Rzecznik broni kierowców i pisze do ministra. Chodzi o odholowane auta z ulic

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił uwagę na niezgodne z przepisami pouczenia zawarte we wzorze powiadomienia o odholowaniu samochodu na parking strzeżony. RPO domaga się wyjaśnień od resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Według obowiązującego aktualnie formularza właściciel pojazdu może odebrać odholowane z ulic auto dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Jest to informacja wprowadzająca w błąd, ponieważ już w 2018 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne uzależnianie wydania pojazdu od uprzedniego uiszczenia tych opłat.

Mimo wyrok Trybunału Konstytucyjnego nadal nie zmieniono przepisów

Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17), Biuro RPO wielokrotnie zwracało się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o zmianę formularza. Dotychczas jednak nie podjęto odpowiednich działań legislacyjnych w celu usunięcia niezgodnych z prawem zapisów.

W październiku 2023 r. RPO otrzymało informację od Sekretarza Stanu w MSWiA, że 1 czerwca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zmieniają m.in. Prawo o ruchu drogowym, co wymusza nowelizację rozporządzenia dotyczącego usuwania pojazdów z drogi. Zgodnie z zapewnieniami resortu, w nowelizacji rozporządzenia zostanie również zmieniony załącznik nr 2, określający wzór powiadomienia o odholowaniu pojazdu.

Zobacz wideo

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO, Piotr Mierzejewski, zwrócił się do dyrektor Departamentu Prawnego MSWiA, Jolanty Zaborskiej, o szczegółowe informacje na temat postępów prac nad zmianą rozporządzenia oraz wzoru powiadomienia o usunięciu pojazdu. RPO pyta, na jakim etapie są prace legislacyjne i kiedy planowane jest ich zakończenie, mając na celu zapewnienie zgodności powiadomień z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.