Getin Noble Bank przestaje istnieć. Co cię czeka, jeśli miałeś tam kredyt na samochód?

Czarne chmury od wielu miesięcy zbierały się nad Leszkiem Czarneckim i jego bankiem. W końcu zapadła decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku i zakończenia jego działalności w takiej formie. Czy kredytobiorcy, w tym kierowcy, którzy posiłkowali się kredytami banku w zakupie aut, muszą się martwić?

Rano gruchnęła wiadomość, że Getin Noble Bank przestaje istnieć pod starą nazwą, a jego właściciel dostał gigantyczną karę. Bank zostanie poddany przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mechanizm ten jest wdrażany m.in. wtedy, kiedy bankom, kasom i biurom maklerskim grozi bankructwo. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła też na Leszka Czarneckiego karę w wysokości 20 mln złotych. KNF tłumaczy, że to konsekwencja "niedochowania przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego" i jak twierdzi, straciła już do biznesmena cierpliwość. 

Co oznacza zniknięcie Getin Noble Banku dla klientów? 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zdecydował dziś (piątek 30 września), że od 3 października Getin Noble Bank, w skład którego wchodzą m.in. Getin Bank (bankowość detaliczna), Noble - Bankowość Osobista (bankowość osobiste) i Noble Bank (bankowość private banking), przestaje istnieć.  

Zobacz wideo

Na jego miejsce powołany zostanie VeloBank, który przejmie jego zobowiązania, depozyty i obsługiwane kredyty. Równo 51 proc. udziałów nowego banku trafi w ręce Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a 49 proc. do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. 

To mocno stresująca sytuacja dla wszystkich klientów banku, ale Bankowy Fundusz Gwarancyjny uspokaja, że nic nie muszą wykonywać, a interwencja tylko poprawi ich sytuację. Klienci nadal będą mogli korzystać z kart i bankomatów. Będą nadal mieli te same numeru rachunków bankowych, tę samą stronę logowania do bankowości elektronicznej, te same hasła oraz loginy. 

 Więcej informacji dla klientów Getin Noble Banku znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Z kolei ci klienci, którzy posiadają kredyty obsługiwane przez Getin lub Noble Bank, nadal mają je spłacać według ustalonych wcześniej harmonogramów. Co więcej, na razie nie zmieni się też nazwa i obrandowanie placówek Getin Noble Banku, mimo że od przyszłego tygodnia będzie to już faktycznie VeloBank.  

O dalszych działaniach i ruchach klienci będą informowania na bieżąco, ale mogą też dzwonić na specjalnie stworzone infolinie. Klienci indywidualni mają do dyspozycji całodobową pomoc pod numerami +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub + 48 32 604 30 25. 

Oto najważniejsze informacje dla klientów Getin Noble Banku, które wydał do tej pory Bankowy Fundusz Gwarancyjny: 

  • Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną. 
  • Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian. 
  • Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN. 
  • Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach. 
  • Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian. 
  • W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. klienci nie muszą podejmować żadnych działań. 
Więcej o: