Kierowcy dostaną aż 43 km nowej ekspresówki do Konina

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma dla kierowców dobrą wiadomość. Dzięki uzyskanej właśnie decyzji środowiskowej zatwierdzono przebieg drogi krajowej DK25 pomiędzy Koninem a Kokaninem. Zgodnie z planem nowa ekspresówka będzie miała długość 43 km.

Za najkorzystniejszy wariant przebiegu trasy GDDKiA uznała opcję nr 5. Na początkowym odcinku o długości około 5 km nawiązuje ona do obecnego przebiegu DK25. Następnie droga biegnie nowym śladem, przebiegając na zmianę po wschodniej i zachodniej stronie istniejącej krajówki. Połączenie z istniejącą siecią drogową zaplanowano poprzez bezkolizyjne węzły drogowe. Całkowita długość trasy to 43 km.

Obecnie prowadzone są prace geologiczne, które pozwolą na opracowanie dokumentacji niezbędnej do określenia warunków budowy. Po jej wykonaniu drogowcy będą mogli rozpisać przetarg, którego ogłoszenie zaplanowano na czwarty kwartał tego roku. Inwestycja powstanie w systemie Projektuj i buduj (P&B).

Zobacz wideo

Nowa ekspresówka do Konina. Odcinek będzie miał długość 43 km

"W ramach przedsięwzięcia planujemy m.in. rozbudowę drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia Rychwału i Stawiszyna oraz licznych wiosek" - tłumaczą przedstawiciele GDDKiA. W ramach budowy 43-kilometrowego docinka powstanie sześć węzłów drogowych, dwupoziomowe skrzyżowania, dodatkowe jezdnie zapewniające dojazd do pobliskich zabudowań. Co więcej, istniejące drogi kolidujące z trasą zostaną przebudowane.

DK25DK25 Fot. GDDKiA

DK25 w Wielkopolsce. Plany drogowców

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski planowana jest w większości po nowym śladzie. Zapewni ona obejście miejscowości, przez które aktualnie przebiega DK25. Odcinek o długości około 68 km został podzielony na trzy pododcinki: Konin – Kokanin, Kokanin – Biskupice Ołoboczne (tj. obwodnica Kalisza) oraz Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski.

"23 marca 2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Kalisza (odc. Kokanin – Biskupice Ołoboczne). Postępowanie administracyjne zakończy się wydaniem decyzji, która ostatecznie zatwierdzi jej przebieg" - wyjaśniają drogowcy. Tak jak w przypadku odcinka Konin - Kokanin, trwa aktualnie przygotowywanie dokumentacji, która pozwoli w przyszłości przygotować przetarg na budowę trasy.  Dla odcinka Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski wydano już DŚU. Właście dogrywane są szczegóły postępowania przetargowego, które ogłoszone zostanie już w trzecim kwartale tego roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.