Trudno uwierzyć, czym wozili dzieci do szkoły. Dwa autobusy natychmiast wycofano z ruchu

Rodzice zaniepokojeni stanem technicznym autobusów szkolnych wezwali inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. W aż trzech z czterech pojazdów wykryto poważne usterki techniczne, a dwa z nich musiały natychmiast zakończyć kursy ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów!

Wszystkie autobusy dowoziły dzieci z różnych miejscowości do jednej ze szkół w powiecie wołowskim. Trudno uwierzyć, że aż trzy z czterech były w tak złym stanie technicznym.

Pierwszy z autobusów miał problem z nieszczelną rurką wysokiego ciśnienia, przez którą wyciekało paliwo. Taka usterka stwarzała bezpośrednie ryzyko pożaru, co stanowiło poważne zagrożenie dla dzieci. W drugim autobusie inspektorzy stwierdzili wycieki płynów eksploatacyjnych zarówno z silnika, jak i ze skrzyni biegów, co mogło prowadzić do poważnych awarii w trakcie jazdy. Trzeci autobus był nadmiernie zadymiony, a jego oświetlenie było niesprawne, co utrudniało widoczność na drodze i mogło przyczynić się do wypadku.

Podczas kontroli okazało się też, że jeden z kierowców nie posiadał wymaganych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, co jest obowiązkowym dokumentem dla kierowców realizujących tego typu usługi.

Cztery autobusy a sześć postępowań

Inspektorzy wszczęli sześć postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy realizującego przewozy oraz osoby zarządzającej transportem. Ponadto, na kierowców nałożono trzy mandaty karne za stwierdzone nieprawidłowości. Te kontrole jasno pokazują, jak ważne są regularne i szczegółowe inspekcje pojazdów przewożących dzieci, aby zapewnić ich bezpieczeństwo podczas podróży do i ze szkoły. Wykryte nieprawidłowości podkreślają konieczność dbania o stan techniczny autobusów oraz posiadanie wszelkich wymaganych dokumentów, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich pasażerów, a szczególnie dzieci. 

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.