Groby, średniowieczne osady i biżuteria. Pokazali co wykopują podczas budowy dróg

Plac budowy dróg to jednocześnie potężne place archeologiczne. Podczas prac ziemnych drogowcy trafiają na prawdziwe skarby i dokonują istotnych odkryć. Często przy okazji budowy odkrywane są pozostałości dawnego osadnictwa ludzkiego, groby oraz przedmioty codziennego użytku, w tym naczynia, monety i biżuteria.

Na szczęście dziś na placach budowy, nieodłącznym elementem są prace archeologiczne. Prace nie mogą ruszyć, zanim naukowcy nie sprawdzą, czy dany teren nie kryje istotnych, z punktu widzenia historii, tajemnic. Co więcej, dzięki szeroko zakrojonemu planowi budowy lat od lat nasze zbory muzealne i archeologiczne wciąż się powiększają. Jedne z ostatnich istotnych odkryć archeologicznych poczyniono przy okazji budowy drogi S7.

Budowa S7 - ślady różnych epok

Pierwsze prace archeologiczne na budowie drogi ekspresowej nr 7 rozpoczęto w 2016 roku. Prac badaczy skupiały się wtedy na dziewięciu stanowiskach o łącznej powierzchni 6,8 hektara. Jednak w miarę postępu prac, odkrywane były kolejne artefakty z różnych epok, co skutkowało stopniowym poszerzaniem obszaru badań. Ostatecznie, badania objęły aż 37 hektarów na 21 stanowiskach. Zakres prac archeologicznych zwiększył się zatem niemal pięciokrotnie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomniała najważniejsze odkrycia, na jakie natknięto się podczas budowy dróg.

Moczydło - od epoki brązu do średniowiecza

W miejscowości Moczydło odnaleziono ceramikę z wczesnej epoki brązu (około 2200-2000 p.n.e.), której styl wykonania wskazywał na wpływy kultury z obszaru stepów nadczarnomorskich. Odnaleziono także artefakty z okresu średniowiecza, w tym ostrogi używane przez jeźdźców z przełomu XIII i XIV wieku oraz naczynia ceramiczne.

Zobacz wideo

Folwark w Tochołowie

Na terenie związanym z folwarkiem Tęczyńskich z połowy XVII wieku znaleziono liczne fragmenty naczyń ceramicznych z XV-XVII wieku oraz wyroby metalowe, w tym ozdobne aplikacje pasów, elementy uzbrojenia i brązowy kocioł o średnicy 40 cm. Odkryto także monety szwedzkie z okresu "potopu".

Giebułtów - ślady osadnictwa z różnych epok

Najstarsze pozostałości, datowane na około 6 tysięcy lat, pochodziły z osady ludzi kultury pucharów lejkowatych. Odkryto także grobowiec typu megaksylonu oraz cmentarzysko związane z kulturą mierzanowicką, w którym znaleziono m.in. kamienny topór, grot strzały i ozdoby z miedzi.

Wszystkie znalezione artefakty przeszły proces inwentaryzacji, konserwacji i analizy. Następnie zostały przekazane do Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.