Kierowcy na celowniku ITD. Krokodyle mają nowe uprawnienia, m.in. zajrzą nam do baków

Rok 2022 to prawdziwy pogrom na drogach. Rozpoczęło się od nowego taryfikatora mandatów, potem przyszła rewolucja w punktach karnych, a teraz nowe uprawnienia dla Inspektorów Transportu Drogowego, dzięki którym będą mogli częściej karać kierowców.

Do tej pory ITD skupiło się głównie na autach ciężarowych i dostawczych oraz obsłudze polskiego systemu fotoradarów. Inspektorzy w przypadku aut osobowych mieli związane ręce, bo zgodnie z przepisami nie mogli nakładać kar za wszystkie ujawnione przez nich wykroczenia. 

W wielu sytuacjach mogli jedynie wezwać na miejsce policję i wnosić o ukaranie lub skierowanie sprawy do sądu. Zgodnie z zapisami przepisów postępowania w sprawie o wykroczenia ITD ma uprawnienia oskarżyciela publicznego i może skierować wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia. I to tyle. W przypadku czynów mniejszej wagi nie ma już uprawnień do nakładania mandatów. To się jednak w kilku przypadkach niebawem zmieni. 

Zobacz wideo

Nowe przepisy ITD

Jak donosi dziennik "Rzeczpospolita", przygotowane są już zmiany w rozporządzeniu regulującym zakres uprawnień funkcjonariuszy ITD. Zgodnie z nowymi przepisami inspektorzy będą mogli karać kierowców m.in. w trzech nowych przypadkach. Sporo tu prawniczej nowomowy, postaramy się wiec rozwikłać poszczególne punkty i przetłumaczyć je na język polski.

  1. zużywania oleju opałowego do celów napędowych; 
    O co chodzi? To właśnie ten punkt da inspektorom prawo do "zaglądania do baków" w celu sprawdzenia, czy kierowca korzysta z nielegalnego oleju opałowego.
  2. posługiwania się dowodem rejestracyjnym z danymi, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;
    O co chodzi? To akurat jasny punkt.
  3. dopuszczeniu przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą stosownych uprawnień albo pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu albo pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy, bądź pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, jak również do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 
    O co chodzi? To chyba jedno z najdłuższych zdań, jakie widzieliśmy od kilku lat. Porusza bardzo dużo wątków i pozwala inspektorom karać kierowców za przeróżne wykroczenia. Od pozwolenie komuś prowadzić auto, kto nie powinien po jazdę niesprawnym/niedopuszczonym pojazdem. To naprawdę bardzo szeroki przepis.

Źródło: Rzeczpospolita 

Więcej o: