Bliżej budowy ekspresówki S12 do Chełma. Unia sypnęła groszem

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pokaźny zastrzyk gotówki. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wypłaci ok. 64 mln euro dofinansowania na rzecz budowy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S12.
Około 64 mln euro wyniesie dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę ponad  17-kilometrowego odcinka S12 od Chełma do MOP Teosin (z wyłączeniem MOP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To efekt umowy o dofinansowanie (Grant Agreement) podpisanej między GDDKiA a Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

- informuje GDDKiA. Umowa jest efektem rozstrzygnięcia czwartego już konkursu w ramach puli "Mobilność Wojskowa" instrumentu finansowego Łącząc Europę 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF), w którym GDDKiA złożyła swój wniosek jako samodzielny beneficjent.

Zobacz wideo

Dofinansowanie na S12. 17,2 km nowej ekspresówki

"Celem projektu jest stworzenie leżącej na sieci TEN-T infrastruktury drogowej o wysokiej przepustowości oraz parametrach technicznych umożliwiających jej wykorzystanie zarówno dla celów cywilnych, jak i wojskowych" - tłumaczy dyrekcja. W ramach inwestycji drogowcy postawią 17,2-kilometrowy odcinek ekspresówki, a także towarzyszącą jej infrastrukturę, w tym obiekty inżynierskie (wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty), system zarządzania ruchem, ekrany akustyczne, ogrodzenie drogi oraz system bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe). 

Zeszłoroczne dofinansowanie z CEF. Odcinek S12 od granicy państwa

W 2023 roku w poprzedniej edycji konkursu CEF 2021-2027, GDDKiA otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę innego odcinka S12. Mowa o fragmencie od MOP Teosin do granicy państwa w Dorohusku o łącznej długości ok. 5,33 km. Realizacja inwestycji odbywa się w ramach projektu z udziałem także innych beneficjentów, w tym strony ukraińskiej. "Dofinansowanie unijne dla GDDKiA w ramach tego projektu wynosi ok. 38 mln euro. Łącznie dla całego przygranicznego odcinka drogi S12 realizowanego w systemie projektuj i buduj o długości blisko 23 km dofinansowanie unijne dla GDDKiA wyniesie ok. 102 mln euro.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.