Co dzieje się na S10 - drodze, która połączy Szczecin z Warszawą?

Droga ekspresowa S10 będzie najkrótszym połączeniem drogowym Szczecina z Warszawą, szlaku, na który kierowcy czekają od lat. Drogowcy podali informację o zaawansowaniu prac na S10. Niestety, prezentu na święta nie będzie.

Łącznie droga S10 będzie miała długość około 410 km i połączy Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej w okolicy Naruszewa. Dalej do stolicy kierowcy dotrą korzystając z S7. Realizacja wszystkich brakujących odcinków S10 jest zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza.

S10 czyli alternatywa dla A2

Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2. Duży odcinek S10 stanie się również częścią nowego, północnego korytarza drogowego, od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. S10 na węźle Bydgoszcz Zachód połączy się z S5, skąd tą trasą dotrzemy do Nowych Marz na skrzyżowaniu z A1. Projektowane jest przedłużenie S5 dalej do Ostródy, gdzie trasa połączy się z S7, a wykorzystując S51 dojedziemy do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, włączając się w międzynarodowe szlaki Via Baltica i Via Carpatia.

Gotowe odcinki S10

Kierowcy już korzystają z trasy pomiędzy węzłem Szczecin Zdunowo a końcem obwodnicy Stargardu. Omijają Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Wyrzysk (woj. wielkopolskie, w części jednojezdniowa), a woj. kujawsko-pomorskie Bydgoszcz (korzystając z południowo-zachodniej części obwodnicy) i Toruń (jednojezdniowy odcinek S10 na południe od miasta). To w sumie ponad 110 km.

Na przełomie września i października 2022 r. ogłoszono przetargi na realizację ośmiu nowych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem a Piłą, o łącznej długości blisko 114 km. W przyszłym roku planowane jest podpisanie umów. Zakończenie realizacji nastąpi w 2028 roku.

Aktualne prace na S10

Dziś budowane są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Pierwszy wniosek o ZRID został złożony w lipcu, drugi w sierpniu br. Dla dwóch pozostałych opracowywane są materiały do wniosku o ZRID. Z końcem listopada opublikowano obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID. Chodzi o odcinki Solec - Toruń Zachód oraz Bydgoszcz Południe Emilianowo wraz z rozbudową DK25.

W przygotowaniu są też odcinki Wyrzysk – Bydgoszcz (40 km) oraz około 100-kilometrowy odcinek od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Pierwszy z nich uzyskał w listopadzie ub.r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają też prace przygotowawcze związane z poszerzeniem o dodatkowy pas ruchu około 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń – Włocławek, który będzie miał wspólny przebieg z S10.

Zobacz wideo

Przebieg trasy S10 między A1 a OAW

Pomiędzy A1 a OAW trasa będzie miała swój początek na węźle Włocławek Północ na A1. Następnie droga będzie biegła nowym mostem przez Wisłę do gminy Fabianki. Dalej prowadzi na wschód, gdzie w gminie Tłuchowo przekroczy granicę woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Długość tej części wyniesie około 40 km.

W woj. mazowieckim trasa będzie miała około 60 km i biegnie na południowy wschód w okolicy Płocka. S10 będzie połączona z Płockiem przez DK60, która będzie poprowadzona nowym śladem w układzie dwujezdniowym (2x2). S10 swoją trasę zakończy na północnym przebiegu OAW, czyli S50, w okolicach miejscowości Naruszewo. Dokumentacja obejmuje także 20 km połączenia drogą S10 z S7 za pomocą S50, będącego odcinkiem OAW. To zadanie stanowi również jedną z kluczowych inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

S10 w Wielkopolsce

Na terenie woj. wielkopolskiego złożono wniosek o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła – Wyrzysk (o długości około 28 km), oczekując na jej wydanie. Z końcem października do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.