Większe miasta już szykują się na duże zmiany. Nowelizacja dotyczy Stref Czystego Transportu

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu ma powstać jeszcze w tym roku w Warszawie, do wprowadzenia nowych zasad szykuje się również Kraków oraz Wrocław. Najnowsze plany przewidują rozszerzenie zakazu wjazdu starszych samochodów spalinowych w każdym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. Pojawiły się wstępne koncepcje nowelizacji Ustawy o elektromobilności.

Z roku na rok pojawia się coraz więcej komunikatów dotyczących złej jakości powietrza w miastach. W wielu z nich prowadzone są już konsultacje społeczne oraz badania ruchu pojazdów, oraz zanieczyszczenia atmosfery. W trosce o zdrowie mieszkańców już w czwartym kwartale 2024 rok projekt nowelizacji ma zostać przyjęty. Poznaj jej założenia oraz na które miejsca wpłynie najbardziej.

Zobacz wideo Magdalena Biejat: Miasto musi wziąć odpowiedzialność za jakość powietrza

Pozytywna zmiana czy utrapienie dla właścicieli pojazdów spalinowych?

Rada Ministrów opublikowała projekt nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Według wstępnych założeń planowane jest "wprowadzenie obowiązku tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm emisji NO2." Nowe prawo zatem objęłoby tym obowiązkiem co najmniej 37 miast, w tym między innymi: Poznań, Lublin, Szczecin, Opole, Gdańsk, Gdynię czy Katowice. Zgodnie z nowymi zapisami zobowiązane do stworzenia strefy czystego transportu będą miasta, w których przekroczone zostaną normy zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu. Zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu właściwemu samorządowi jest Główny Inspektory Ochrony Środowiska.

Aktualna wersja nowelizacji nie informuje o wielkości stref czystego transportu. Skutkować to może wyznaczeniem tylko poszczególnych ulic lub mniejszego obszaru w centrum miasta. W gestii władz każdej gminy pozostanie wyznaczenie zasad funkcjonowania strefy. Wdrażana w Warszawie przewiduje, że do centrum miasta na pierwszym etapie wprowadzanym jeszcze w 2024 roku, nie będą mogły wjechać samochody benzynowe niespełniające normy emisji spalin Euro 2, czyli te starsze niż 27 lat. Odnośnie do samochodów z silnikiem diesla zakaz wjazdu tyczyć się będzie wszystkich samochodów starszych niż 18 lat i niespełniających normy Euro 4. Zasady mają obejmować wszystkie samochody wjeżdżające do miasta.

Nowelizacja dotyczy również transportu publicznego

Najnowszy zapis informuje również, że do 2028 roku wszystkie gminy, w których zamieszkuje co najmniej 50 tys. mieszkańców, zobowiązane będą do wprowadzenia minimum 30 procent taboru publicznego zeroemisyjnego lub napędzanego gazem ziemnym. Natomiast największe wyzwania związane z redukcją emisji spalin z transportu publicznego związane są z miastami, w których zamieszkuje ponad 100 tys. obywateli. Nowa koncepcja Ustawy dla tych miast przewiduje możliwość zakupu jedynie autobusów lub trolejbusów zeroemisyjnych.

Jesteś za wprowadzeniem Stref Czystego Transportu w większych miastach?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.