Rozpoczęcie prac na obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego tuż tuż

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje prace nad dokumentacją projektową dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Mowa tutaj o odcinku Drogi Krajowej nr 9 pomiędzy miejscowościami Rudka a Jacentów. Przebieg trasy został już określony w prawomocnej i ostatecznej decyzji środowiskowej. Więcej szczegół m.in. dokładne rozwiązania techniczne, powinniśmy poznać we wrześniu.

GDDKiA już w lutym podpisała mowę na zaprojektowanie prawie 13-kilometrowego odcinka DK9, a także uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Projektant trasy wykonał już pomiary ruchu, opracował prognozy i analizy ruchowe, oraz sporządził mapy do celów projektowych. Aktualnie trwa opracowanie szczegółowych rozwiązać technicznych i komunikacyjnych. Pod koniec tego kwartału poznamy pierwsze wyniki prac, natomiast złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID planowane jest w styczniu 2024 r. 

Znaczenie inwestycji

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka - Jacentów będzie miała ok. 12,7 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni (umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg).

Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie), sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt. 

Droga krajowa nr 9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Rzeszów stanowi fragment ważnej trasy, zapewniającej połączenie z południowo-wschodnią częścią kraju. Umożliwia m.in. dojazd do autostrady A4 oraz w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Realizacja planowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego pozwoli skrócić czas przejazdu w ruchu tranzytowym. Przyniesie również poprawę jakości życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez wyprowadzenie tranzytu, usprawnienie komunikacji lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyczyni się także do poprawy rozwoju infrastruktury komunikacyjnej województwa świętokrzyskiego.

Przyjęte rozwiązania poprawiają skomunikowanie z drogami samorządowymi w tym w szczególności z DW751 przez zaprojektowane skrzyżowanie/węzeł w miejscowości Szewna, DW755 przez projektowany węzeł Miłków oraz przez realizowanie odcinka tzw. małej obwodnicy Ostrowca z węzłem Brezelia na DW755, a także z DW 754 przez obecną DW751 i DK9, małą Obwodnicę Ostrowca i dalej ul. Samsonowicza lub przez drogę gminą Al. 25-lecia.  

Jednocześnie rozwiązania te spowodują wyłączenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, odciążając pozostałe drogi. Dodatkowo połączenie projektowanej obwodnicy z obecną DK 9 przez węzeł Rudka i dalej węzeł w m. Boksycka, a także zaprojektowany węzeł Miłków zapewnią wygodne połączenia z obecną siecią dróg powiatowych i gminnych.

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.