Nowe stawki kilometrówki

Od 14 listopada koszt przejazdu pracownika jego własnym samochodem ustalać należy w oparciu o wyższe stawki.

Od 14 listopada koszt przejazdu pracownika jego własnym samochodem ustalać należy w oparciu o wyższe stawki.

30 października br. opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

W obowiązującym dotąd rozporządzeniu z 25 marca 2002 r. zmianie ulegnie § 2.

Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

Nowe stawki posłużą także do rozliczania podróży służbowych oraz ustalania ryczałtu za jazdy lokalne.

Zmiana dotycząca wysokości stawek za 1 km przebiegu wejdzie w życie 14 listopada 2007 roku.

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 201, poz. 1462)

Marzena Migatulska-Jacko

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.