Kategorie prawa jazdy

Kategoria prawa jazdy oznacza uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu. Od kategorii zależy także minimalny wiek uprawniający do starania się o prawo jazdy.

Kategoria A - uprawnia do kierowania motocyklem (pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym). Minimalny wymagany wiek - 18 lat

Kategoria A1 - uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW. Minimalny wymagany wiek - 16 lat

Kategoria B - uprawnia do kierowania: . pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla . pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołów tych pojazdów nie przekracza 3,5 t . ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym minimalny wymagany wiek - 18 lat.

Kategoria B1 - uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla. Minimalny wymagany wiek - 16

Kategoria C - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 18 lat

Kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 18 lat

Kategoria D - uprawnia do kierowania autobusem oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 21 lat.

Kategoria D1 uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 21 lat.

Kategoria T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym. Minimalny wymagany wiek - 16 lat

Kategoria B+E, C+E i D+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą. Minimalny wymagany wiek - 18 lat (dla kat. D+E - 21 lat)

Kategoria C1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Minimalny wymagany wiek - 18 lat. Kategoria D1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Minimalny wymagany wiek - 21 lat.

Ponadto posiadanie prawa jazdy kategorii: B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E A, B, B1, C, C1, D, D1 - uprawnia do kierowania pojazdem wymienionym dla danej kategorii z przyczepą lekką B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.