Południowa Obwodnica Warszawy jest zbyt głośna. Mieszkańcy Wilanowa mają dość

Południowa Obwodnica Warszawy przyspieszyła ruch drogowy w stolicy, ale pojawiły się nowe problemy. W okolicach trasy jest zbyt głośno. Mieszkańcy Wilanowa narzekają na poziom hałasu, drogowcy przygotowują analizę, a radni dzielnicy próbują przyspieszyć montaż ekranów dźwiękochłonnych. Jak dotąd bezskutecznie.

Radni Wilanowa przy udziale posłanki na Sejm Aleksandry Gajewskiej przygotowali wspólną konferencję prasową na temat problemów związanych z nadmiernym hałasem w okolicach Południowej Obwodnicy Warszawy. Mieszkańcy okolicznych terenów domagają się montażu ekranów dźwiękochłonnych, a tymczasem GDDKiA cały czas zwleka z decyzją.

Organizatorzy konferencji zaznaczyli, że poziom hałasu w ostatnim czasie jest coraz bardziej odczuwalny dla mieszkańców. To efekt wprowadzenia od sierpnia ubiegłego roku przez GDDKiA ruchu ciężarówek bez ograniczeń tonażowych i czasowych na przebiegającej obok trasie. Na początku października pozwolenie przedłużono, uzasadniając, że eksperyment przyniósł niewielki wzrost tranzytu ciężkich pojazdów na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy.

Więcej informacji z polskich dróg znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Radni dzielnicy Wilanów podkreślają, że od momentu otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy, cały czas pojawiają się skargi o nieustającym hałasie. Okazało się, że problem dotyka nawet mieszańców domostw oddalonych o dwa kilometry od trasy. Dlatego radni stworzyli petycję podpisaną przez tysiąc osób, z prośbą o uzupełnienie brakujących ekranów oraz instalację odcinkowego pomiaru prędkości. Wszystko po to, żeby ograniczyć hałas i prędkość samochodów poruszających się obwodnicą.

Odpowiedź Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego była negatywna. Zdaniem ekspertów, analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego nie dawała podstaw do podjęcia decyzji o jego realizacji.

Radni proponowali najpierw nasadzenia zieleni wzdłuż pasa, gdzie ich zdaniem, powinny stanąć ekrany. W końcu sami zlecili przeprowadzenie pomiarów badań akustycznych. Pierwsze pomiary hałasu (wykonane na początku 2021 roku) pokazywały punktowo nawet 70 dB w okolicy Sytej.

Zobacz wideo

W budżecie dzielnicy zabezpieczono środki na przeprowadzenie kolejnych badań – tym razem przez akredytowane laboratorium pomiarów akustycznych. Badania przeprowadzono w różnych miejscach i warunkach. Wyniki nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Radni tłumaczą, że hałas był niższy z powodu niedokończonej inwestycji oraz mniejszego natężenia ruchu samochodowego niż docelowy.

Podczas konferencji zaprezentowano kolejne pomiary norm hałasu. Tym razem zostały przeprowadzone w październiku 2022 r. przez akredytowane laboratorium na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wilanów. Nowe badania wykazały, że dochodzi do przekroczeń.

Pod koniec ubiegłego roku GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie analizy porealizacyjnej wraz z monitoringiem dla drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy, na odcinku od węzła "Puławska" po węzeł "Lubelska". Radni podkreślają, że wyniki będą znane dopiero pod koniec roku, a przez ten cały czas mieszkańcy Wilanowa będą narażeni na hałas.

Podczas konferencji wielokrotnie przypominano, że pierwotne założenia zakładały montaż ekranów na całym przebiegu trasy S2 przez dzielnicę Wilanów. Potwierdzały to również decyzje środowiskowe. Radni zarzucają GDDKiA, że w ramach oszczędności miała zrezygnować z ekranów na znaczącej części trasy, co spowodowało znaczne obniżenie jakości życia w okolicy.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.