Czy różni się znak D-40 od D-52? Wyglądają podobnie, ale oznaczają coś zupełnie innego

Jeżeli są znaki drogowe, których lepiej nie mylić, z pewnością dotyczy to tablic D-40 i D-52. Choć wyglądają naprawdę podobnie, wskazują na zupełnie inne zasady ruchu drogowego. I to strefa zamieszkania jest zdecydowanie bardziej restrykcyjna.

O przepisach i znakach drogowych opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Jeden i drugi znak są prostokątne. Co więcej, na jednym i drugim pojawia się symbol samochodu. Tyle że na tym podobieństwa się kończą. Bo różnice wynikające z ich znaczenia są potężne. Wyjaśnimy je dziś po to, abyście w realnej sytuacji drogowej nie pomylili oznaczeń. To może się skończyć surowym mandatem.

Zobacz wideo Policyjne szkolenie podnoszące umiejętności panowania nad radiowozem

Czym jest strefa zamieszkania?

Pierwszym ze znaków niech będzie tablica D-40 "Strefa zamieszkania". Jej definicja określona przepisami brzmi:

Obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi – art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Lublin. Od dziś ulica Zielona przyjazna dla pieszychLublin. Od dziś ulica Zielona przyjazna dla pieszych JAKUB ORZECHOWSKI

Zasady ruchu w strefie zamieszkania

Niewiele to wyjaśnia? Z pewnością. Przepisy dodatkowe precyzyjnie określają jednak zasady, które obowiązują za znakiem D-40. Należy pamiętać o tym że:

  • Pieszy ma zawsze pierwszeństwo – bez względu na fakt czy na jezdnię wchodzi, czy np. nią idzie. Z tego powodu w strefie zamieszkania nie ma konieczności wyznaczania przejść dla pieszych.
  • Maksymalna prędkość jazdy to 20 km/h. I nie obowiązuje ona do najbliższego skrzyżowania, a od znaku D-40 do znaku D-41.
  • Parkować pojazdy można tylko w miejscach do tego przeznaczonych i wyznaczonych. Kierujący muszą poszukiwać znaków D-18 "Parking". W strefie zamieszkania nie będzie zakazów postoju czy zatrzymywania się, bo naturalnie obowiązują wszędzie poza miejscami parkingowymi.
  • Nie ma konieczności ostrzegania np. o pojawieniu się na jezdni progu spowalniającego.
  • Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania kierujący włącza się do ruchu. Musi zatem ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom drogi.

Mandat w strefie zamieszkania

Mandat w strefie zamieszkania można dostać za kilka wykroczeń. Pierwszym jest przekroczenie dozwolonej prędkości. A ta została określona na zaledwie 20 km/h! I nie będzie przypominana żadnymi tablicami. Poza tym ryzykowne jest parkowanie poza miejscami wyznaczonymi, a do tego warto pamiętać o bezwzględnym pierwszeństwie pieszych. Tu ryzyko nie dotyczy wyłącznie mandatu, ale także widma kolizji czy nawet wypadku.

31 km/h w strefie zamieszkania? To już przekroczenie o 11 km/h, czyli 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Pamiętajcie o tym! Złe parkowanie kosztuje z kolei 100 zł i 1 punkt karny, a kolizja z pieszym może się zakończyć kilkutysięcznym mandatem i utratą prawa jazdy.

Czym jest strefa ruchu?

Znak D-52 "Strefa ruchu" wskazuje z kolei na:

Obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi – art. 2 pkt 16a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Strefa ruchuStrefa ruchu fot. Filip Trusz

Zasady drogowe w strefie ruchu

W tym przypadku lista głównych zasad jest zdecydowanie krótsza i mniej restrykcyjna. W strefie ruchu dla przykładu piesi nie mają tak szerokich uprawnień i nie obowiązuje niskie ograniczenie prędkości. Przepisy mówią bowiem o tym że:

  • To droga, na której obowiązują przepisy ruchu drogowego. To one określają kwestię pierwszeństwa, parkowania czy prędkości.
  • Interwencję na tym terenie podjąć może nie tylko policja, ale też straż miejska – i to nawet w przypadku, w którym konieczność podjęcia interwencji nie została zgłoszona.
  • Wyjeżdżając ze strefy ruchu, kierujący włącza się do ruchu. Musi zachować więc szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.