Przekroczyłeś prędkość? Otrzymasz mandat inaczej, niż się tego spodziewasz

W piątek 21 kwietnia opublikowano rozporządzenie dotyczące sposobu nakładania mandatów karnych. Wkrótce kierowcy, którzy zostali przyłapani przez fotoradar na przekraczaniu prędkości, będą mieli możliwość odebrania mandatu przez internet.

21 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Wkrótce, każdy kierowca, który zostanie przyłapany przez fotoradar, będzie miał możliwość pobrania udostępnionego mu mandatu. Będzie miał na to 21 dni. Po ich upływie mandat będzie doręczony przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zobacz wideo

Oszczędności kluczowe

Wprowadzenie zmian związane jest z cięciem kosztów. Jak możemy wyczytać w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu - "Obecnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego za wykroczenia ujawniane za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów) generuje mandaty karne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które następnie są doręczane sprawcom wykroczeń pocztą tradycyjną – przesyłkami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, co znacznie wydłuża czas postępowania, a także generuje koszty po stronie Skarbu Państwa".

Rządzący wskazali, że doręczenie mandatu drogą elektroniczną nie wymaga tworzenia korespondencji papierowej ani jej tradycyjnego wysyłania za pośrednictwem operatora pocztowego, a więc przyczynia się do zmniejszenia kosztów postępowania. Wskazano, że GITD w samym 2021 roku wydała na przesyłki pocztowe ponad 16 mln złotych. 

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Jak wytłumaczono w ocenie skutków rozporządzenia dołączonego do projektu - "Okres ten pozwoli na wprowadzenie niezbędnych zmian w Centralnej Ewidencji Naruszeń (CEN), będącej systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego inspektor wystawia mandat karny i przekazuje w trakcie kontroli ukaranemu".

Jak będzie można odebrać mandat elektronicznie?

Kierowca, chcący odebrać mandat w formie elektronicznej, musi założyć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK), obsługiwanym przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Jak tłumaczą rządzący - "Konto na eBOK mogą zakładać tylko te podmioty, które posługują się profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym, co gwarantuje potwierdzenie tożsamości interesanta. Każda czynność na eBOK jest w pełni rozliczalna, co oznacza, że wiadomo kto i kiedy otwierał podgląd poszczególnych dokumentów oraz kto przesyłał korespondencję".

Niezbędne będzie również wyrażenie odpowiedniej zgody w systemie. Konieczne będzie przy tym użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czy też podpisu zaufanego. W dokumencie czytamy - "Doręczenie mandatu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej polegać ma na udostępnieniu na okres 21 dni sprawcy wykroczenia do pobrania oraz samodzielnego wydrukowania wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego mandatu w postaci obrazu odcinków A, B i C".

Za datę przyjęcia mandatu uznaje się dzień, w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w systemie teleinformatycznym. W przypadku, jeżeli sprawca wykroczenia w okresie udostępnienia mandatu karnego w systemie teleinformatycznym, z jakichkolwiek przyczyn nie pobierze i nie pokwituje mandatu, to mandat karny kredytowany będzie doręczony w sposób tradycyjny, czyli przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Więcej informacji dotyczących zmian w przepisach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.