Polska i Słowacja zawarły porozumienie. Chodzi o ważny odcinek trasy Via Carpatia

GDDKiA podpisała porozumienie ze swoim słowackim odpowiednikiem - NDS, odpowiedzialnym za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu na Słowacji. Chodzi o budowę transgranicznego połączenia na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją.

W piątek (10 lutego) GDDKiA oraz słowacka Národná Dialnicná Spolocnost (NDS), podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy budowie dwóch odcinków w ciągu Via Carpatia. Chodzi o jeden odcinek, po stronie polskiej oraz drugi, po stronie słowackiej.

Więcej informacji z polskich dróg znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Porozumienie dotyczy drogi S19 Dukla – Barwinek (ok. 18 m) oraz R4 prowadzącej od granicy polsko-słowackiej (ok. 60 m). GDDKiA otrzymała ponad 326 mln euro unijnego dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia. Inwestycja stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, a jej realizacja przyniesie korzyści zarówno gospodarcze, jak i społeczne.

Zobacz wideo

Stronę polską reprezentował Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w imieniu NDS pan Vladimír Jacko, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny NDS oraz Stanislav Beno, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji. Strona słowacka przyznała, że Polska lepiej poradziła sobie z budową trasy S19.

Uświadamiamy sobie, że Polska nas wyprzedziła, ale wiemy też, że część tego dofinansowania z CEF będzie mogli wykorzystać, aby przygotować aktualizację studium wykonalności, po to abyśmy w 2025 r. mogli kontynuować pracę tam, gdzie Polacy skończą

- powiedział prezes zarządu i dyrektor generalny NDS Vladimír Jacko.

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA poinformowała, że w tym roku zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W przyszłym roku rozpoczną się roboty budowlane. Odcinek Dukla – Barwinek leży bezpośrednio przy granicy ze Słowacją.

To jeden z trudniejszych odcinków trasy ekspresowej S19 do realizacji, ze względu na budowę geologiczną i uwarunkowania środowiskowe.

W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą drogą krajową nr 19. Wybudowanych zostanie też m.in. 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu

- informuje rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Trasa Via Carpatia jest już częściowo dostępna, a częściowo realizowana i projektowana - liczy kilka tysięcy kilometrów. To kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Via Carpatia na terenie Polski liczy około 700 km. W eksploatacji jest blisko 260 km, a w realizacji prawie 280 km.

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.