Pomarzyć wolno

Kiedy Polak planuje kupić samochód, myśli o konkretnej marce. A potem kupuje tę, na którą go stać - wynika z badań TNS OBOP.

Kryteria związane z prestiżem marki (42%) i wcześniejszymi doświadczeniami z marką (30%) są dla Polaków najważniejsze w fazie planowania zakupu auta. Tylko 31% z nas zważa wtedy na cenę. Ta staje się ważna w momencie kupna - niemal połowa badanych (45%) stwierdziła, że dobra, odpowiednia cena zdecydowała o tym, że wybrali daną markę kupowanego pojazdu.

Aspekt cenowy jest relatywnie ważniejszy dla osób najmłodszych, w wieku 18 - 29 lat. Stosunkowo mniejsze znaczenie przypisywały cenie osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz specjaliści i osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Kolejnym co do ważności czynnikiem branym pod uwagę podczas zakupu auta jest jego ekonomiczność, którą wskazała jedna trzecia badanych (33%). Niskie koszty utrzymania i eksploatacji samochodu są istotnie częściej wymieniane przez osoby, które informacje na temat samochodów i motoryzacji czerpią od specjalistów.

Kolejne miejsca wśród najczęściej wymienianych powodów zakupu określonego samochodu zajmują: okazyjność zakupu - 29%, prestiż marki i zaufanie do niej - 28%, dobra opinia o marce usłyszana od znajomych lub w reklamie - 25% oraz niezawodność auta - 23%.

Relatywnie najrzadziej wymienianymi kryteriami wyboru auta w 2008 roku były: ekologiczność - 5%, serwis - 5% oraz nowość modelu danej marki - 1%.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.