Drogowcy gotowi na sypanie. Soli i materiałów uszorstniających ma nie zabraknąć

Drogowcy informują o przygotowaniu do sezonu zimowego 2022/2023. W ciągłej gotowości będzie około 2300 odśnieżarek, a w 292 magazynach zlokalizowanych przy drogach krajowych nie zabraknie soli drogowej ani materiałów uszorstniających.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu.

Drogowcy utrzymują ponad 17 800 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. 

Na podstawie średniego zużycia soli z ostatnich 10 lat GDDKiA przewiduje, że w sezonie zimowym 2022/2023 do zimowego utrzymania zużytych może zostać około:

  • 350 tys. ton soli drogowej,
  • 2,4 tys. ton chlorku wapnia,
  • 31 tys. ton materiałów uszorstniających.
 

Cztery standardy zimowego utrzymania dróg:

  1. Standard I - około 5,2 tys. km. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
  2. Standard II - około 11,1 tys. km. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.
  3. Standard III - około 1,9 tys. km. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu 4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.
  4. Standard IV - około 2,7 tys. km. Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp (co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności takich jak zawieje i zamiecie śnieżne czy długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione. Co za tym idzie, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

Drogowcy gotowi do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023Drogowcy gotowi do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023 Fot. Krzysztof Nalewajko

Zobacz wideo Odśnieżanie to obowiązek. Dlaczego jest takie ważne?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.