Ostatni odcinek Via Carpatia i trzecie podejście. To najtrudniejszy i najdroższy fragment drogi S19

Ostatni fragment Via Carpatii, czyli odcinek S19 między Lutczą a Domaradzem nie ma szczęście. To już trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy ponad 6-kilometrowego fragmentu drogi mającej połączyć Bałtyk z Morzem Egejskim. Mimo że na stole leży grubo ponad miliard złotych, wykonawcy uważają, że to mało.

Na budowę odcinka o długości nieco ponad 6 km przeznaczono z budżetu ponad 1 mld 216 mln złotych. To potężna kwota, jak na tak krótki fragment, ale mimo tego żadna z sześciu złożonych ofert się w nim nie mieści. Najtańsza propozycja złożona przez konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż opiewa na 1 mld 384 mln zł. Z kolei najdroższą ofertę złożył chiński gigant – China Road and Bridge Corporation (blisko 1 mld 650 mln zł).

Czy to oznacza, że po raz trzeci przetarg nie zostanie rozstrzygnięty? Tego scenariusza nie potwierdziła jeszcze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która ma wydać ostateczną decyzję w tej sprawie.

Sporo wskazuje na to, że tym razem budżet na budowę będzie po prostu powiększony. Poprzednie dwa przetargi unieważniono nie tylko z powodu przekroczenia kosztorysów złożonych przez oferentów, ale także przez duże różnice w wysokości ofert, sięgające od 111 do 176 proc. wartości zakładanego przez GDDKiA budżetu.

Wysokość kosztorysu we wszystkich przetargach była taka sama (1 mld 216 mln zł – red.). W pierwszym przetargu minimalna oferta wynosiła 1 mld 351,77 mln zł, a maksymalna 2 mld 139,66 mln zł. W drugim przetargu rozrzut ofert wynosił od 1 mld 413,90 mln do 2 mld 129,41 mln zł. Obecnie zakres cenowy jest mniejszy i wynosi od 114 do 136 proc., co wskazuje na stabilizację rynku budowlanego. Niektórzy z wykonawców znacząco obniżyli swoje oferty, a pozostali utrzymali je lub podnieśli

– wyjaśnia w komunikacie GDDKiA.

Aktualnie trwa weryfikacja ofert pod kątem nie tylko ceny, ale także przedłużenia gwarancji na wykonane w ramach inwestycji tunel, mosty, ekrany i budynki. Drogowcy twierdzą, że dopiero po ocenie ofert pod tym kątem, podejmą dalsze decyzje.

Zobacz wideo

Via Carpatia S19 Lutcza-Domaradz

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza-Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Góry te zbudowane są głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

Przebieg szlaku drogowego Via CarpatiaPrzebieg szlaku drogowego Via Carpatia GDDKiA

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc wiercenia geologiczne, badania geofizyczne i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk.

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. Na trasie powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Prace projektowe i roboty budowlane mają zostać ukończone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy.

Via Carpatia – przebieg polskiego odcinka

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w tym województwie:

  • 81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),
  • 72,9 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno - Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Domaradz - Krosno, Miejsce Piastowe - Dukla, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka),
  • 11,6 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz).
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.