Ogłoszono przetarg na budowę ostatniego odcinka S19 - drogi, która może być mało przydatna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje 9,5-kilometrowy fragment S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo. To ostatni odcinek drogi łączącej Białystok z przejściem granicznym z Białorusią.

We wschodnim regionie Polski sporo się ostatnio dzieje. Nie mam tu na myśli dziwnych ruchów najemników na Białorusi, ale budowę dróg. Rusza m.in. budowa kolejnych odcinków Via Carpati. Al najnowsza wiadomość GDDKiA dotyczy budowy fragment S19 na północno-zachodniej stronie Białegostoku, który jest ostatnim odcinkiem tej trasy prowadzącej w kierunku granicy państwa z Białorusią. Doga ma połączy już wybudowany odcinek Kuźnica – Sokółka, z odcinkiem S19 Krynice-Białystok Zachód, który oczekuje na uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie budowy.

W ostatnich dniach lipca ogłoszono też przetargi na dwa inne odcinki S19, Sokółka Północ-Czarna Białostocka oraz Czarna Białostocka-Białystok Północ. Dzięki realizowanym i planowanym odcinkom S19 po północnej stronie Białegostoku włącznie z węzłem Białystok Zachód na skrzyżowaniu z S8 możliwe będzie dotarcie drogami ekspresowymi do przejścia granicznego w Kuźnicy. Problem tylko w tym, czy ruch na tym przejściu nie zostanie niebawem wstrzymany i to nie wiadomo, na jak długo.

Nowy odcinek S19

Na planowanym odcinku S19 zaplanowano dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym, łączącą węzeł Białystok Północ z węzłem Dobrzyniewo. Wybór rodzaju nawierzchni, czy to asfaltu czy cementu, pozostawiony zostanie wykonawcy. Droga ta będzie przystosowana do kategorii ruchu KR6 i nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Projekt obejmuje budowę 11 obiektów inżynierskich, w tym 10 nowych oraz dostosowanie istniejącego na węźle Białystok Północ do potrzeb nowej trasy.

Zobacz wideo

Modernizacja węzłów

W ramach planowanego odcinka przewidziano modernizację istniejącego węzła Białystok Północ poprzez dobudowanie brakujących łącznic, wymianę warstwy ścieralnej oraz elementów oznakowania i bezpieczeństwa ruchu. Drugim węzłem będzie nowo budowany węzeł Dobrzyniewo na odcinku Krynice-Białystok Zachód. Ten węzeł umożliwi połączenie odcinków na północ od Białegostoku, na które przetargi zostały ogłoszone w lipcu, z odcinkiem S19 Krynice-Białystok Zachód, co stworzy łączność z istniejącą S8.

Postęp w przetargach

Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 6 września 2023 roku. Po zakończeniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 39 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka.

Zawarcie umów w przetargach na trzy odcinki oznacza, że cała trasa S19 na północ od Białegostoku, od granicy w Kuźnicy do węzła Białystok Zachód, zostanie zrealizowana. Dzięki temu możliwe będzie dojazd do przejścia granicznego w Kuźnicy, ominąwszy Białystok. Postęp prac na całej S19 w województwie podlaskim będzie na bieżąco monitorowany.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.