Już działa nowy system punktów karnych. Za to jednorazowo dostaniesz 15

15 pkt karnych za jedno wykroczenie i mandaty liczone podwójnie. 17 września weszła w życie nowelizacja, która nie tylko zaostrza przepisy dotyczące punktów karnych, ale także wprowadza do kodeksu pojęcie kary za recydywę. Zmiany w przepisach mają zmotywować kierowców do bezpieczniejszej jazdy.

Wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie dozwolonej prędkości obowiązują już od stycznia 2022 roku. Jako uzupełnienie, teraz w życie wszedł nowy system naliczania punktów karnych. 17 września 2022 r. wprowadzono ważne zmiany w przepisach dla zmotoryzowanych. Zaczął obowiązywać znacznie surowszy taryfikator. Za najpoważniejsze wykroczenia kierowcy mogą otrzymać maksymalnie jednorazowo nawet 15 punktów karnych, a to oznacza, że wystarczą tylko dwa wysoko punktowane przewinienia, aby pożegnać się z prawem jazdy.

15 punktów karnych za wykroczenia:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka,
 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • naruszenie przepisów w zakresie wjeżdżania na przejazd kolejowy,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych (przejazd na czerwonym świetle - przyp. red.),
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania",
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • przewożenie więcej co najmniej 10 osób powyżej limitu określonego w dowodzie rejestracyjnym,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

Kontrola drogowaWszyscy mówią o piętnastkach. Nowy taryfikator punktów karnych ma więcej niespodzianek

Wykroczenia obwarowane 15-punktowymi karami najmocniej rozpalają wyobraźnię. Nowy taryfikator to nie tylko zmiana w tym obrębie, bo pojawia się też szeroka lista wykroczeń 10- czy 12-punktowych (11, 13 czy 14 punktów karnych można otrzymać jedynie za zbyt szybką jazdę).

Wzrost punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h - 1 pkt karny
 • od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,
 • od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne
 • od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,
 • od 26 do 30 km/h - 7 pkt karnych,
 • od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych
 • od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych
 • od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,
 • od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,
 • o więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.

12 punktów karnych za wykroczenia:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

10 punktów karnych za wykroczenia:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji — przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,
 • przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

Policjanci kontrolowali kierowców na drodze krajowej nr 91 w Chełmnie i okolicy. Nie wszyscy mogli jechać dalejAż 19x15 pkt, do tego 13, 12 i 10 pkt. Nowe punkty karne od września, a limit ten sam

Kasowanie punktów karnych po dwóch latach

Punkty karne będą usuwane dopiero po dwóch latach od dnia uiszczenia kary grzywny. Ustawodawca zlikwidował możliwość odbycia kursu redukującego 6 punktów karnych z konta kierowcy w bazie CEP.

Zasada recydywy

Zmotoryzowani, którzy popełnią wykroczenie tego samego rodzaju w ciągu dwóch lat od poprzedniego, zapłacą podwójną karę finansową. Podwyższone kary za powtórne popełnienie wykroczenia to nowość w polskim taryfikatorze mandatów.

Recydywą objęte zostało przekroczenie prędkości o:

 • 31 do 40 km/h – zamiast 800 zł, kara wyniesie 1 600 zł,
 • 41 do 50 km/h – zamiast 1 000 zł, kara wyniesie 2 000 zł,
 • 51 do 60 km/h – zamiast 1 500 zł, kara wyniesie 3 000 zł,
 • 61 do 70 km/h – zamiast 2 000 zł, kara wyniesie 4 000 zł,
 • 71 km/h i więcej – zamiast 2 500 zł, kara wyniesie 5 000 zł.

Mandat 4000 zł, zamiast 2000 zł w przypadku recydywy:

 • zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór,
 • wjeżdżanie na przejazd przy niezakończonym opuszczaniu lub podnoszeniu zapór lub półzapór,
 • wjeżdżanie na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.

Mandat 3000 zł, zamiast 1500 zł w przypadku recydywy:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na nie,
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania,
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

Więcej o: