Dużo lepszy gaz

Obecnie w Polsce 3 stacje paliw na 100 nie spełniają norm jakościowych

Z raportu 2009 wynika, że jest lepiej niż rok wcześniej: 3% przebadanych próbek nie spełnia norm (2008 - 4,2%). W przypadku oleju napędowego wymaganiom nie odpowiadało 3,7% (2008 - 4,2%), a wlewanej do baków benzyny - 2,5% przebadanych (2008 - 4,2%). Przeprowadzona kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 0,8% sprawdzonych stacji (rok wcześniej było to 5,8%). Odstępstwa od norm jakościowych stwierdzono w województwach: lubuskim - 6,25% skontrolowanych stacji, łódzkim - 2, 38%, lubelskim - 2,27%, śląskim - 2,04% i mazowieckim - 1,12%.

Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona w 9 województwach wykazała nieprawidłowości w przypadku 6 próbek paliw (33,3% skontrolowanych). Od 2007 roku inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku (olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa oraz lekki olej opałowy). Obowiązująca od trzech lat ustawa o systemie monitorowania paliw pozwoliła na kontrolę na każdym etapie dystrybucji: od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Kontrolowano również stacje, na które napłynęły skargi konsumentów, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 1 394 próbek oleju napędowego i benzyny na 774 stacjach zakwestionowano 68: 48 oleju napędowego (6,65%) i 20 benzyn (2,98%). Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw - 13,2% (w 2008 roku - 20%). Z kolei z hurtowni pobrano 35 próbek. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziło 4,44% próbek oleju napędowego (w 2008 roku bez zastrzeżeń), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2008 roku - 2,96%).

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2009 roku IH skierowała do prokuratur 90 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 64 przypadkach. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości: grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Samar, Szczepan Mroczek

Lifting Opla Corsy - ZOBACZ TUTAJ

Motocyklowy crash test na żywo - WIDEO

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.