Ważna autopoprawka rządu do projektu dot. zakazu wyprzedzania się ciężarówek. Będą wyjątki

Planowane przez rząd zmiany w kwestii przepisów ruchu drogowego zakładają m.in. wprowadzenie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na drogach szybkiego ruchu. Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło do projektu ustawy autopoprawkę, która zwraca uwagę na jedną, dość istotną kwestię.

We wtorek do Sejmu wpłynęła autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także niektórych innych ustaw. Dokument dotyczy m.in. zakazu wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. W przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury poprawce zawarto wyjątki dopuszczające wyprzedzanie się wielotonowych pojazdów. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zobacz wideo

Ważne wyjątki

Ministerstwo zmieniło brzmienie proponowanego zakazu, dostosowując go do drogowych realiów. Kierowcy ciężarówek będą mogli wyprzedzać inne pojazdy, ale tylko wtedy, gdy będą one poruszały się z prędkością znacznie niższą niż dopuszczalna na danym odcinku drogi. Zgodnie z ostatnią poprawką, zabrania się kierującemu pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t lub 12 t, wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze. Co więcej, będzie można także wyprzedzać pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Rząd chce, by kierowcy ciężarówek trzymali się jak najbliżej prawej strony

Co więcej, rząd chce także upłynnić ruch na trasach o co najmniej trzech pasach ruchu. Jak można przeczytać w projekcie, "w przypadku ruchu pojazdów na autostradzie lub drodze ekspresowej na odcinku pomiędzy węzłami o trzech pasach ruchu kierujący pojazdem ciężarowym lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m będzie zobowiązany poruszać się jednym z dwóch pasów ruchu położonych najbliżej prawej krawędzi jezdni".  Co więcej, "w przypadku ruchu w obszarze węzła drogowego, w którym występują pasy włączenia i wyłączenia kierujący pojazdem będzie zobowiązany zajmować wyłącznie jeden z dwóch pasów ruchu dla kierunku, w którym się porusza, usytuowanych najbliżej prawej krawędzi jezdni".

Planowane zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo, a także płynność ruchu na drogach szybkiego ruchu. Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu, "wyprzedzanie się pojazdów ciężarowych przy maksymalnej prędkości, jaką samochody ciężarowe mogą osiągać, powoduje znaczne wydłużenie czasu trwania manewru, co zmusza do gwałtownego wytracenia prędkości jazdy przez pojazdy, dla których dopuszczalna prędkość na tych drogach wynosi 140 km/h oraz 120 km/h, a w następstwie powoduje tworzenie się kolejki pojazdów na blokowanym pasie ruchu". Zgodnie z przewidywaniami Resortu Infrastruktury przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2023 roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.