Najszybsze połączenie drogowe Szczecina z Warszawą. Trwają prace nad trasą S10

Droga ekspresowa S10 w niedalekiej przyszłości będzie najszybszym połączeniem drogowym Szczecina z Warszawą. Jaki jest aktualny stan prac przy inwestycji?

Droga ekspresowa S10 usprawni dojazdu do województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego, a także połączy dwa najważniejsze miasta regionu - Bydgoszcz oraz Toruń. Jak przekazuje GDDKiA, na jej otwarcie będziemy musieli jeszcze poczekać. Na razie trwa opracowywanie dokumentacji przygotowawczej dla planowanej budowy odcinka od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) o długości około 100 km wraz z fragmentem drogi ekspresowej S50 o długości około 20 km (łącznik z S7).  Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zobacz wideo

W roku 2021 został podpisany Program Inwestycji na proces przygotowawczy dla drogi ekspresowej S10 na odcinku od autostrady A1 do OAW. Z kolei w sierpniu ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z podziałem na część na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (od A1 do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego) oraz od granicy do DK50 wraz z odcinkiem S50 do S7. Zadanie obejmujące łącznie około 120-kilometrowy odcinek dróg ekspresowych wykonuje konsorcjum firm TPF (lider) i Databout.  

Przebieg S10 pomiędzy A1 i OAW

Trasa będzie miała swój początek na węźle Włocławek Północ na A1. Następnie będzie wytyczona nowym mostem przez Wisłę do gminy Fabianki. Dalej prowadzi na wschód, gdzie w gminie Tłuchowo przekroczy granicę woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Długość tej części wynosić będzie około 40 km. W woj. mazowieckim trasa będzie miała około 60 km i biegnie na południowy wschód w okolicy Płocka. Swój bieg kończyć będzie na północnym przebiegu OAW, czyli S50, w okolicach miejscowości Naruszewo. Dokumentacja obejmuje także 20 km połączenia drogą S10 z S7 za pomocą S50, która będzie odcinkiem OAW. Zadanie to stanowi także jedną z kluczowych inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Stan przygotowań do realizacji S10.Stan przygotowań do realizacji S10. Fot. GDDKiA

Praca wre

Obecnie inżynierowie i budowniczy są w drugiej fazie prac projektowych, w której precyzowane są rozwiązania dla trzech wariantów przebiegu trasy głównej, a także połączenia Płocka poprzez dwujezdniową DK60 (w śladzie istniejącym i nowo projektowanym). By znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie, w pracach wzięły udział także władze Płocka. 20 lipca tego roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejskiego samorządu, na którym przedstawiono propozycje rozwiązań i wzajemne oczekiwania.

Na kolejnym spotkaniu, 17 sierpnia dyrekcja przedstawiła kolejną rewizję wariantów budowy dwujezdniowej DK60 w nowym śladzie z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i przekazanych planów rozwoju sieci drogowej miasta. Na spotkaniu wymieniono informacje i ustalono konieczność przedstawienia kolejnego wariantu powiązania DK60 z układem miejskim.

Środowisko

Jak dodają przedstawiciele GDDKiA, "trwa także inwentaryzacja przyrodnicza i opracowywane są projekty robót geologicznych dla całego zadania. Przygotowano wstępną prognozę ruchu i trwają prace nad częścią techniczną STEŚ". Dyrekcja stwierdza, że cały czas otrzymuje opinie od jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje też z projektantami CPK w zakresie rozwiązań kolizji wariantów S10 z planowanymi liniami kolejowymi. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.