Czy jak kierowca zrobi nowe uprawnienia, to straci bezterminowe prawo jazdy?

Stare prawo jazdy było bezterminowe. Kierowca zdobył jednak nowe uprawnienia. Czy te również staną się bezterminowe? A jak nie, to czy po zmianie dokumentu wszystkie kategorie otrzymają termin ważności?

Porady w zakresie przepisów związanych z nadawaniem uprawnień do kierowania pojazdami znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Dokładnie 19 stycznia 2013 roku w Polsce zniknęło bezterminowe prawo jazdy. Załóżmy zatem taki scenariusz: przed tą datą kierowca zdobył kategorię B, a po tej dacie kategorię C. Czy to oznacza, że po wydaniu nowego dokumentu po egzaminie na kolejną kategorię, prowadzący straci bezterminowe prawo jazdy?

Zobacz wideo 128 km/h w zabudowanym i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Kierowca lamborghini stracił prawo jazdy

Nowa kategoria będzie terminowa. Stara powinna być bezterminowa

Odpowiedź jest mało jednoznaczna. Bo brzmi: i tak, i nie. Tak, bo nowe uprawnienie będzie ważne przez maksymalnie 15 lat. Termin jego obowiązywania zależy w dużej mierze od tego, na jaki okres zaświadczenie wydał lekarz orzecznik. Równie dobrze termin ważności może zostać skrócony z uwagi np. na pojawienie się wady wzroku. Nie, bo stare uprawnienie musi pozostać bezterminowe. I powody przemawiające za takim stanem rzeczy są dwa.

  1. Starosta w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu na nową kategorię prawa jazdy podejmuje decyzję w sprawie nadania nowych uprawnień. Nie może jednocześnie korygować starych. To nie łapie się w zakres tej czynności, bo przecież nie można drugi raz nadać kierowcy uprawnień, które już posiada.
  2. Zmiana daty ważności uprawnień nadanych przed rokiem 2013 bezterminowo musiałaby oznaczać naruszenie zasady trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych zapisanej w art. 16 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja raz wydana staje się ostateczna. Bez jej zaskarżenia, nie może być mowy o zmianie obowiązywania uprawnień.

Bezterminowe prawa jazdy już niedługo znikną

Kwestia zachowania bezterminowego prawa jazdy tyczy się również wymiany dokumentu z uwagi na jego zgubienie czy zmianę danych zawartych na nim. Tu czynność również w żaden sposób nie odnosi się do nadawania uprawnień i terminu ich obowiązywania. Tej kwestii postępowania administracyjne dotyczyć nie może. A jedyny legalny powód do zmiany terminu ważności prawa jazdy pojawi się w latach 2028 – 2033. To wtedy na mocy ustawy każdy dokument bezterminowy będzie musiał zmienić się w terminowy.

Po ustawowo określonej wymianie terminowe stanie się prawo jazdy. Uprawnienia nadal będą bezterminowe. To niezwykle ważne!

Nowe prawo jazdy nie jest bezterminowe. Co ma zrobić kierowca?

Może się okazać, że w wyniku błędu urzędniczego, podczas dopisywania kolejnej kategorii do prawa jazdy, bezterminowe uprawnienie zmieni się w terminowe. Co wtedy? Po pierwsze konieczne jest napisanie odwołania od decyzji administracyjnej. Jeżeli to by nie pomogło, istnieje możliwość zaskarżenia decyzji starosty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I przykładów wyroków na korzyść kierowców naprawdę nie brakuje. Zazwyczaj po decyzji sądu, starości są zobligowani do korygowania zapisów w dokumencie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.