Centralna Ewidencja Pojazdów | Co o Tobie wie drogówka

Wydaje ci się, że podczas kontroli drogowej, policjant może sprawdzić jedynie dane Twojego auta? Nic bardziej mylnego. Bezprzewodowy dostęp m.in do CEPiK-u pozwala prześwietlić także kierowcę

W Polsce dopiero wprowadzany jest teleinformatyczny system, ułatwiający pracę policji drogowej. W radiowozach montowane są komputery, dzięki którym stróże prawa będą mieli dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Wystarczy, że podczas kontroli policjant wpisze nasze dane, a na ekranie pojawi się komplet informacji o samochodzie i jego właścicielu. Nie zabraknie też danych o ich uprawnieniach.

Jak tłumaczy inspektor Burdak zdarza się, że kontrola policyjna twa dość długo. Nie jest podyktowane opieszałością, ale koniecznością sprawdzenia podstawowych informacji o kierującym (czy nie przekroczył limitu punktów karnych, czy ma uprawnienia do kierowania pojazdem itp.). Nie wszystkie systemy działają jednak szybko i sprawnie, dlatego obecnie policjant musi się jeszcze wspomagać drogą radiową. Wtedy to dyżurny sprawdza potrzebne dane i podaje je policjantowi.

Po co powstał CEPiK?
- by, zwiększyć efektywność pracy Policji poprzez dostęp do centralnego banku danych,
- poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez dbałość o właściwy poziom techniczny pojazdów i formalne uprawnienia do kierowania pojazdami,
- usprawnić pracę organów administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy,
- dostosować się do rozwiązań funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej.

Policja dzięki CEPiK-owi ma dostęp do:

1. Ewidencji pojazdów
- danych pojazdu, rejestracji,
- danych właściciela (posiadacz pojazdu),
- historii (kradzież pojazdu, odnalezienie, wybicie numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika, nadanie i utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz o ich odnalezienie, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego),
- danych o umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC (imię i nazwisko lub nazwa firmy ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (lub adres siedziby), nazwa zakładu ubezpieczeń, nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, data zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, datę rozwiązania umowy).

2. Ewidencji kierowców
- danych osobowych kierowcy,
- dokumentów stwierdzających uprawnienia,
- historii zdarzeń (zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie, cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie, utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie, zakaz prowadzenia pojazdów).

To są jednak tylko podstawowe informacje, które będą dostępne od ręki. Jeśli policjant nabierze podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub prowadzi dochodzenie w konkretnej sprawie może uzyskać znacznie szerszy dostęp do informacji o kierowcy.   

Źródło: CEPiK

Szczepan Mroczek


 

Crash test 1960 - walka o życie - ZOBACZ TUTAJ

EuroNCAP chwali małe auta - ZOBACZ TUTAJ