"Jak wybrać OSK" Prawo jazdy z głową cz.2

Idealna szkoła jazdy powinna nie tylko przygotować kursanta do zdania egzaminu na prawo jazdy, ale przede wszystkim nauczyć samodzielnego, bezpiecznego poruszania się po drodze, po zdaniu egzaminu. Niepełne czy nieprawidłowe szkolenie będzie źródłem problemów z zaliczeniem egzaminu państwowego, a także spowoduje, że jazda samochodem nie będzie w pełni bezpieczna i przyjemna.

Wybór szkoły powinien być dokładnie przemyślany, a decyzję o rozpoczęciu kursu w danym ośrodku warto poprzedzić kilkoma czynnościami.

Na początek należy zebrać jak najwięcej adresów szkół działających w danej miejscowości. Im więcej tym lepiej. Nie należy kierować się tylko lokalizacją ośrodka. Warto dojechać kilka przystanków do szkoły, która zapewnia lepsze warunki szkolenia niż wybrać bliższą miejsca zamieszkania, ale o gorszej reputacji. Potem warto podpytać znajomych, którzy niedawno szkolili się, bądź właśnie się szkolą. Dobrze też poszperać w Internecie i poczytać opinie o wytypowanych ośrodkach. Opinie i doświadczenia znajomych i internautów warto wziąć pod uwagę jednak nie powinny one być jedynym wyznacznikiem przy wyborze. Należy samemu sprawdzić warunki jakie proponują ośrodki szkolenia. Udając się do szkoły jazdy warto pamiętać jakie minimalne warunki powinna ona zapewniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów : 1. W zakresie warunków lokalowych:

a) lokal biurowy przeznaczony do obsługi osób i przechowywania dokumentacji

b) co najmniej jedną salę o powierzchni minimum 25 m2 wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu. Sala musi być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana, a także odizolowana od innych pomieszczeń. Jeżeli w sali prowadzone jest szkolenie dla grupy powyżej 20 osób wymagana minimalna powierzchnia (25 m2) zwiększa się o 1 m2 dla każdej osoby powyżej 20.

c) toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali wykładowej

2. Utwardzony plac manewrowy wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, umożliwiający wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania w trakcie egzaminu.

Nie wymagana jest "górka" do ćwiczenia ruszania na wzniesieniu. Plac powinien mieć minimum 120 m2 dla szkolenia w zakresie kategorii A, A1, B, B1 (jeżeli z placu korzysta jednocześnie więcej niż jeden pojazd, minimalna powierzchnia zwiększa się o 50m2 dla każdego pojazdu).

Dla szkolenie w zakresie kategorii C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub T minimalna powierzchnia placu wynosi 180 m2 (jeżeli z placu korzysta jednocześnie więcej niż jeden pojazd, minimalna powierzchnia zwiększa się o 100m2 dla każdego pojazdu). Plac powinien mieć nawierzchnie asfaltową, betonową lub kostkową.

3. Co najmniej jeden pojazd, dopuszczony do ruchu, przystosowany do nauki jazdy, który spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich wyposażenia.

4. Wyposażenie dydaktyczne, odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi techniki, zawierające co najmniej:

a) tablicę do pisania

b) makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulację sytuacji na drodze

c) tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

d) obowiązujące teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego

e) urządzenie umożliwiające korzystanie z pomocy określonych w punkcie b i c

Wymienione w przepisach wymagania należy traktować jako niezbędne minimum. Warto przyjrzeć się trwającym zajęciom. Solidna szkoła na pewno zgodzi się przyjrzeć ja wyglądają zajęcia zanim zapiszemy się na kurs. Odwiedzając ośrodek można także podpytać oczekujących na zajęcia kursantów jak wygląda szkolenie i zweryfikować informacje przekazane przez pracowników szkoły.

Od kursantów dowiemy się czy instruktor rzeczywiście wykładał teorię, a nie tylko dał książkę i kazał się nauczyć, czy aktywnie szkoli na placu manewrowym, a nie siedzi gdzieś w samochodzie lub budynku i tylko co jakiś czas zerka na kursantów zza okna.

