UOKiK: Niektóre samochody Peugeot 307 wadliwe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w niektórych egzemplarzach samochodów Peugeot 307 mogą wystąpić wady. Peugeot prowadzi w związku z tym dwie akcje serwisowe.

Pierwsza dotyczy samochodów wyposażonych w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). Przedsiębiorca poinformował, że złącza bloku ABS mogą być nieszczelne, co może doprowadzić do zwarcia instalacji, a w konsekwencji do pożaru samochodu.Akcją objętych jest 3028 samochodów wyprodukowanych od września 2005 roku do października 2006 roku.

Druga akcja serwisowa dotyczy samochodów wyposażonych w elektroniczny system stabilizacji jazdy. Połączenia systemu mogą być nieszczelne, co może skutkować zwarciem lub pożarem pojazdu. W tym przypadku akcją objętych jest 1513 samochodów wyprodukowanych od połowy 2003 roku do października 2006 roku.

Przedsiębiorca powiadomił o rozpoczęciu akcji serwisowych mających na celu bezpłatną wymianę wadliwych elementów. Peugeot Polska powiadomi listownie wszystkich właścicieli wadliwych aut o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.