Do czego uprawnia kategoria AM prawa jazdy? Ile kosztuje jej wyrobienie, jak przebiega egzamin, i jakie wymagania trzeba spełnić, by móc się o nią ubiegać?

Kategoria AM prawa jazdy zastąpiła kartę motorowerową. Mogą się o nią ubiegać osoby, które skończyły 14 lat. Jednak jej zdobycie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

19 stycznia 2013 roku powstała nowa kategoria prawa jazdy - AM, która zastąpiła kartę motorowerową. Zmiana dotyczyła nie tylko nazwy uprawnienia lecz także formy egzaminu oraz kosztów jego uzyskania. Co ważne, osoby, które dysponowały do tego czasu kartą motorowerową, mogły wymienić ją na prawo jazdy AM za niewiele ponad 100 złotych.

Zobacz wideo

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić ubiegając się o kategorię AM prawa jazdy

By móc przystąpić do egzaminu państwowego na kategorią AM prawa jazdy, należy mieć ukończone 14 lat i pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli kandydat nie jest pełnoletni.

Następnie trzeba udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców. Koszt wizyty to około 100 złotych. Lekarz zweryfikuje, czy kandydat nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu może np. umieścić zapis, że przyszły kierowca będzie musiał prowadzić w okularach.

Kolejnym krokiem jest zrobienie fotografii. Powinna być kolorowa, mieć wymiary 3,4x4,5 centymetra i przedstawiać lewy półprofil kandydata z odsłoniętym lewym uchem. Nie dopuszcza się zdjęcia z jakimkolwiek nakryciem głowy.

Następnie należy się udać wraz z rodzicem do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta. Tam trzeba wypełnić wniosek, załączyć orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Jeżeli wszystko się zgadza, urzędnik wyda numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).

Ile kosztuje i jak przebiega szkolenie na kategorię AM prawa jazdy?

Z numerem PKK można zgłosić się do dowolnej szkoły nauki jazdy przeprowadzającej kursy na kategorię AM. W zależności od placówki, cena szkolenia wynosi od 700 do 1000 złotych.

W ramach tej kwoty kursantowi przysługuje 10 godzin zajęć teoretycznych i minimum 5 godzin praktycznych. Co ciekawe, niektóre szkoły oferują więcej czasu na szkolenie, by lepiej przygotować nastolatka do egzaminu państwowego.

Kurs teoretyczny powinien obejmować:

 • przepisy ruchu drogowego
 • budowę i wyposażenie motoroweru
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • podstawowe zagadnienia z zakresu techniki jazdy i obsługi eksploatacyjnej pojazdu

Kurs praktyczny zbliżony jest do kategorii A. W związku z tym, kursant zaliczy kilka godzin na placu i na drogach publicznych. Pomyślne ukończenie szkolenia oznacza zaktualizowanie numeru PPK i możliwość udania się do WORD-u celem zapisania na egzamin.

Ile kosztuje i jak przebiega egzamin na kategorię AM prawa jazdy?

Państwowy egzamin teoretyczny kosztuje 30 złotych. Na pierwszą część składa się 20 pytań z wiedzy ogólnej dotyczącej przepisów ruchu drogowego. Na przeczytanie każdego z nich osoba egzaminowana ma 20 sekund i kolejne 15 na zaznaczenie stosownej odpowiedzi. Kolejna część obejmuje 12 pytań przypisanych dla danej kategorii prawa jazdy. Do każdego zagadnienia podane są 3 możliwe odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa.

Egzamin praktyczny kosztuje 140 złotych i są wymagania dot. stroju kandydata na kierowcę. Osoba egzaminowana musi stawić się na placu manewrowym w:

 • obuwiu pełnym, zakrywającym stopę, wiązanym lub zapinanym na klamry, rzepy lub zatrzaski
 • spodniach z długimi nogawkami
 • kurtce z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski
 • rękawicach zakrywających całe dłonie

Przed ruszeniem na plac manewrowy, egzaminator poprosi o prawidłowe przygotowanie motoroweru i sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. To między innymi poziom oleju, płynu hamulcowego, działanie kierunkowskazów i sygnału dźwiękowego.

Manewry, które trzeba wykonać na placu to:

 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 • Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)
 • Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)
 • Jazda po łukach w kształcie cyfry 8
 • Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku

O tym pamiętaj, gdy ubiegasz się o kategorię AM prawa jazdy

Większość ośrodków egzaminacyjnych ma jedną lub dwie trasy w ruchu miejskim przewidziane dla kategorii AM. Warto się nimi przejechać podczas szkolenia. Ponadto, na egzamin państwowy trzeba wziąć dowód tożsamości (paszport, karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

Po pomyślnym przejściu przez sesję egzaminacyjną, WORD zaktualizuje numer PPK. Dokumenty trafią do Wydziału Komunikacji przypisanego do miejsca zameldowania, który poinformuje kandydata na kierowcę o wydaniu uprawnień. Odbiór prawa jazdy kategorii AM wiąże się z opłatą w wysokości 100,50 złotych.

Do prowadzenia, jakich pojazdów uprawna kategoria AM prawa jazdy?

Posiadając kategorię AM prawa jazdy można kierować:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazdy dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.