Już działa nowy system punktów karnych. Za to jednorazowo dostaniesz 15

15 pkt karnych za jedno wykroczenie i mandaty liczone podwójnie. 17 września weszła w życie nowelizacja, która nie tylko zaostrza przepisy dotyczące punktów karnych, ale także wprowadza do kodeksu pojęcie kary za recydywę. Zmiany w przepisach mają zmotywować kierowców do bezpieczniejszej jazdy.

Wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie dozwolonej prędkości obowiązują już od stycznia 2022 roku. Jako uzupełnienie, teraz w życie wszedł nowy system naliczania punktów karnych. 17 września 2022 r. wprowadzono ważne zmiany w przepisach dla zmotoryzowanych. Zaczął obowiązywać znacznie surowszy taryfikator. Za najpoważniejsze wykroczenia kierowcy mogą otrzymać maksymalnie jednorazowo nawet 15 punktów karnych, a to oznacza, że wystarczą tylko dwa wysoko punktowane przewinienia, aby pożegnać się z prawem jazdy.

15 punktów karnych za wykroczenia:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka,
 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • naruszenie przepisów w zakresie wjeżdżania na przejazd kolejowy,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych (przejazd na czerwonym świetle - przyp. red.),
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania",
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • przewożenie więcej co najmniej 10 osób powyżej limitu określonego w dowodzie rejestracyjnym,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

Wykroczenia obwarowane 15-punktowymi karami najmocniej rozpalają wyobraźnię. Nowy taryfikator to nie tylko zmiana w tym obrębie, bo pojawia się też szeroka lista wykroczeń 10- czy 12-punktowych (11, 13 czy 14 punktów karnych można otrzymać jedynie za zbyt szybką jazdę).

Wzrost punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h - 1 pkt karny
 • od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,
 • od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne
 • od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,
 • od 26 do 30 km/h - 7 pkt karnych,
 • od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych
 • od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych
 • od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,
 • od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,
 • o więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.

12 punktów karnych za wykroczenia:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

10 punktów karnych za wykroczenia:

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała (spowodowanie kolizji — przyp. red.),
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,
 • przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

Kasowanie punktów karnych po dwóch latach

Punkty karne będą usuwane dopiero po dwóch latach od dnia uiszczenia kary grzywny. Ustawodawca zlikwidował możliwość odbycia kursu redukującego 6 punktów karnych z konta kierowcy w bazie CEP.

Zasada recydywy

Zmotoryzowani, którzy popełnią wykroczenie tego samego rodzaju w ciągu dwóch lat od poprzedniego, zapłacą podwójną karę finansową. Podwyższone kary za powtórne popełnienie wykroczenia to nowość w polskim taryfikatorze mandatów.

Recydywą objęte zostało przekroczenie prędkości o:

 • 31 do 40 km/h – zamiast 800 zł, kara wyniesie 1 600 zł,
 • 41 do 50 km/h – zamiast 1 000 zł, kara wyniesie 2 000 zł,
 • 51 do 60 km/h – zamiast 1 500 zł, kara wyniesie 3 000 zł,
 • 61 do 70 km/h – zamiast 2 000 zł, kara wyniesie 4 000 zł,
 • 71 km/h i więcej – zamiast 2 500 zł, kara wyniesie 5 000 zł.

Mandat 4000 zł, zamiast 2000 zł w przypadku recydywy:

 • zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór,
 • wjeżdżanie na przejazd przy niezakończonym opuszczaniu lub podnoszeniu zapór lub półzapór,
 • wjeżdżanie na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy.

Mandat 3000 zł, zamiast 1500 zł w przypadku recydywy:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na nie,
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania,
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem,
 • ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.