Zatrzymano 5421 kierowców pod wpływem narkotyków. Jest lepiej, niż wcześniej

W odpowiedzi na interpelację poselską, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że w 2022 r. zatrzymano blisko 5,5 tys. kierowców pod wpływem zakazanych substancji. Dla porównania - w 2021 odnotowano ich blisko 5,9 tysiąca. Czy zapowiada to tendencję spadkową?

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak informuje portal Prawo drogowe, interpelacja poselska nr 40299 została skierowana przez Joannę Fabisiak z PO. Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w MSWiA, Maciej Wąsik. Informacje zostały przygotowane na podstawie stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Zobacz wideo Pościg policji za kierowcą pod wpływem narkotyków. Uciekał jadąc pod prąd!

Prawo jest bezlitosne. Jednoznaczna odpowiedź

Podstawę do odpowiedzi na interpelację stanowiła ustawa z dn. 1997 r. Prawo o ruchu drogowym [1], czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem oraz jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

Każdy kierowca kontrolowany przez funkcjonariuszy, niezależnie od powodu, jest poddawany ocenie pod kątem pozostawania pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W przypadku, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie po użyciu lub pod wpływem takiego środka, policjant jest zobowiązany do przeprowadzenia badania w celu ustalenia jego obecności w organizmie.

Działania te, zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą legalizmu, są realizowane na podstawie i w granicach prawa. Odnosząc się do kwestii zatrzymań kierowców będących pod wpływem narkotyków [2] informuję, że w 2021 r. ujawniono 5 892 kierujących pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu lub po użyciu takiego środka, natomiast w 2022 r. liczba ta wyniosła 5 421.

Mniej kierowców pod wpływem narkotyków. Idziemy w dobrym kierunku?

Te dane traktujemy oczywiście z radością, niemniej nie zamierzamy twierdzić, czy są jednoznaczne. Fakt, przybyło kontroli na polskich drogach, a taryfikator oraz konsekwencje prawne są coraz bardziej bezlitosne dla recydywistów za kółkiem. Nie podejmujemy się jednak oceny, czy spadek zatrzymań wynika jednak z większego sprytu kierowców pod wpływem substancji psychoaktywnych bądź lepszej weryfikacji ich zachowań za kółkiem przez patrole. Dane za rok obecny przyniosą nam więcej odpowiedzi, czy polskie społeczeństwo zmierza w dobrym kierunku.

Źródło: prawodrogowe.pl

Więcej o:
Copyright © Agora SA