Czy podczas kontroli policjant może wsiąść do samochodu? Przepisy są jasne

Kierowcy często zastanawiają się nad tym, czy policjant może wsiąść do kontrolowanego samochodu i poprowadzić go. Przepisy w tym zakresie są bardzo jasne i precyzyjnie wskazują sposób zachowania. Tryb postępowania opiszemy w tym materiale.

Więcej o przepisach dotyczących kierowców opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Policjanci w czasie kontroli drogowej mają naprawdę szerokie uprawnienia. Te nie są jednak bezgraniczne. Funkcjonariusz nie może zatem stwierdzić, że po prostu przejedzie się kontrolowanym autem. Bo takim np. jeszcze nigdy nie jechał. Możliwość taka jest mocno limitowana. A granice wyraźnie wyznaczają przepisy.

Zobacz wideo Policyjny pościg za skradzionym samochodem

Kiedy policjant może wsiąść do kontrolowanego samochodu?

Sytuacje, w których policjant może zasiąść za kierownicą kontrolowanego samochodu, wyraźnie opisuje par. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Te są ograniczone głównie do dwóch przypadków.

Po pierwsze kontrolujący może kierować kontrolowanym pojazdem jeżeli jest to niezbędne dla dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Może się okazać, że w razie wypadku drogowego z udziałem np. pieszego policjanci postanowią sprawdzić skuteczność działania hamulców. Ewentualnie kontrola jest prowadzona przez ITD i inspektorzy będą chcieli przyjrzeć się masie pojazdu lub naciskowi jego osi.

Policjant może prowadzić kontrolowane auto, gdy musi sprowadzić je z drogi

Po drugie kontrolujący może kierować kontrolowanym pojazdem jeżeli jest to niezbędne dla sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu. Policjant może zatem po prostu przeparkować pojazd poza obręb drogi. Opcja taka dotyczy szczególnie przypadku, w którym:

  • występuje podejrzenie, ewentualnie badanie wykazało, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • zatrzymanie nastąpiło w wyniku prowadzonych działań pościgowych, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że pojazd pochodzi z przestępstwa lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w pojeździe znajdują się osoby, które popełniły przestępstwo.

Bardzo ważne jest to, że policjant może kierować kontrolowanym pojazdem tylko w zakresie kategorii prawa jazdy, które posiada. Zatem gdy zatrzyma do kontroli ciężarówkę, a posiada prawo jazdy kat. B, poprowadzić jej nie będzie mógł. I to nawet w przypadkach opisanych powyżej.

Przepisy są jasne. Kary za ewentualne przewinienia policjantów również

Jeżeli konkretna sytuacja drogowa nie spełnia któregokolwiek z powyższych wymogów, policjanci nie powinni zasiadać za kierownicą kontrolowanego pojazdu. W przeciwnym razie łamią prawo i mogą podlegać odpowiedzialności służbowej. Jeszcze trudniejsze stanie się ich położenie, gdy wsiądą do pojazdu, do prowadzenia którego nie posiadają uprawnień. To bowiem teoretycznie uruchamia działanie art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń. Skutkiem powinna się stać grzywna wynosząca co najmniej 1500 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Teoretycznie, bo kolega policjant nie ukarze kolegi policjanta. Doniesienie w tej sprawie poparte dowodami musiałby złożyć kontrolowany.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.