować drogi. Nawet wtedy, gdy osoba jadąca rowerem odmawia wezwania służb ratunkowych, racjonalne jest spisanie oświadczenia potwierdzającego to. Gdyby okazało się, że jest w szoku i sprawa miałaby konsekwencje dla jej zdrowia, kierowca mógłby bez tego zostać oskarżony o nieudzielenie pomocy.

 Kolizja z rowerzystą. Co robić w przypadku stłuczki?

Jak postępować przy kolizji z rowerzystą? Co zrobić w przypadku, gdy w zdarzeniu nikt fizycznie nie ucierpiał? W sytuacji, gdy straty dotyczą tylko samochodu lub roweru, kluczowe jest ustalenie tożsamości osoby winnej zdarzeniu. Należy mieć nadzieję, że rowerzysta wyrazi tu chęć współpracy.

W sytuacji, gdy winnym zdarzenia jest rowerzysta, należy dążyć do spisania z nim stosownego oświadczenia i otrzymania zadośćuczynienia na miejscu. Zdarza się jednak, że kierujący rowerem nie chce pójść na ugodę. Wówczas niezbędne staje się wezwanie na miejsce policji. Sprawca zdarzenia otrzyma od funkcjonariuszy mandat, który następnie może stanowić dowód w sądzie gdyby rowerzysta nie wyraził chęci pokrycia strat. 

Warto tutaj zauważyć, że niestety bardzo często pozostaje wówczas droga powództwa cywilnego. Kierujący rowerem mogą mieć wykupione ubezpieczenie komunikacyjne dla rowerzystów, ale nie mają takiego obowiązku. W przypadku jego posiadania procedura jest podobna do tej, która odbywa się w przypadku stłuczki dwóch samochodów i winy jednego z kierowców. Niestety, ale częściej niezbędne jest dochodzenie swoich praw w sądzie. Jeśli jednak wyrządzone szkody nie są znaczne, to praktycznie zawsze lepszym rozwiązaniem jest rozstrzygnięcie sprawy za porozumieniem stron.   

Zobacz wideo Rowerem po chodniku? Zakaz, ale z rozsądnymi wyjątkami

Kolizja z rowerzystą. Co zrobić, kiedy rowerzysta nie chce przyznać się do winy? 

Co jeszcze jest istotne, gdy przytrafi się kolizja z rowerzystą? Co zrobić, gdy jego wina jest ewidentna, ale unika on przyznania się? Niestety, ale takie historie dość często zdarzają się na drogach, budząc słuszną irytację wśród kierowców.

Istotne jest wówczas to, aby można było w przekonujący sposób udokumentować przebieg zdarzenia. Pomocne może być przede wszystkim nagranie z wideorejestratora. Takie urządzenia nie są obecnie zbyt drogie i powinny stanowić raczej standardowe wyposażenie obecne w aucie. W przypadku, gdy nie można się posłużyć takim materiałem, pomocne mogą być np. zapisy z monitoringu miejskiego. W ostateczności przydadzą się także materiały wideo od innych uczestników ruchu drogowego lub ich zeznania wtedy, gdy wyrażą gotowość zostania świadkiem.   

Oczywiście w sytuacji, gdy do kolizji lub wypadku doszło z winy kierowcy, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności. Kara będzie adekwatna do popełnionego złamania przepisów

Zobacz też: Obopólna wina podczas kolizji - co z kosztami naprawy uszkodzonych pojazdów?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.