Polskie prawo jazdy. Oto kiedy jest NIEWAŻNE w Niemczech

Polskie prawo jazdy to europejskie prawo jazdy. Musi być honorowane na terenie całej UE, a więc i w Niemczech. Prawda? Tak, ale w 99 proc. przypadków. Jest bowiem wyjątek, w którym dokument wydany w Polsce, w Niemczech stanie się bezwartościowy.

O sytuacji prawnej polskich kierowców w czasie wyjazdów za granicę szerzej opowiadamy również w materiałach opublikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Polskie prawo jazdy powinno być honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. Zmiany w tym zakresie to jeden z wyników unijnej unifikacji przepisów, ale nawet i wzorów dokumentów. I choć zasada jest raczej generalna, od jej stosowania bywają wyjątki. Jeden z nich dotyczy niemieckich przepisów. Jest przypadek, w którym pomimo posiadania polskiego prawa jazdy, kierujący poniesie w Niemczech karę za brak uprawnień.

Zobacz wideo Co grozi za poruszanie się pojazdem bez wymaganych uprawnień?

Kiedy polskie prawo jazdy staje się nieważne w Niemczech?

Dotyczy to sytuacji, w której dana osoba nie posiada uprawnień do kierowania. To raz. Dwa mieszka na terenie Niemiec co najmniej 6 miesięcy, a więc ponad 185 dni. Trzy w tym czasie zrobiła prawo jazdy, ale nie w Niemczech tylko Polsce. W świetle przepisów obowiązujących u naszych zachodnich sąsiadów, dokumentu takiego na terenie ich kraju nie można uznać za ważny. W razie kontroli drogowej kierujący zostanie zatem potraktowany jak osoba, która uprawnień nie zdobyła wcale. W skrócie dostanie grzywnę, a nawet rok pozbawienia wolności.

Unieważnienie prawa jazdy jest automatyczne. Jeden wyjątek

Oczywiście niemieccy policjanci nie zawsze w czasie kontrolki drogowej są na tyle szczegółowi, że wykryją popełnienie tego czynu. Mimo wszystko z taką możliwością należy się liczyć. Zwłaszcza np. podczas wymiany argumentami z funkcjonariuszem.

Powyższa reguła przewiduje tak naprawdę jeden wyjątek. Nie dotyczy tylko studentów. Ci pomimo zamieszkiwania w Niemczech ponad rok mają pełne prawo zrobić prawo jazdy w kraju, z którego pochodzą. Pozostałe osoby powinny się starać o uprawnienia, ale nie swojej ojczyźnie, a na terenie Niemiec.

Kiedy jeszcze polskie prawo jazdy traci znaczenie w Niemczech?

Miejsce zdobycia uprawnień może zadecydować o wykasowaniu uprawnień w Niemczech. A kiedy one wygasają niejako automatycznie? Przypadków takich jest kilka i wynikają one z przyczyn, które są również aktualne w Polsce. Mowa o:

  • utracie ważności prawa jazdy polskiego podczas pobytu za granicą,
  • zmianie danych zapisanych w dokumencie, a więc np. zmiany nazwiska lub dodania kategorii prawa jazdy,
  • zgubieniu lub kradzieży dokumentu,
  • prawie jazdy wydanym bezterminowo po minięciu czas, który został legislacyjnie dany na wymianę dokumentu,
  • prawie jazdy odebranym kierowcy z uwagi na popełnienie wykroczenia na terenie Niemiec.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.