Bardzo istotnym elementem jest cena . W przypadku kursów na prawo jazdy "promocja" nie zawsze oznacza okazję. Raczej nie warto wybierać najtańszych ofert. Należy dokładnie dopytać co zawiera cena kursu. Nierzadko prowadzący szkoły jazdy nakłaniają do swoich usług niską ceną podstawową kursu, a w rzeczywistości okazuje się, że ich oferta zawiera szereg dodatkowych, ukrytych opłat : za egzaminy wewnętrzne, za materiały szkoleniowe, za wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu itp. Cena staje się wtedy zdecydowanie mniej atrakcyjna.

Także należy się wystrzegać "Ośrodków", których biuro zlokalizowane jest w samochodzie instruktora lub materiały dydaktyczne są stare, zniszczone i nieaktualne. Czy wybierając taki ośrodek mamy pewność, że biuro i materiały to jedyne rzeczy, na których oszczędza instruktor? Czy nie będzie się starał szukać oszczędności także przy szkoleniu kursantów?

Sprawdźmy też warunki płatności. Czy musimy od razu wnieść opłatę za cały kurs, czy możemy to zrobić w ratach (jeśli tak to czy są one oprocentowane). Cena kursu i sposoby płatności nie są uregulowane żadnymi przepisami. O tym decyduje rynek. Jeżeli dana szkoła stosuje korzystne warunki płatności, można to uznać za ukłon w stronę klienta i dbałość o niego.

Czas trwania kursu. Zakres szkolenia kandydatów na kierowców jest określony przez Ministerstwo. Kursanci mają do odbycia określoną liczbę godzin, w zależności od danej kategorii. Rozporządzenie określa także maksymalną dzienną liczbę godzin jaką kursant może odbyć w jednym dniu. Dlatego nie warto wierzyć hasłom reklamowym typu "prawo jazdy w tydzień", bo jest to niewykonalne. Warto też ustalić w jakich godzinach odbywają się jazdy, aby móc połączyć odbywanie kursu z codziennymi obowiązkami. Zgodnie z przepisami jeden instruktor może prowadzić zajęcia praktyczne tylko z jednym kursantem. Niestety w polskich realiach jest inaczej - bardzo często instruktor ma pod opieką na placu większą liczbę uczestników kursu. Nie powinniśmy się jednak zgodzić na sytuację, w której na placu instruktor szkoli więcej niż dwóch kursantów - w przypadku większej liczby instruktor nie ma szans prawidłowo kontrolować przebiegu szkolenia i korygowania popełnianych błędów.

Jeżeli chcemy odbyć szkolenie na prawo jazdy kategorii A lub A1 warto znaleźć taki ośrodek, w którym instruktorzy w trakcie jazd zajmują miejsce pasażera, za plecami kursanta. Często zdarza się, że w trakcie szkolenia instruktor jedzie za, poruszającym się na motocyklu kursantem, samochodem i porozumiewa się z nim za pomocą radia. Nie ma wtedy szans wychwycenia i skorygowania wszystkich popełnianych przez kursanta błędów.

Na koniec należy przyjrzeć się pojazdom , na których odbywa się szkolenie. Sprawdźmy czy nie są to już wysłużone wraki, bo wtedy szkolenie z całą pewnością nie będzie należeć do przyjemnych i bezpiecznych . Marka i model teoretycznie nie mają znaczenia, bo przecież dobry kierowca powinien sobie poradzić w każdym aucie (czy motocyklu). Warto jednak, aby wybrany przez nas ośrodek dysponował takim samym (chociaż jednym) pojazdem, na którym będziemy zdawać egzamin państwowy. Jeżeli poznamy pojazd, na którym będziemy zdawać, egzamin będzie znacznie mniej stresujący.

Niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę, o której pisaliśmy w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Jej wyniki są zatrważające dlatego ostrożnie wybierzmy swoją szkołę jazdy uważając na czyhające pułapki...

Bartosz Idzikowski

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.