Nowy pomysł drogowców. Inwestują nie w asfalt, a w nowe technologie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad idzie zgodnie z panującym trendem i zaczyna inwestować w technologie. Co prawda dodatkowych kilometrów dróg z tego nie będzie, ale za to mają być oszczędności i pożytek dla środowiska.

Odnawialne źródła energii – to hasło odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Ten proekologiczny trend trafił też pod strzechę GDDKiA. Zarządca publicznych dróg zaczyna na wielką skalę inwestować w fotowoltaikę. Co prawda panele słoneczne wykorzystywano już do niektórych znaków aktywnych, ale teraz farmy fotowoltaiczne mają pojawiać się przy drogach i zasilać całe MOP-y, obwody drogowe, a w przyszłości także oświetlać drogi i tunele.

Przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA można już spotkać znaki świetlne podłączone do pojedynczych paneli fotowoltaicznych lub małych turbin wiatrowych. Gdzieniegdzie montowane są też mikroinstalacje OZE. W ubiegłym roku pierwsza tego rodzaju instalacja pojawiła się też w Miejscu Obsługi Podróżnych Zbójecka Górka przy S7 w okolicy Rabki-Zdroju.

Instalacja o mocy niespełna 10 kW w okresie od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r. wyprodukowała 7816 kWh. Panele fotowoltaiczne pojawiają się też na budynkach sanitariatów na MOP-ach, a pozyskiwana energia wykorzystywana jest na potrzeby infrastruktury toalet – tłumaczy GDDKiA

Zobacz wideo

Przyszłość to samowystarczalna energetycznie droga

GDDKiA rewolucję ekologiczną zacznie od poszerzenia dwóch odcinków autostrad, A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe i Włocławek Północ oraz A2 Łódź Północ – Konotopa. Zadaniem wykonawców będzie nie tylko opracowanie projektu dobudowy dodatkowego pasa ruchu, ale również instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. Oprócz wykonania koncepcji oraz projektów instalacji OZE przeprowadzą szczegółową analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty budowy, eksploatację oraz utrzymanie, w tym także magazynów energii. W projekcie muszą zostać ujęte optymalne miejsca posadowienia instalacji oraz dokładnie określony ich układ.

OZE pojawią się nie tylko na MOP-ach

Tunele to konstrukcje drogowe, które mają największe zużycie energii w ciągu dnia. Dlatego też przy nowych projektach elementem obowiązkowym dla wykonawców jest także stworzenie instalacji OZE do ich zasilania. Po raz pierwszy taki zapis zastosowano w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz z tunelem blisko kilometrowej długości. Instalacje OZE zostaną zainstalowane nad tunelem dla potrzeb zasilnia go w energię elektryczną, a także na terenie obwodu drogowego w Domaradzu.

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się także na budowanym odcinku S17 Piaski - Hrebenne (na potrzeby obwodu drogowego w Krasnymstawie) oraz na S16 Olsztyn - Barczewo (do zasilania w energię infrastruktury zlokalizowanej w obszarze węzłów drogowych).

Co ciekawe, decyzje co do formy (rodzaju) i konfiguracji instalacji OZE, podejmowane są przez GDDKiA po sprawdzeniu bilansu kosztów i zysków oraz czasu zwrotu, tzn. wyliczeń, dotyczących kosztów budowy, eksploatacji oraz uzyskanych korzyści.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.