Mapy hałasu polskich dróg. Tego nie dowiesz się z nawigacji czy Google

Drogi hałasu to ciekawostka. Ale nie tylko, można się z nich przecież dowiedzieć naprawdę sporo. Wyjaśniamy, jak je czytać i gdzie można sprawdzić interesującą nas okolicę.

Drogi hałasu, czyli wymóg Unii Europejskiej

Wprowadzenie obowiązku realizacji strategicznych map hałasu, a następnie - na ich podstawie - opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem i planów działań, wynika z działań Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2002 r. ustanowiona została Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku

- czytamy w oficjalnym komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej o drogach w Polsce przeczytasz na stronie głównej gazety.pl. GDDKiA podaje, że opracowała mapy hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej trzech milionów pojazdów rocznie. 

Zobacz wideo 13 tysięcy złotych mandatu i 28 punktów karnych dla motocyklisty

Gdzie znaleźć mapę hałasu?

Gdzie je znaleźć? W TYM MIEJSCU znajdziecie link do strony Dyrekcji. Tam na dole znajduje się lista województw. Po kliknięciu w interesujący was region kraju zostaniecie przeniesieni do odpowiedniego, bardzo szczegółowego pliku.

Do czego służy mapa hałasu?

Mapy hałasu wykorzystuje się do:

 • informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;
 • opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
 • tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;
 • tworzenia planów działań ochrony środowiska przed hałasem
 • planowania strategicznego;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • pozyskiwania danych do przekazania Komisji zgodnie z art. 10 ust. 2 i w załączniku VI Dyrektywy 2002/49/WE.

Każda mapa powinna mieć dwie części. Opisową i graficzną. W tej pierwszej znajdziemy porównanie informacji, analizy porównawczej ostatnio sporządzonej mapy dla terenów objętych ochroną akustyczną z wynikami aktualnie sporządzanej mapy. Powinna zawierać:

 • zestawienie terenów zagrożonych hałasem;
 • informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku;
 • szacunkową liczbę osób narażonych na hałas;
 • rezultaty działań ochronnych, w tym: wyniki analiz rozkładu hałasu; propozycje dotyczące poszczególnych działań; oszacowania efektów działań planowanych.

 Z kolei graficzna część zawiera:

 • mapę emisyjną dla dróg;
 • mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska;
 • mapę terenów objętych ochroną akustyczną;
 • mapę terenów zagrożonych hałasem charakteryzującą tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone odpowiednimi wskaźnikami;
 • mapy przedstawiające rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat.

Mapy hałasu to podstawowe źródło danych wykorzystywanych m.in. do informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.