Poszukiwana, poszukiwany! Ruszył przetarg na ostatni i najtrudniejszy odcinek S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka wykonawcy do zaprojektowania ostatniego odcinka drogi ekspresowej S7. Odcinek między Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej (S8) w Warszawie ma długość około 12,9 km. Ten fragment trasy jest szczególnie wymagający ze względu na ruch drogowy, wysokie zurbanizowanie terenu i integrację z istniejącą infrastrukturą miasta.

Zakres prac, jakie chce zlecić GDDKiA wykonawcy, obejmuje przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji dla budowy drogi ekspresowej S7. Nowa trasa będzie dwujezdniowa z trzema pasami ruchu, z dwoma tunelami na Bielanach (około 1000 m) i Bemowie (około 1100 m). Planowane są cztery węzły:

  • Łomianki,
  • Warszawa Wólka Węglowa,
  • Warszawa Chomiczówka,
  • Warszawa Północ (łączący się z Trasą Armii Krajowej S8).

W ramach projektu powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

"Kryteria oceny ofert zostały nieco zmodyfikowane, gdzie cena stanowi tylko 40 proc. oferty, a pozostałe 60 proc. to kryteria jakościowe. Pod uwagę będą brane doświadczenie projektowe osób, które wykonawcy zamierzają zaangażować (50 proc.) oraz proponowane metodyki pracy przy projektowaniu (10 proc.). Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić propozycję zapewnienia jakości procesu projektowego oraz narzędzia i rozwiązania, które poprawią efektywność i terminowość prac" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z tym, że odcinek drogi jest szczególnie skomplikowany ze względu na miejsce przebiegu w terenie zurbanizowanym, przewiduje się najpierw opracowanie Projektu Budowlanego. Takie działanie pozwoli na analizę różnych wariantów i wybór najbardziej optymalnego z rozwiązań. GDDKiA zdaje sobie sprawę, że w tym przypadku koordynacja projektu i wytyczenie trasy musi być na bieżąco koordynowane z samorządami. Szczególnie trudnym zdaniem prawdopodobnie będzie wytyczenie węzła Janickiego.

Kluczowe ustalenia z samorządowcami

"Podczas regularnych spotkań z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany oraz gmin Stare Babice, Izabelin i Łomianki omawiać będziemy kwestie techniczne związane między innymi z parametrami technicznymi oraz utrzymaniem dróg, które będą obsługiwać okoliczne tereny po oddaniu do użytkowania nowej trasy S7" – zapewniła GDDKiA.

Jednym z istotnych tematów rozmów ma być budowa wspomnianego węzła Janickiego w planowanej drodze ekspresowej S7. Drogowcy muszą wraz z władzami Warszawy znaleźć komromis, dlatego wykonawca projektu będzie musiał przygotować dwa warianty dla Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Trasa MMS-C): z węzłem Janickiego i bez niego, uwzględniając jednocześnie rezerwę terenową.

Aby ostatecznie zdecydować o budowie węzła Janickiego, konieczna jest dalsza, szczegółowa koordynacja prac w zakresie rozwiązań technicznych i harmonogramów realizacji obu inwestycji. Jak twierdzi GDDKiA kluczem do zapewnienia pełnej funkcjonalności ruchowej w tym obszarze oraz omawianych sieci dróg (trasy S7 i Trasy MMS-C) jest kontynuacja budowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie przez Warszawę aż do ul. Lazurowej.

Zobacz wideo

Parametry ostatniego odcinka S7 

Całkowita długość trasy wyniesie około 12,9 km, a w niektórych miejscach będzie miała nawet cztery pasy ruchu. Projekt obejmuje również budowę dwóch tuneli, wiaduktów, przejść podziemnych, kładek pieszo-rowerowych oraz urządzeń ochrony środowiska. Oprócz tego planowane są przejścia dla zwierząt oraz ogrodzenie trasy. Projekt ma także uwzględnić połączenie trasy z lokalnym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem istniejących węzłów.

Więcej o:
Copyright © Agora SA