Od 10 listopada zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Dotyczą tylko jednej grupy

Już 10 listopada 2023 r. w życie wejdą kolejne zmiany w zakresie egzaminów na prawo jazdy. A tym razem dotyczyć będą... wojskowych! Aktualnie obowiązujące przepisy mają lukę. Ta nie pozwala nowym żołnierzom na zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami.

O prawnych paradoksach, które pojawiają się w ramach polskich przepisów, opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Język polski jest trudny? Taką opinię mógł wysunąć tylko ktoś, kto nie spotkał się z polskimi przepisami. Legislatorzy chętnie wprowadzają kolejne nowelizacje. Zapominają jednak o aktach starszych. W efekcie często kierowcy, czy też kandydaci na kierowców, stają przed prawną ścianą. Tym razem tak właśnie było w przypadku wojskowych.

Zobacz wideo

Wojskowy skończył kurs na prawo jazdy? Ale egzaminu zdawać nie może

Ustawa o obronie ojczyzny mocno rozbudowała, a właściwie to stworzyła instytucję żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I to akurat dobrze. Niestety legislatorzy piszący ustawę o obronie Ojczyzny zapomnieli o jednym aspekcie. Bo nowi żołnierze będą się kształcić nie tylko w kwestii taktyki i obsługi sprzętu wojskowego. Część będzie chciała zostać kierowcami. To generalnie dla wojska żaden problem. Kształcą oni kierujących w ramach kategorii C i innych. Na kształceniu jednostki wojskowe musiały jednak poprzestać. Na przeszkodzie stanęła im bowiem luka w przepisach.

Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Siły Zbrojne nie miały możliwości wygenerowania profilu kierowcy zawodowego w procesie szkolenia i egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To oznacza jedno. Osoba taka pomimo ukończenia szkolenia i spełniania wymogów formalnych, nie mogła przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Nie mogła zatem zdobyć koniecznych uprawnień i wykonywać zadań, które zostały jej przypisane przez dowódców.

Zamiast PKK zaświadczenie. Wojsko cofa się w zakresie szkolenia kierowców

Sytuację normować ma rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Na jego mocy wojskowi nie uzyskają możliwości generowania PKK. Otrzymają jednak wyjątkowo możliwość wystawienia zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. W efekcie egzaminowanie takich osób będzie się odbywać poza systemem PKK. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej szkolenie będzie prowadzone w oparciu o książkę ewidencji osób szkolonych i kartę przeprowadzonych zajęć. To oznacza cofnięcie się w kwestii systemu szkolenia kierowców o dobre półtorej dekady. Niestety rozwiązanie było konieczne.

Rozporządzenie zmieniające zasady egzaminowania jest konieczne, ale tymczasowe

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy. Na jego mocy określony został także wzór zaświadczenia wydawanego po ukończonym kursie. Zapisy wejdą w życie z dniem 10 listopada 2023 r. Są jednak rozwiązaniem tymczasowym. Tymczasowym do czasu uruchomienia kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego w centralnej ewidencji kierowców, na mocy którego dostęp do PKK uzyska także wojsko. I kwestia jest mocno paląca. Tylko w roku 2023 wojsko ma zamiar wyszkolić blisko 30 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Bez rozporządzenia i zaświadczenia dla WORD-u część z nich mogłaby mieć spory problem...

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.