Pracodawca skontroluje trzeźwość kierowcy. Sejm w końcu uszczelnił przepisy

W Sejmie pojawiła się propozycja zmian w prawie pracy, dzięki którym pracodawca będzie miał możliwość legalnej kontroli trzeźwości swoich pracowników. Nowe przepisy pozwolą kontrolować osoby zatrudnione na etat oraz korzystające z innych form zatrudnienia.

Pracodawcy zyskają podstawy prawne do legalnego sprawdzania trzeźwości pracowników, co do tej pory wcale nie było takie proste. W Sejmie przyjęto ustawę o zmianie ustawy kodeks pracy oraz kilku innych ustaw. Za zmianami opowiedziało się 430 posłów ze wszystkich ugrupowań.

Zmiana przepisów uszczelni stan prawny

Do tej pory pracodawca mógł jedynie poprosić, żeby pracownik poddał się takiemu badaniu, ale nie mógł do niego przymusić. Sprawdzanie stanu trzeźwości pracowników jest możliwe w sytuacji, gdy zostały spełnione dwa warunki.

Więcej ciekawych informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu.

Druga zasada mówi o tym, że badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W pierwszym przypadku chodzi o policję, a drugim np. o pielęgniarkę lub lekarza.

Zobacz wideo

Dotychczasowe badania trzeźwości były niezgodne z prawem

Popularne prewencyjne kontrole trzeźwości przeprowadzane np. przez firmy zatrudniające kierowców, były do tej pory działaniem niezgodnym z prawem. Tym bardziej, że stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest jednoznaczne - wszelkie badania na zawartość alkoholu u pracowników muszą być przeprowadzane przez policję. Zatem nie może ich przeprowadzać osoba wyznaczona przez pracodawcę.

W uzasadnieniu projektu zmiany ustawy można przeczytać, że obecny stan prawny nie daje podstaw do samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Taka luka ma szczególne znaczenie w przypadku zawodowych kierowców pracujących np. w transporcie lub komunikacji miejskiej. Od lat funkcjonuje w tych branżach standard, że kierowca jest badany alkomatem zanim rozpocznie pracę. Mimo to, przez lata, taka możliwość nie była uregulowana prawnie.

Wypadek autobusu w Warszawie przyspieszył zmianę przepisów

Problem trafił do publicznej dyskusji po wypadku autobusu w centrum Warszawy w czerwcu 2020 roku. Kierowca pod wpływem amfetaminy zjechał wtedy pojazdem z wiaduktu. W październiku 2021 skierowano do premiera pismo napisane przez przedstawicieli przewoźników, które wspominało o zdarzeniu i związanym z nim problemem prawnym. Od tamtego momentu minął rok, a sprawa dopiero teraz trafiła na tapet.

Kontrole trzeźwości w pracy nie będą obowiązkowe

Zaproponowana zmiana regulacji przewiduje możliwość wprowadzenia prewencyjnych kontroli trzeźwości lub kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Nowe przepisy nie sprawią, że takie kontrole będą obligatoryjnie. Każdy pracodawca będzie indywidualnie decydować czy wprowadzić takie rozwiązanie. Przepisy nie regulują również, kto powinien zostać objęty takimi kontrolami.

Sposób ustalenia grupy lub grup pracowników podlegających kontroli trzeźwości będzie uzależniony w szczególności od branży, w której pracodawca działa

- pojawiło się w uzasadnieniu projektu. Mogą to być konkretne grupy pracowników lub działy, a także konkretne stanowiska. Na przykład osoby korzystające z samochodów służbowych.

Kontrola trzeźwości w pracy – jak będzie wyglądać?

Pracodawca będzie musiał informować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem takich działań. Takiej kontroli będzie można poddawać również osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Ustawa przewiduje możliwość przeprowadzania kontroli przy pomocy metod, które nie wymagają badania laboratoryjnego. Zatem odpada całkowicie możliwość przeprowadzania badania krwi. W przypadku alkomatu pracodawca będzie musiał posługiwać się urządzeniem posiadający ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Po przyjęciu przez Sejm zmiany ustawy, skierowano dokument do Senatu. Można się spodziewać, że przyjęcie nowych przepisów będzie formalnością. Jeśli tak się stanie, zmiany w kodeksie pracy będą obowiązywać już od początku przyszłego roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.