Dialog konkurencyjny. Tak zostanie wybrany wykonawca obwodnicy Zatora

GDDKiA poszukuje wykonawcy obwodnicy Zatora. Trasa będzie wykonana z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM.

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

GDDKiA szuka wykonawcy, który wybuduje obwodnicę Zatora. Firma, która zostanie wybrana będzie korzystać z narzędzi BIM, a GDDKiA wybierze ją poprzez dialog konkurencyjny.

Zobacz wideo Przejazd maszyny TBM. Źródło: GDDKiA Warszawa

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne).

Dla mieszkańców wybudowane zostaną dwa przejścia podziemne, a dla zwierząt jedno przejście i trzy przepusty.

A co to jest BIM (ang. Building Information Modeling)? Jest to nowoczesna technologia, w której stosuje się wspólne środowisko danych oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów. Uwzględniają one wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji - od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie.

Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót - drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne).

Co się tyczy dialogu konkurencyjnego to jeden z trybów wyboru wykonawcy, który przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Metoda ta wykorzystywana jest wtedy, kiedy zamówienie ma charakter innowacyjny.

Dialog konkurencyjny ma trzy tury postępowania. W pierwszej, zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Informacje o potrzebach zamawiającego są zawarte w opisie potrzeb i wymagań.

W drugiej turze, część spośród zainteresowanych wykonawców jest zapraszana przez zamawiającego do udziału w dialogu konkurencyjnym. O dopuszczeniu do niego decyduje spełnienie wskazanych w postępowaniu kryteriów selekcji. Zamawiający przedstawia szczegółowo swoje potrzeby, a wykonawcy proponują konkretne rozwiązania.

Trzecia tura to przygotowanie przez zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie doświadczeń i informacji zebranych podczas dialogu konkurencyjnego. Po przygotowaniu SWZ, do składania ofert zapraszani są wykonawcy, którzy brali udział w dialogu. Wybudowanie obwodnicy Zatora zostanie powierzone temu wykonawcy, który przedstawi najbardziej korzystną ofertę.

Przewidywany czas budowy obwodnicy to lata 2024-2026.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.