Pielgrzymka na drodze - co ma robić kierowca. Można wyprzedzać albo wjeżdżać między ludzi?

Widok pielgrzymki na drodze może być momentami przytłaczający dla kierowcy. Jak się zachować w takiej sytuacji? Przepisy mocno precyzją zarówno zasady tworzenia kolumny pieszych, jak i zachowania prowadzącego w stosunku do niej.

O przepisach drogowych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Mamy aktualnie okres szczególnie... pielgrzymkowy! Pochód wiernych idących w kierunku Jasnej Góry można spotkać na wielu drogach lokalnych i krajowych. A skoro mówimy o dużej grupie osób idących jezdnią, warto przypomnieć dwie rzeczy. Pierwszą jest zasada tworzenia i poruszania się pielgrzymki. Drugą zasady, o których musi pamiętać kierujący, widząc pielgrzymkę.

Zobacz wideo Wjechał na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle

Zasady poruszania się pielgrzymki. Przepisy je mocno precyzują

Zacznijmy jednak od pielgrzymki. Tu kluczowych jest kilka aspektów. Mowa o tym, że:

  • pielgrzymka de facto jest kolumną pieszych. Tak brzmi prawna kwalifikacja. Jej definicję z kolei podaje art. 2 pkt 19 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kolumną pieszych jest "zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę".
  • kolumnę pieszych może prowadzić tylko osoba, która ukończyła 18. rok życia – mówi o tym art. 12 ust. 7 pkt 3 ustawy PoRD.
  • kolumna pieszych może się poruszać tylko prawą stroną jezdni, czyli zgodnie z kierunkiem, w którym poruszają się samochody – mówi o tym art. 12 ust. 1 ustawy PoRD.
  • w jednym rzędzie kolumny nie może iść więcej, niż 4 osoby, ale też tylko pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni – mówi o tym art. 12 ust. 3 ustawy PoRD.
  • pojedyncza kolumna pieszych nie może mieć długości większej niż 50 metrów. Odległość między poszczególnymi kolumnami powinna wynosić co najmniej 100 metrów – mówi o tym art. 12 ust. 5 ustawy PoRD.
  • gdy kolumna porusza się w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki, przy czym pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu, a ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu – mówi o tym art. 12 ust. 6 pkt 1 ustawy PoRD.
  • gdy kolumna porusza się w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, a dodatkowo ma długość większą niż 20 metrów, idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 metrów – mówi o tym art. 12 ust. 6 pkt 2 ustawy PoRD.
  • kolumna pieszych ma zakaz poruszania się w czasie mgły – mówi o tym art. 12 ust. 7 pkt 1 ustawy PoRD.

Pielgrzymka na drodze. O czym musi pamiętać kierowca?

Jak powinien zachować się kierowca widzący pielgrzymkę? W pierwszej kolejności art. 3 ust. 1 ustawy PoRD zobowiązuje go do zachowania szczególnej ostrożności. Powinien uważnie obserwować drogę, jej otoczenie i zachowania uczestników pielgrzymki. Poza tym powinien pamiętać o tym, że:

  • w sytuacji, w której pojawi się możliwość wyprzedzenia kolumny pieszych, pojazd w czasie wykonywania manewru powinien zachować odstęp od kolumny wynoszący co najmniej 1 metr – mówi o tym art. 24 ust. 2 ustawy PoRD.
  • kolumnę pieszych należy wyprzedzić w całości. Nie można jej rozdzielać czy wjeżdżać między pieszych idących w niej – mówi o tym art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy PoRD.

Złamanie powyższych obowiązków jest związane z potencjalnym mandatem karnym, który może dostać kierowca. W sytuacji, w której zdecyduje się na wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego uczestnika ruchu, otrzyma od funkcjonariuszy 300 zł grzywny i 6 punktów karnych. Gdy podczas wyprzedzania wjedzie między idące w kolumnie osoby, dostanie karę o wysokości 200 zł. Czyn oznacza też dopisanie do konta w CEPiK 2. punktów karnych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.