Kierowcy wciąż nie wiedzą, o jaką masę chodzi w znaku B-18, a potem dostają mandaty

Znak B-18 mówi o konkretnej masie pojazdu. Nie chodzi jednak o masę własną czy dopuszczalną. Jaka opcja pozostała? Niestety ale ta, która jest najtrudniejsza do precyzyjnego wskazania dla kierującego.

O znakach drogowych, ale i przepisach szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Znak D-18 jest typowym znakiem zakazu. Ma białe tło, czerwoną obwódkę i wyraźnie zapisaną masę wyrażoną w tonach w środku. Masa ta odnosi się do pojęcia DMC? No właśnie nie. Niewiedza w tym przypadku może być kosztowna. Dlatego warto dokładnie wyjaśnić znaczenie tablicy B-18.

Zobacz wideo Policjant kierujący ruchem - tak należy odczytywać wydawane sygnały

Znak B-18 i masa pojazdu. Ale która konkretnie masa?

Definicja znaku drogowego B-18 brzmi "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad XX t", przy czym XX to zmienna wartość pojawiająca się na konkretnym znaku. Uwagę kierujących powinny tu zwrócić uwagę słowa o mówiące rzeczywistej masie całkowitej. Oznaczają to samo, co DMC? W żadnym razie. Może zatem chodzi o masę własną pojazdu? Też właśnie nie. To odrębne pojęcie, które może stworzyć kierowcy prawdziwy problem.

Rzeczywistą masę całkowitą precyzują oczywiście przepisy. Według definicji zapisanej w art. 2 pkt 55 ustawy Prawo o ruchu drogowym pod pojęciem tym ukrywa się "masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób". W skrócie to masa pojazdu aktualna w danym momencie i przy obecnym poziomie załadowania. Finalnie może się zatem okazać, że będzie zarówno wyższa, jak i niższa od DMC wpisanego w rubryce F.2 dowodu rejestracyjnego. Aby określić poziom rzeczywistej masy całkowitej, konieczne jest zważenie pojazdu, ewentualnie posiadanie precyzyjnych informacji na temat masy własnej auta oraz masy wszystkich przedmiotów i ludzi znajdujących się na pokładzie.

Za wysoka masa rzeczywista za znakiem B-18 oznacza mandat

W skrócie kierowca będzie miał naprawdę duży problem z określeniem rzeczywistej masy całkowitej z dokładnością do każdego grama. Czy to oznacza, że znak B-18 pozostaje martwy? Nie do końca. Bo jego obowiązywanie nadal mogą egzekwować służby w postaci policji czy inspekcji transportu drogowego. Dlatego kierujący widząc znak B-18 przed maską pojazdu, powinien chociaż szacunkowo określić masę auta w danym momencie. Dzięki temu będzie wiedział czy może wjechać na oznaczony znakiem warunkowego zakazu odcinek, czy nie.

Niezastosowanie się do znaku B-18 oznacza 500 zł mandatu. Do konta kierującego dopisane zostaną również 2 punkty karne.

Gdzie ustawia się znak B-18?

Znak B-18 jest stawiany przed drogami o obniżonej nośności, które mogą ulec uszkodzeniu po przejeździe ciężkiego pojazdu. Mogą być na nich również mosty o ograniczonej nośności. Znak B-18 o "większym tonażu", może być umieszczony na drodze, przy której stoją zabytkowe budynki lub inne budowle, którym szkodzą wibracje wywoływane przez ciężarówki. Co ważne, zazwyczaj jest tak, że masa wpisana na znaku B-18 odnosi się najczęściej do pojazdów ważących więcej niż 2,5 tony. Tablica rzadko może być zatem stosowana w przypadku samochodów osobowych. Chyba że takich bardzo mocno przeładowanych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.