Kierowcy mogą odzyskać pieniądze z viaTOLL. Zostało tylko kilka dni

Do końca września pozostało zaledwie kilka dni. To ostatnia chwila, żeby odzyskać pieniądze wpłacone na konto viaTOLL. System przestał obowiązywać na polskich drogach w ubiegłym roku, a jego kompetencje przejął e-TOLL.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypominają o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia viaBOX (OBU) oraz środki z tytułu umów zawartych w systemie viaTOLL.

Dyspozycję zwrotu środków pozostałych w systemie viaTOLL można złożyć tylko do 30 września 2022 r. Termin został określony w ustawie, a konkretnie art. 12 ustawy z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Po 30 września 2022 r. wszystkie środki, które pozostały na kontach w systemie viaTOLL oraz kaucje za urządzenia zostaną przekazane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Nie przewidziano również żadnej procedury odwoławczej w tym zakresie.

Jak odzyskać kaucję i środki z systemu viaTOLL?

Ministerstwo Finansów przedstawiło procedurę pozwalającą odzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki wpłacone na konto viaTOLL. W tym celu należy przesłać formularz reklamacyjny oraz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy na adres: kontakt@etoll.gov.pl. Na jednym formularzu można dopisać dowolną liczbę urządzeń.

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Żeby odzyskać środki należy przesłać podpisany formularz reklamacyjny na adres: kontakt@etoll.gov.pl, wraz z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy.

Dyspozycję zwrotu salda lub kaucji można złożyć w Internetowym Koncie Klienta. Wystarczy znaleźć taką funkcję w zakładce "Komunikaty", a następnie dołączyć zdjęcia urządzeń pokładowych.

Zobacz wideo

Jak przenieść środki z viaTOLL do e-TOLL?

W celu przeksięgowania środków z konta viaTOLL na konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL trzeba posiadać konto w e-TOLL. Następnie należy przesłać na adres kontakt@etoll.gov.pl podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL i dołączyć zdjęcie OBU z kodem kreskowym urządzenia.

Wypełniony formularz dyspozycji zwrotu środków można złożyć bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL dołączając podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL. W MOK e-TOLL nie można zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji.

Wszystkie formularze są dostępne na stronie resortu w formie PDF.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.