Te drogi krajowe znikną z mapy Polski. Rząd szykuje zmiany i proponuje nowe trasy

Pora na kolejne zmiany na drogowej mapie Polski. Ministerstwo infrastruktury pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi pozbawienia wybranych odcinków tras kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia kolejnych tras do dróg wyższej kategorii. Oto lista odcinków dróg, jakimi zajęli się rządzący.

Jak wprowadzić zmiany na liście dróg krajowych (DK) i usunąć wybrane odcinki? W Polsce wystarczy do tego rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrami spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej (podstawą są przepisy ustawy o drogach publicznych a w szczególności art. 10.). Wypada także zasięgnąć opinii samorządów, czyli sejmików województw czy rad miast. Tyle i aż tyle.

Zobacz wideo Autosacrum

Przepis ustawy o drogach publicznych

Art. 10 ustęp 5. Odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej.

W bazie rządowego centrum legislacji pojawiły się dwa nowe projekty rozporządzeń dotyczących sieci dróg krajowych w Polsce. Ministerstwo infrastruktury planuje bowiem kilka zmian. Z listy dróg krajowych znikną dwa odcinki na południu Polski. Na tym nie koniec. W trzech miastach Polski zaplanowano zaś drogowy awans. Status drogi krajowej otrzyma kilka odcinków dróg.

Proponowane odcinki dróg pozbawione kategorii drogi krajowej

 • Jaworzno. Odcinek drogi krajowej nr 79 – ul. Katowicka. Fragment od ul. Wojska Polskiego do granicy miasta.
 • Sosnowiec. Odcinek drogi krajowej nr 79 – ul. Orląt Lwowskich. Fragment od granicy miasta do ul. Obrońców Września 1939 roku.

Jaworzno - ulica KatowickaJaworzno - ulica Katowicka NaviExpert. Materiały producenta

W uzasadnieniu projektu czytamy, że zmiany wynikają z ostatnich inwestycji drogowych. Oba odcinki przestały pełnić funkcję drogi krajowej i stały się zbędne w sieci DK. Wszystko z powodu wybudowania przez Jaworzno nowego odcinka drogi krajowej nr 79 – ul. Obrońców Września 1939 roku.

Proponowane odcinki dróg zaliczone do kategorii drogi krajowej

 • Ostrowiec Świętokrzyski. Al. 25-lecia Wolności od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do ul. Jana Piwnika „Ponurego"). Obecnie droga gminna. Docelowo DK9.
 • Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jana Piwnika „Ponurego" od al. 25-lecia Wolności do ul. Kolejowej. Obecnie droga gminna. Docelowo DK9.
 • Kołobrzeg. Ulica Warzelnicza od wjazdu do Portu do ul. Solnej. Obecnie droga gminna. Docelowo DK 11.
 • Kołobrzeg. Ulica Solna od ul. Warzelniczej do ul. Żurawiej. Docelowo DK 11.
 • Kołobrzeg. Ulica Żurawia od ul. Solnej do ul. Toruńskiej. Docelowo DK 11.
 • Kołobrzeg. Ulica Toruńska od ul. Żurawiej do ul. Europejskiej. Docelowo DK 11.
 • Kołobrzeg. Ulica Europejska od ul. Toruńskiej do ul. 6 Dywizji Piechoty. Docelowo DK 11.
 • Kołobrzeg. Ulica bez nazwy od ul. 6 Dywizji Piechoty do ronda Jerzego Patana. Docelowo DK 11.
 • Jaworzno. Ulica Wojska Polskiego od ul. Obrońców Września 1939 roku do ul. Katowickiej. Obecnie droga powiatowa. Docelowo DK 79.

Kołobrzeg - ulica EuropejskaKołobrzeg - ulica Europejska NaviExpert. Materiały producenta

Skąd powyższe zmiany? W uzasadnieniu projektu wskazuje się potrzebę zapewnienia spójności sieci dróg krajowych. W Ostrowcu Świętokrzyskim oznacza to połączenie miejskiej obwodnicy z drogą krajową nr 9. W Kołobrzegu zmiany powiązano z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 11. W Jaworznie istniejące odcinki zostaną zaś włączone do DK 79 (nowy przebieg trasy, by wyprowadzić ruch tranzytowy z terenów zurbanizowanych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.